Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Grofe  verscheidenheid In Phiiodendron-famiiie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Grofe verscheidenheid In Phiiodendron-famiiie

11 minuten leestijd

Een zeer uitsrebrelde familie in ons kamerplantensortiment is de gro j groep van philbdendrons. Velen zullen, als ze dit woord zo zondermeer zien staan, de wenkbrauwen fronsen en het verder voor gezien houden. Toch is het wel de moeite waard om er even b^ stil te staan. Deze groep van planten neemt wel een dermate grote ruimte in ons sortiment in, dat we er niet aan voorhij kunnen gaan.

Oorspronkelijk tornen de philodendrons uit de tropische gebieden van Zuid- en Midden-Amerika. De planten groeien daar in de onmetelijke bossen; sommige op de grond van de hiunusiaag van gevallen bladeren en takken, andere op of in bomen. De philodendrons vormen zo een uitgebreid plantengeslacht met veel soorten en hebben verder een zeer grote verscheidenheid in de groei, in de bladvormen en ook in de bladgrootte. Voor de plantenliefhebbers dus weer keus genoeg. De zogenaamde klimmende philodendron is bij de meesten wel bekend; men vindt ze in vesl van onze huizen als wandversiering.

Men kan de philodendron indelen in vier hoofdgroepen: klimmende soorten met gaafrandig blad en klimmende soorten met ingesneden blad. Ditzelfde geldt ook voor de niet-klimmende soorten, ook hier gaafrandige bladeren en ingesneden bladeren. Bovendien zijn er ook nog vele ^mmmm soorten met bonte bladeren; dit zijn veelal mutaties van bestaande soorten. De klimmende soorten kunnen behalve als plant langs de wand ook zeer mooi groeien langs een mosstok. Deze mosstokken zijn los verkrijgbaar, zodat men zelf een plant kan leiden als men bijvoorbeeld een jonge stek heeft opgekweekt. Een zeer snelgroeiende en ook decoratieve klimmer is de philodendron erubescens met grote ovaal-hartvormige bladeren.

Er zijn twee bekende soorten, namelijk de „green emerald" met groene bladeren en stengels en de „red emerald" met donkerder blad en rode stengels. Beide zijn, vooral als ze in volle wasdom zijn, prachtige planten. Een normale kamertemperatuur is voor deze bladplanten ideaal; zo nu en dan eens een sproeibeurt en ze groeien als kool. Dergelijke planten zijn ook heel gemakkelijk te stekken. Een top met een blad of een stengeldeel met II Diatfxixn^ 3

14

15

16

17

18

19

20

Het verschil met een gewone doorloper is, dat in elk vaHje een lettergreep moet worden Ingevuld. Iets geheel nieuws.
Philodendron selloum. een blad kan men in huis stekken onder de bekende plastic zak. Alleen zal men hier een.wat grotere zak moeten nemen, daar de bladeren toch al gauw meer dan 25 centimeter zijn. Uiteraard zijn er nog heel wat meer klimmende soorten. We zullen nog een paar niet klimmende soorten nemen. Wilt u er soms meer van weten, even een vraag en u krijgt antwoord.

Bultengrewoon mooi

Een buitengewoon mooie philodendron is de philodendron selloum; deze heeft vrij diep ingesneden bladeren met zeer lange bladstelen. De bladeren zijn leerachtig en dof-gr.oen van klem-. Daar deze plant een min of meer korte stam heeft, waaruit onderaan de bladeren komen, kan men deze niet stekken. De planten die men hier £n de handel kan kopen, zijn alle van zaad gekweekt; dit zaad wordt geïmporteerd uit het land van herkomst en hier door de kwekers uitgezaaid. Als men deze philodendron selloum in een vrij grote pot of bak zet, kan men een plant krijgen die een belangrijk deel van de kamerruimte opeist; dit weten we uit eigen ervaring. Maar toch zijn het alle zeer decoratieve planten, welke philodendron men ook heeft. Vooral de bontbladige soorten zijn buitengewoon mooi. De soorten die gestekt kunnen worden (dus meestal de klimmende soorten) vragen in de stekperiode wel een flinke warmte; minstens 23 graden is wel een vereiste. Als men over centrale verwarming beschikt is dat geen bezwaar. Stekken kan men deze planten altijd, ook in de wintermaanden. Omdat de philodendrons van nature in de schaduw groeien (oerwouden), moet men daar in huis ook enigszins rekening mee houden: geen volle zon en zo nu en dan eens een sproeibeurt. Ook de mosstok wat vochtig houden:- dit bevordert de vorming van luchtwortels waarmee . de planten zich vasthechten. Regelmatig water geven en ook bemesting op zijn tijd zal de planten goed doen. Kortom het zijn fraaie planten die het, vooral in grote ruimten, zeer goed doen.

Horizontaal: 1. paradijs - geschikt; 8. componist - bepaald - echtgenote; 9. insekten - niemand uitgezonderd - schelden; 10. kerkgebruiken - leer der huidziekten; 11. deel van Zeeland - voorrecht - voorzetsel; 12. kerkgebruik - familielid - familielid - rekenkundige bewerking; 13. plaats in Gelderland - weersverschijnsel - inwendig orgaan; 14. vaartuig - schaden - bezoldiging; 16. zotteklap uitslaan - deel van een trein (meerv.); 16. voorts - zuiver - zijrivier van de Wolga; 17. verlies bij geldwisselen - baden van kinderen; 18. drank - stroken - jagersroep; 19. plooien - luohtdrukmeter; 20. naast - onbeduidend - fles voor transport van vloeistoffen.

Verticaal; 1. meisjesnaam - tot een bepaald grondgebied behorend - volstrekt willoze gehoorzaamheid; 2. gebergte in Zuid-Europa - jaargetijde - titel van de keizer Van Japan - radiostation - bloedbuis - 'een'korte poos; 3. bevlieging - kolenwagen - uitstekend - Italiaanse vrouwelijke eretitel - gast - geld overmaken persoonlijk voornaamwoord; 4. bestuurder van Venetië - wijde lange mantel • rangtelwoord - geheimschrift - revelatie; 6. schenken - muziekterm - bereide dierehuid - bulten - toestemming hebben drukte - verdicht verhaal; 6. gezantschap - portiershokje - afvaardiging aanlegsteiger - zangnoot - ook; 7. plaats in Noord-Brabant - merel - vergiffenis schenken - Hjumaken- vat van bepaalde inhoud.

Oplossing puzzel 2 december

1. Ardennen, 2. verdelen, 3. overdaad,. '4. onderdak, 5. pijpaarde, 6. renpaard, 7. geleerde, 8. zaterdag, 9. voordoen, 10. oordelen, 11. ordeloos, 12. bezwaard, 13. Bernardo, 14. zomerdijk, 15. overdoen, 16. aardnoot, 17. ordinair, 18. aardolie, 19. overdruk, 20. zwaarden, 21. onwaarde, 22. ontroerd.

Geschiedenrs van het schaakspel

(Door L. J. Molenaar) yj?^ ^

Veel aspecten van het menselijk doen en laten z^h dóör de g-èsehiedschryvers opgretekend. Ook van het schaken als menseUijke bezigheid is veel bekend. Toch waren er tot nu toe maar weinig boekwerken in de Nederlandse taal die de geschiedenis van het schaken min of meer volledig behandelden.

In dit opzicht nam uitgeverij Spectrum een gunstig besluit: de Duitstalige schaakgeschiedenis van Silbermann en ünzicker, uitgekomen in 1976, werd vertaald en in twee prisma-deeltjes uitgegeven. Veilig kan worden gesteld dat dit vlot geschreven en veelzijdig overzicht zelfs de belezen schaker nog zal verrassen. Trouwens, iedereen die belangstelling voor geschiedenis heeft wordt er niet dommer van als hij déze geschiedenis ook eens doorneemt, integendeel.

Hoofdstukken als „Historische persoonlijkheden en het schaken" kan een geschiedenisman nu eenmaal ' moeilijk ongelezen laten. Allereerst is dit een leesboek. Hoofdstukken als: „Schaken in de Middeleeuwen", „Schaken en literatuur" en „Schaken en psychologie" houden de aandacht van begin tot eind gevangen. Dat vooral veel onbekende Duitse schaakgeschiedenis hier uitgebreid wordt behandeld, is eerder een voordeel dan een nadeel. Bovendien is een weergave van de jongste Nederlandse schaakhistorie aan het werk toegevoegd.

Al met al wordt hier een leerzaam geheel geboden, ook al dank zij de bijzonder uitgebreide registers. Het oorspronkelijke werk was — in luxe uitvoering — nogal kostbaar. Voor deze — goede — vertaling betaalt u nu driemaal minder dan voor de Duitse editie. Daar kan niemand wakker van liggen, hooguit de uitgever zelf omdat de prijs eigenlijk te laag is. N.a.v. „Geschiedenis 'Van het 'Schaakspel", Auteurs: J. Silbermann, tekst en W. ünzicker, analyses. Uitvoering: 2 Prisma-deeltjes nrs. 1766/1767 prijs ƒ 12,-. FLORIST

Helaas was deze politieman getrouwd met een praatachtige vrouw en die was altijd zo nieuwsgierig, dat de man er niet onderuit kon of hij moest alles vertellen over zijn werk. Zijn vrouw luisterde met gespitste oren naar de geschiedenis van de diefstal en de goeie man mocht dan al zeggen, dat ze er niets van tegen de buren mocht vertellen, dat hielp niet. Het was boter aan de galg gesmeerd. Op zijn best had hij zijn woning verlaten, of zijn vrouw ging al bij de buurvrouw op bezoek en vertelde in geuren en kleuren, dat Sander Baars bestolen was voor wel duizend gulden en dat het vast door geen onbekende was gedaan. Eêr het dinsdag was, wist heel Beyerland van het gebeurde. Van der Land stond stomverbaasd dat alle mensen wisten wat er aan de hand was. Hij vond dat maar een zorgelijke zaak en sprak er over met de burgemeester. Burgemeester Van Lith keek verbaasd, toen hij hoorde dat heel Beyerland vol was van de diefstal. Toen glimlachte hij, „Ja, je moest het natuurlijk aan je maat vertellen en je kent diens vrouw. Dat zal de uitbrengster wel zijn van de berichten, maar ik geef je gelijk lals je zegt, dat de dief door al dat gepraat misschien extra voorzichtig wordt met het uitgeven van het geld. Gelukkig heb ik nog niet gehoord, dat ze iets weten over dat beruchte schroeig^t. Stuur De Waard, zo heette de andere politieman, maar eens hierheen. Ik zal hem zeggen, dat hij daar in elk geval niet over mag "reppen". De Waard kwam met een rood gezicht van het gemeentehuis, want hij had van de burgervader de wind geducht van voren gehad. Zoals altijd gaat de goe-geraeente gevolgtrekkingen maken en dat was ook nu zo. • Wie zou op de hoogte geweest kunnen zijn van inJt kabinet, het bovenste laatje en de sleutel?

Ja, wie? Dat was een vraag die Sander zichzelf ook stelde. Wie kon nu zo goed op de hoogte zijn met de gang van zaken in'zijn huis? Moeder Sanne dacht aan haar zwager, maar die goeie man was goudeerlijk. Hij wist wel van de sleutel, moar hem konden ze gevoeglijk wel vergeten. Moeder Sanne vroeg ook Marie of die miss(?hien onder haar vriendinnen of kennissen wel eens iets verteld had over het geld in het kabinet. Marie ontkende dat ten stelligste. Ze had bij haar weten er nooit ergens over gesproken. Van der Land had inderdaad alle neringdoenden in Beyerland verzocht uit te kijken naar een bankbiljet van vijftig gulden, dat een schroeigat had aan de linkerbovenzijde. Bij het boven water komen van die banknoot, moesten ze hem onmiddellijk daarvan in kennis stellen en zo mogelijk onthouden, van wie ze dat geld hadden ontvangen. De politie deed werkelijk haar uiterste best.

Wie er het eerst over sprak was moeilijk na te gaan.,. Zo gaat het over het algemeen met geruchten. Niemand weet van waar het komt, maar iedereen weet wel wat het inhoudt! Enkele dagen na de diefstal sprak iedereen over Kees. de

„Vervult de aarde" door K. Norel. Uitgever^ Callenbach, Niykerk, 284 pagrina's, pr^s ƒ 17.60. Een Hollandse boer met een goed bedrijf wordt bepaald bij het tekstwoord: „...en vervult de aarde". Met het oog op de toekomst van zijn kinderen vindt hij dat wel van toepassing op zijn gezin en voegt de daad bij het woord. Hij vertrekt met zijn hele gezin naar Canada en vindt na lang zoeken een vruchtbaar stuk grond waar hij gaat pionieren. N|^ veel hindernissen overwonnen te hebben, gaat het hem bijzonder wel en weetWj nog meer boeren uit Nederland naar Lacomb^^; in Canada te krijgen. Een zoon van d^ kolonie-stichter wil iets dergelijks beginnen in het woeste bergland van centraal Canada. Zijn vader stimuleert dat en helpt zijn zoon en schoondochter en nog een bevriend echtpaar letterlijk de wildernis en de ellende in. De toestand waarin zij komen te verkeren is bijna onbeschrijfelijk, afgrijselijk, zoniet onmenselijk. Het komt dan ook irrationeel en uitzinnig voor dat de „vader" hen nog aanmoedigt om door te zetten en ook voor dit gebied weer mensen uit Nederland probeert over te halen omdat het er zo „goed" is. Een haast misdadig gedrag gepaard met een bijbeltekst „Vervult de aarde". We begrijpen niet dat de schrijver een dergelijk gedrag nog positief benadert.

Op de flap van het omslag schrijft de uitgever dat het verhaal historisch is. Het is haast niet te geloven. Een wonderlijk, maar toch erg boeiend geschreven verhaal van Nederlandse pioniers in Canada. zoon van Janus Schipper. Het was toch bekend, dat die jongkerel in kerk noch kluis kwam en dat hij heel niet goed oppaste. Nu, Marie Baars was de hartsvriendin van Nel Schipper, zijn zus. Ze zou in het huis aan de Kerkstraat wel eens gesproken hebben over het vele geld, dat Sander in huis had. Natuurlijk, dat had Kees in zijn oren geknoopt en hij had zijn kans schoon gezien om in die bewuste nacht eenvoudig die grote som geld weg te halen. Iedereen was toch bij nacht en ontij die Kees wel eens tegengekomen. Het was bekend dat hij wel eens stroopte en waarom zou hij die nacht niet gestroopt hebben bij Sander Baars? Hij kon nogal wat geld aan, want cafébezoek kost veel geld en nu mocht Janus Schipper geen armetierige vent zijn, geld hadden de Schippertjes toch niet. Ze moesten toch ook van het „geef ons heden" leven, of niet soms? Het ging zo ver. dat enkele zogenaamde goedwillende Beyerlanders Van der Land opmerkzaam maakten op Kees Schipper. Merkwaardig, Van der Land was daar heel niet van gediend! „Luister eens," zei hij tot de tipgevers, „Kees Schipper stroopt, dat is ons bekend. Dat zal hij zelf niet tegenspreken. Er is echter geen enkel bewijs of enige verdenking, dat hij Sander Baars heeft bestolen. Bovendien lijkt het me niet leuk vooi zijn ouders en verdere familie, dal jullie daar praat over maakt. i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Grofe  verscheidenheid In Phiiodendron-famiiie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 december 1977

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken