Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Heere roept op om te volharden

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De Heere roept op om te volharden

Ontmoetingsdag Bewaar het Pand

9 minuten leestijd

SLIEDRECHT — Langs een weg van beproeving heeft de Heere Kaleb in het land Kanaan gebracht. De Heere heeft Zijn Woord waar geniaalst ook u wordt geroepen te volharden. Ondanks moedbenemende feiten en de aanvallen op het Woord van God. Zijn volharding werd gezegend.

Ds. D. Slagboom predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Barendrecht zei dit zaterdag op de vijftiende ontmoetingsdag van de vrienden van Bewaar het Pand, die in het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Sliedrecht-Centrum werd gehouden.

Deze spreker van de morgenvergadering nam als uitgangspunt Numeri 14 vers 24 en behandelde de geschiedenis van de twaalf verspieders. „Volharding gezegend" was het thema. De mens leeft in de regel bij de mening van de meerderheid. Ook in Kades Barnea wordt een meerderheidsconclusie uitgesproken. Tien verspieders zeggen er zijn reuzen en sterke steden in het land Kanaan. De stem van de tien overheerst die van de twee andere verspieders. Toch zal blijken dat God voor deze minderheid zal opkomen. In het geloofsleven van Kaleb schittert het werk des Heeren.

Knechten

De Heere zegt in Zijn Woord ,,Mijn Knecht Kaleb". Dat wordt je niet zomaar. Knechten worden geboren op de school van de Heilige Geest. Wat een voorrecht zo'n knecht te mogen zijn op en onder de kansel. De geest des geloofs in Kaleb zag een veel Grotere Reus. Hij zag de Grote God van Israël Zelf.

De vele aanwezige jongeren legde ds. Slagboom de vraag voor of ze het onderscheid herkennen in deze tijd van de (godsdienst) en de ware Godsvreze. Zijn jullie op het laatste jaloers? Kaleb heeft volhard de Heere na te volgen. De meerderheid van de verspieders kende niet het bezig zijn met de beloften die er lagen. De Gods. had immers het land al lang beloofd! Kaleb wist ook wel dat het niet vanzelf zou gaan. Hij had de onmogelijkheden ook wel gezien. Hij heeft het voor de zaak des Heeren opgenomen en volhard.

Volharding
Velen houden heden ten dage halverwege op. Er is nog wel een spreken over de waarheid. Maar een vastheid in de vreze gods wordt vaak gemist. Deze volharding is echter de vrucht van het werk van Christus. In Hem ligt het leven en de vrede. De tien verspieders zullen het land niet zien, Kaleb komt binnen door de genade Godsm De Heere zegt Ik zal hem brengen. Wat rijk aldus de Barendrechtse predikant in dat land bij al die reuzen. Langs een weg van beproeving heeft de Heere Zijn Woord waar gemaakt.

Ook ons leven gaat door beproevingen heen, we rollen niet wedergeboren in de wieg en we gaan ook niet zo ineens van Egypte naar Kanaan. We komen alleen binnen door Hem. De Heere is de meester. Gelukkig de mens die dit geheim kent. Waar reizen wij heen? aldus ds. Slagboom.

In zijn openingswoord had ds. G. Blom van Meerkerk eerder op deze morgen de aanwezigen toegesproken naar aanleiding van de laatste verzen van Mattheüs 28-. De vrouwen komen bij het ledige graf met de afgewentelde steen. De wachters zijn verschrikt. De vrouwen krijgen daar echter onderwijs en mogen op de terugreis Jezus ontmoeten.

Leugen

De wachters gaan naar de overprlesters. Jezus moet dood blijven. Dan wordt de leugen van de gestolen Jezus verteld. Ds. Blom merkte hierover op dat ook nu de leugen makkelijker wordt geloofd dan de waarheid. Ook in onze tijd horen we Jezus leeft niet. Men wil niet weten van een kruis- en opstandingsevangelie.

Tot de discipelen zegt de Heere Jezus zelf: „Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde". Niet Rusland en niet Amerika, maar Mij is gegeven. Ik ben met u lieden, zo zegt Hij tenslotte. Jezus heeft alle' macht. Hij zal Zijn Kerk bewaren. Jezus leeft, Hij is verschenen en verschijnt nog aan de Zijnen. Zijn werk gaat door ook in ons vaderland. Dat we ook op deze ontmoetingsdag zouden mogen zien wat Hij nagelaten heeft voor Zijn Kerk.

Het slotwoord van de morgenvergadering sprak ds. P. Beekhuis van Noordeloos, naar aanleiding van Psalm 130. Een lied uit de diepten. Er kan veel gesproken worden, wanneer de beleving ontbreekt. Hier is een roepen tot God. Geen bespreken alleen, maar een roepen uit de nood. De mens van'nature houdt niet van diepten, daar moet je vandaag niet mee aankomen. Een kort preekje met veel liturgie ligt beter. Een bedriegen voor de eeuwigheid een mijden van de prediking uit de diepten.

Aanroepen

De dichter moet zichzelf veroordelen. Hij kan zichzelf niet helpen hij heeft hulp nodig. Hij krijgt goede gedachten van de HEERE In Die Naam ligt Christus en het Evangelie besloten. Het roepen gaat over in aanroepen. Als wij uitgewerkt zijn, kan God beginnen. Onze onmogelijkheden zijn nodig voor Gfods mogelijkheden. Door eigen schuld zijn we in de put gekomen. Kent u daar iets van? zo vroeg ds. Beekhuis de aanwezigen. Dit lied moet ons geestelijk bekend zijn. Dan kunnen we getroost leven en eenmaal zalig sterven.

Ds. H. C. van der Ent opende de middagvergadering met het lezen van de verzen 6 tot 15 van Kolossensen 2 en sprak over „Uitgeleide machten". Er is geen ongelukkiger volk dan de onbekeerden en geen gelukkiger volk dan het Volk van God. Dat gelukkige volk ziet vaak zijn geluk niet, ze gaan vaak ongelukkig over de wereld. De allerongelukkigste is de duivel, die kan nooit meer bekeerd worden. Onbekeerde mensen kunnen nog bekeerd worden.

Onmogelijk

Van onze kant moet het de onmogelijkheid in. Zo lang het van onze kant nog kan, blijven we maar uitstellen. Als het van onze kant niet meer kan, dan kan het van Gods kant wel. Paulus mocht in deze brief op de Heere Jezus zien. Te Kolosse waren dwaalgeesten gekomen. Zichtbare handlangers van de boze. Ze wilden de gemeente verwoesten. Men deed het volkomen Borgwerk van de Heere Jezus Christus te kort. Paulus mag hier onderwijs geven. Hij mocht spreken over de volkomen Zaligmaker en dat ze toe mochten nemen in de kennis van de genade van de Heere Jezus Christus.
Paulus zegt hier dat ze van al die Oud Testamentische inzettingen ontslagen
zijn. Al die offers en reinigingen lieten weten dat ze zondig waren. Ze wezen heen haar de Heere Jezus Christus. Aan het kruis is echter alles volbracht, daar heeft Hij getriomfeerd. Al de zaligheid ligt in Jezus Christus Zelf.

Zinvol leven

Ds. M. Vlietstra van Bunschoten sprak nu over ,,Zinvol leven". De vraag of een leven zinvol is kan verschillend beantwoord worden. Vaak hoor je laten we er maar van maken wat er van te maken is. Het is alled maal niets. De Catechismus heeft echter een duidelijk antwoord. God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, om Hem te loven en te prijzen zo zegt het antwoord op de zesde vraag. Dat was het doel. Hij zou mens Gods zijn. Zijn leven zou zinvol zijn. Elke ademtocht, elk woord, elke gedachte zou een verheerlijken van God zijn. Als de zonde niet in de wereld gekomen zou zijn, had deze vraag nooit gesteld behoeven te worden. De mens is zondaar geworden, doelmisser. Hij is van het spoor der Godsvracht afgegleën.

Zelf doen! JQ


De mens is van nature in Adam. Ingekapseld in het levensverband van Adam. Altijd bezig te eten van de Verboden vrucht. Zelf bepalen wat goed en kwaad is. Bezig zichzelf tot een God te maken. Zelf bepalen wat goed en kwaad is. Hij verbergt zich wanneer de Heere roept en geeft altijd een ander de schuld. Van nature is het leven voor alle mensen zinloos, aldus ds. Vlietstra. Hij vervolgde toch is er een tenzij. Een mens in Adam kan zichzelf niet verlossen. Een ander kan dat wel. Die Ander is de Heere Jezus Christus. Als we in Christus zijn, dan zijn we opgenomen in het zinvolle van het Koninkrijk Gods. Dan krijgt het leven weer zin.
 
Dan worden we weer mens Gods. Dat is een sterven en wederom geboren worden. Een losgerukt worden uit Adam en een ingeplant worden in Christus. Het is een gaan door de enge poort. Wedergeboren zijn betekent anders gaan leven, bidden en handelen. We worden dan van een kind van Adam een kind van Christus. Opdat we Zijn Naam zouden belijden. Dan wordt het leven weer zinvol. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden.
De christen staat in deze wereld als vreemdeling. Zijn domicilie heeft hij boven. ledere dag moet hij worstelen met machten en krachten. Strijden is zijn levensroeping geworden. Niet langer te begeren God evengelijk te zijn. Ons leven is dus alleen maar zinvol als we uit Christus leven. Als levende ranken zullen we dan vruchten moeten dragen..
 
Het leven is een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Alles wat we hebben is genade. In het bloed van Christus is een verse en levende weg getekend. De genade klokken beieren nog. Om onze levensboom, toehoorders zo merkte de predikant van Bunschoten op wordt nog mest gelegd. Val met uw zinloos leven de Heere te voet. De Heere kan het anders maken. Gebruik de middelen die Hij nog schenkt, het is de moeite waard de Heere te vrezen. Dat we op de vraag wat is de zin van uw en mijn leven een eerlijk antwoord zouden mogen geven.

Verbondenheid


De predikant van Sliedrecht-Centrum ds. M. C. Tanis sprak het slotwoord van deze goed bezochte ontmoetingsdag, 's Middags was het kerkgebouw bijna geheel gevuld. Hij stond er ondermeer bij stil dat we ,,voor" en „van" Bewaar het pand kunnen zijn. De Emthaüsgangers waren Het Pand kwijt. Dat is de Heere. Hem die ze kwijt waren heeft zich als vreemdeling bij hen gevoegd. Hij heeft de Schriften verklaard. Dan klinkt hun verzoek „Blijf met ons". Daaruit sprak verbondenheid. Hun harten waren in brand gezet.
 
Ze verlangen nog meer onderwijs. Deze mensen zijn er ook nu nog. Die niet buiten onderwijs kunnen. Het hart dat door Zijn onderwijs, bediend door mensen, in brand wordt gezet, zegt ook „Blijf met ons" Dan wil hij ons leven verrijken met Zijn kennis. Dat doet Christus met Zijn Woord en Geest. \yelgelukzaUg de mens die dit kent: ,,Blijf met ons".
 
De Heere zal Zijn werk voortzetten. Hij blijft dezelfde. Dat ook voor ons kerkelijke en gezinsleven zou blijven gelden Heere blijf met ons. Wat zal ervan terecht komen als de Heere wijkt. Heere verlaat ons niet. Ds. Tanis sprak de wens uit dat dit bij velen van de aanwezigen en zeker ook bij de jongeren zou leven.Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 3 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

De Heere roept op om te volharden

Bekijk de hele uitgave van maandag 3 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken