Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geld dat vrijkomt voor onderwijs gebruiken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geld dat vrijkomt voor onderwijs gebruiken

NFO in Arbeidsplaatsenplan:

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Het arbeidsplaatsenplan van de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties (NFO) gaat uit van het creëren van 50.000 arbeidsplaatsen. Zou het onderwijsbeleid tot 1995 ongewijzigd blijven dan zouden deze plaatsen verloren gaan. Een en ander blijkt uit het voorstel tot een Arbeidsplaatsenplan voor het onderwijs dat woensdag in de publiciteit kwam.

Volgens het NFO-plan kan het beleid zo worden gewijzigd, dat de komende twee jaren 10.000 arbeidsplaatsen in het onderwijs niet verloren gaan, terwijl nog werk ontstaat voor 3500 werkloze leerkrachten. Dringende en gerechtvaardigde eisen voor verbetering van het onderwijs kunnen zo worden ingewilligd. Het argument dat er geen personeel beschikbaar is bestaat niet meer en voor de flnanciering hoeft geen beroep te worden gedaan op extra geld.

Meedenken

Aldus de voorzitter van de NFO de heer J. Huisman op de persconferentie die gehouden werd nadat een exemplaar van het plan overhandigd was aan de ministe? van Onderwijs dr. A. Pais. Zoals bekend, heeft de minister aangekondigd volgende maand een actieplan uit te brengen. Daarover heeft de minister ons dan ook niets gezegd en hierover is met ons geen overleg geweest. Wel meende minister Pais constructief meedenken van de NFO als positief te moeten beoordelen.

Desgevraagd deelde de heer Huisman nog mede, dat de heer Pais op de inhoud nog niet kon reageren. Wel herhaalde de bewindsman dat hij voor dit jaar al duizend arbeidsplaatsen heeft gered.

Tijdens de persconferentie kwam ook de problematiek van de salarissen van de leraren aan de orde. De heer Huisman zei onder meer hierover, dat er een principieel verschil is in de systematiek voor salariëring van ambtenaren en die van onderwijspersoneel. In juni wordt hieraan een debat gewijd in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken.

De salarissen voor onderwijspersoneel mogen niet automatisch worden gekoppeld aan die voor ambtenaren. De heer Huisman wees hierbij op salariëring in het onderwijs naar onder meer leeftijd, bevoegdheden, soorten onderwijs en de lengte van de schalen. Deze normen zijn voor ambtenaren niet aanwezig of anders.

Niet juist

Over de financiering wordt in het plan opgemerkt, dat bij ongewijzigd beleid een gigantisch bedrag automatisch naar de schatkist terug zal vloeien. Volgens het NFO is dit niet juist. Het geld dat dan vrijkomt moet gebruikt worden voor verbetering van het onderwijs. Worden de arbeidsplaatsen niet gehandhaafd dan staat de overheid voor een verhoging van de uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen.

De besturen van de onderwijsvakorganisaties kondigen aan, voor de werkgelegenheid bereid te zijn in de jaren tachtig een discussie onder hun leden op gang te brengen. Die discussie kan er alleen komen als de regering op de eisen en suggesties vanuit het onderwijsveld ingaat. Men stelt het als volgt: wanneer de regering de vrijkomende gelden niet voor het behoud van de werkgelegenheid reserveert, zal de bereidheid tot discussie nihil zijn.

De NFO heeft in haar arbeidsplaatsenplan algemene maatregelen voorgesteld als ook afzonderlijke maatregelen voor zowel het lager onderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het komend schooljaar zijn er vijf algemene maatregelen, waarvan men een effect verwacht van 2500 plaatsen. Ze behelzen: vervroegd uittreden vanaf 63 jaar, vrijwillige arbeidstijdverkorting voor wie 55 is geweest, afschaffing sollicitatieplicht voor werklozen, betere toepassing opheffingsnormen en beperking van overuren.

Voor de kleuter- en lagere scholen denkt de NFO nog afzonderiijk 2500 plaatsen te behouden door o.a.: verlichting taken hoofden, kleinere klas.sen, beter stimuleringsbeleid en meer mogelijkheden voor onderwijs aan anderstaligen.

Voor het voortgezet onderwijs denkt men nog extra werk te hebben voor 850 leraren door betere formatieregelingen voor leerlingwezen en vormingswerk, kleinere groepen in het lager beroepsonderwijs en wat extra's nu de aantallen studenten dalen op de pedagogische academies en opleidingen voor kleuterleidsters.

Vraag en aanbod

De NFO stelt dat voor een arbeidsplaatsenbeleid nodig zijn: verantwoorde prognoses over vraag en aanbod van personeel, zorgvuldige registratie van werkzoekenden, en een goed systeem van omscholing. Daaraan ontbreekt nog wel het een en ander. Bovendien moeten de gegevens openbaar zijn.

De ontwikkelingen, die op basis van de thans bekend zijnde gegevens zijn te voorspellen, maken een goed omscholingsbeleid noodzakelijk. De overheid moet voor omscholing binnen het onderwijs voldoende faciliteiten verstrekken in de vorm van tijd en een studiekostenregeling. In het verleden zijn reeds harde voorstellen gedaan voor de omscholing van het personeel binnen het vormingswerk. Om verspilling van ervaring te voorkomen, moet inzetbaarheid van vrijkomend personeel binnen het onderwijs worden nagestreefd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Geld dat vrijkomt voor onderwijs gebruiken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 april 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken