Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meer partijen in raad Bunschoten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meer partijen in raad Bunschoten

Regio Eemland

9 minuten leestijd

BUNSCHOTEN — Het aantal politieke partijen in de raad van Bunschoten zal na de verkiezingen fors uitbreiden. Ondanks de CDA-concentratie en een bundeling van RPF/SGP doen toch nog zeven partijen mee op 31 mei. Er zijn nu nog maar vier partijen in de raad vertegenwoordigd. Op basis van recente cijfers wordt verwacht dat alle zeven partijen een of meer zetels behalen.

Bunschoten

De huidige raad bestaat uit de AR/C AP (6), het GPV (5), BU 80 (3) en de SGP (1). De nieuwe raad zal worden uitgebreid van 15 naar 17 zetels. De AR/CAP (Anti-Revolutionaire Partij-Christelijke Arbeiderspartij) bestaat straks niet meer. De groepering valt uiteen in een CDA (dat dan hoofdzakelijk bestaat uit de AR) en de CAP, die zelfstandig meedoet. Verwacht wordt dat de CAP, overblijfsel van een breuk met de AR in de jaren vijftig, één zetel zal behalen. Een deel van de stemmen komt dan rechtstreeks van het CDA, terwijl er ook wel enige GPV-ers af zullen zwaaien naar deze partij. Lijsttrekker is de heer Jac. Zwaan. Lijsttrekker van het CDA, goed voor zo'n vijf zetels, is de heer A. Koelewijn.
 
Bij het GPV vallen weinig veranderingen te bespeuren. Lijsttrekker is het zittende raadslid de heer Joh. Koelewijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het GPV haar vijf zetels in de raad van Bunschoten behouden.

RPF/SGP

Opvallender is de RPF/SGPcombinatie. Met grote meerderheid hebben de kiesverenigingen van RPF en SGP besloten gezamenlijk de verkiezingen in te gaan. Omdat de RPF in Bunschoten sinds de Tweede Kamerverkiezingen groter is dan de SGP staat een RPF-er, de heer G. Willemsen, bovenaan. Tweede is de heer P. Vinke, lid van de SGP. Op de kandidatenlijst staat de politieke groepering van de leden niet vermeld. Het zittende raadslid van de SGP, de heer A. Huygen, heeft zich niet meer beschikbaar gesteld. In Bunschoten gelooft men dat de RPF/SGP-combinatie goed is voor twee zetels.
 
De vierde partij die nu in de raad is vertegenwoordigd is BU 80 (Bunschoten 1980). Deze plaatselijke groepering is na de verkiezingen verleden tijd, omdat deze bundeling van niet-confessionele partijen (PvdA, VVD, D'66, PPR enzovoort) uit elkaar is gevallen. Op 31 mei staan op het stembiljet in Bunschoten ook de PvdA, de VVD en D'66 vermeld. Voor de VVD zitten er zeker wel twee zetels in. De PvdA haalt 1, mogelijk twee zetels. Dit laatste zal in belangrijke mate afhangen van het feit of D'66 een zetel behaalt. Op basis van de statenverkiezingen kwam lijsttrekker de heer N. Bos nog net iets te kort, maar plaatselijk is het goed mogelijk dat men toch een zetelt behaalt.

Huizen


De raad van het voormalige vissersdorp Huizen breidt zich uit van 19 naar 21 zetels in verband met het sterk gegroeide inwonertal. Naar het zich laat aanzien zullen beide extra zetels aan nietchristelijke partijen vervallen. In de enorme nieuwbouwwijken van Huizen is het aantal VVD- en PvdAstemmers fors uitgebreid. Als beiden hiervan profiteren zal de raadssamenstelling drastisch wijzigen. Nu hebben de christelijke partijen de meerderheid in de raad. Bij winst voor PvdA en VVD zullen de niet-confessionele partijen de dienst uitmaken.
 
De raad bestaat nu uit de AR/CH (6), PH (5), VVD (4), SGP (2) en PCA (2). PH (Progressief Huizen) is een samenwerkingsverband van PvdA, D'66, PPR en PSP. Het PCA is een samenwerking tussen de KVP en een deel van de AR. Deze groepering wilde - in tegenstelling tot een groot deel van de AR en de CHU - de CDA-gedachte reeds in de praktijk uitvoeren. Daarom zijn de CDA-partijen de afgelopen zittingsperiode gescheiden opgetreden. Op 31 mei a.s. komen de PCA en de AR/CHU met een gezamenlijke CDAlijst uit. Lijsttrekker is de huidige wethouder dr. H. Rebel.
 
Ook een nieuwe combinatie vormen de SGP en de RPF. Onder de naam SGP/RPF proberen deze partijen de twee SGP-zetels in de raad te behouden en - indien mogelijk een derde zetel te behalen. Of dit laatste zal lukken valt nog niet te voorspellen. Weliswaar had de SGP de laatste raadsverkiezingen steeds een forse rest, maar op basis van de statenverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen is de SGP in Huizen teruggelopen. Ook de RPF in Huizen is niet zó groot. Daartegenover staat dat de SGP plaatselijk altijd meer stemmen behaalt dan voor staten- of landelijke verkiezingen. Opnieuw is de heer H. van Amstel, zittend raadslid voor de SGP, lijsttrekker, nu voor de twee gecombineerde partijen. Nummer drie op de lijst is lid van de RPF Bij de vraag of deze combinatie een derde zetel zal behalen speelt óp de achtergrond vooral het CDA mee. Hoe de Huizer bevolking zal reageren op het nieuwe CDA is nog niet bekend.
 
Winst

 
VVD en PH doen in vrijwel ongewijzigde vorm weer mee aan de verkiezingen. Zoals hierboven reeds vermeld zit er voor deze partijen winst in, gezien de laatste cijfers van de statenverkiezingen. Nieuwkomer - althans bij de partijen die dingen naar de gunst van de kiezer - is de CPN, die ook een lijst heeft ingediend. Naar verwachting zal dit geen zetel opleveren.
 
Het probleem van Huizen is de Oostermeent. De laatste jaren is men niet in de staat geweest de sterke groei en de vele problemen die dit met zich meebracht geheel te ondervangen. Dat dit bij de verkiezingen een rol zal spelen, valt niet te verwachten. Alle partijen hebben hun zorg over deze zaken.

Scherpenzeel

In Scherpenzeel nemen precies dezelfde partijen aan de verkiezingen deel die nu in de raad zijn vertegenwoordigd. Dit zijn: het CDA, dat nu vier zetels bezit, PvdA (3), VVD (3), SGP (2) en Gemeentebelang'70 (1).
 
De verkiezingen zullen waarschijnlijk draaien om de laatste partij. Grote vraag is of het raadslid voor Gemeentebelang, de heer M. A. de Man, zijn zetel behoudt. Bij de vorige verkiezingen had hij nèt genoeg voor één zetel, namelijk 75% van de kiesdeler.
 
Behoudt Gemeentebelang haar zetel, dan is het waarschijnlijk dat de SGP een van haar twee raadszetels kwijtraakt. Over het algemeen verwacht men dat het CDA met 5 zetels uit de bus komt. Ook de tweede zetel van de SGP was in 1974 een restzetel. Pluspunt voor deze partij is dat de RPF niet uitkomt in Scherpenzeel. Ook weet men plaatselijk altijd iels meer te behalen dan bij de landelijke of statenverkiezingen het geval is. Lijsttrekker is weer de heer J. H. E. Sterk, die al 18 jaar voor de SGP in de raad zit. De tweede plaats wordt bij deze verkiezingen ingenomen door de heer L. de Zwart.
 
Verdere verschuivingen zullen zich waarschijnlijk niet voordoen. WD en PvdA behouden in dat geval beide hun drie zetels.

Woudenberg

 
Dezelfde vijf partijen die nu zijn vertegenwoordigd in de raad van Woudenberg doen weer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Verwacht wordt ook dat zich nauwelijks verschuivingen zullen voordoen. Het is niet uitgesloten dat de politieke verhoudingen zich geheel niet zullen wijzigen.
 
De raad bestaat nu uit 4 leden van het CDA (tijdens deze zittingsperiode zijn de 3 leden van de CHU en 1 lid van de AR samengaan), 3 Gemeentebelangen, 2 Progressieve Democratische Partij, 2 SGP en 2 VVD. Enige verandering is dat de Progressieve Democratische Partij, een samensmelting van PvdA, PPR en D'66 is opgeheven. Men gaat nu onder de naam PvdA verder. Een Van de twee zittende raadsleden was al lid van déze partij.
 
Als zich politieke veranderingen voordoen, zullen deze bij het CDA plaatsvinden. Het is mogelijk dat het CDA in Woudenberg een zetel winst behaald. Men heeft namelijk geen rooms-katholieken op de lijst geplaatst. Mogelijk" is dat ook de oorzaak van het feit dat de RPF in Woudenberg niet aanslaat. Op basis van de statenverkiezingen had het CDA ongeveer een vijfde zetel.
 
In dat geval heeft de SGP haar trouwe kiezers hard nodig om haar tweede zetel te behouden. Bij de vorige verkiezingen was dit namelijk een restzetel. Lijsttrekker bij het CDA is de huidige wethouder C. J. van Ekris. Bij de SGP staat de heer F. Mulder bovenaan. De heer H. J. ter Maten, vorige maal nummer één, staat nu op de tweede plaats.

StemmentrekkerHet is ook nog even afwachten of de partij Gemeentebelangen haar drie zetels zal waarmaken. Deze groepering haalt uit alle lagen van de bevolking, maar vooral uit de sportwereld, haar kiezers. Ook zijn er wel kerkelijke mensen die Gemeentebelangen kiezen. Zo staan er ook rooms-katholieken op de lijst. Lijsttrekker is de heer M. J. Hendriksen. Nummer drie staat M. Morren. Hij was in de periode 1970-1974 wethouder voor de Progressieve Democratische Partij en fungeert nu misschien als stemmentrekker voor gematigde socialisten.
 
Lijsttrekker voor de andere partijen zijn: G. C. de Rijk (VVD) en B. van Egten (PvdA). De heer J. Roodenburg, op dit moment leider van de socialisten, stapt op in verband met zijn verkiezing als statenlid.

Hoevelaken


Na een periode van samenwerking met de CHU heeft de SGP in Hoevelaken nu een lijstverbinding met het GPV aangegaan onder de naam SGP/GPV. De SGP bezit momenteel één zetel in de raad.
 
Lijsttrekker is het huidige SGP-raadslid J. A. van Poelje. Andere partijen die in Hoevelaken aan de verkiezingen deelnemen zijn de PvdA (nu 3 zetels), de WD (3) en het CDA. Nieuwe partij is D'66, waarvoor verwacht wordt dat men ten koste van de WD een zetel zal behalen. De SGP/GPVcombinatie rekent op 2 zetels.
Na een periode van samenwerking met de CHU heeft de SGP in Hoevelaken nu een lijstverbinding met het GPV aangegaan onder de naam SGP/GPV. De SGP bezit momenteel één zetel in de raad.
 
Lijsttrekker is het huidige SGP-raadslid J. A. van Poelje. Andere partijen die in Hoevelaken aan de verkiezingen deelnemen zijn de PvdA (nu 3 zetels), de WD (3) en het CDA. Nieuwe partij is D'66, waarvoor verwacht wordt dat men ten koste van de WD een zetel zal behalen. De SGP/GPVcombinatie rekent op 2 zetels.
Na een periode van samenwerking met de CHU heeft de SGP in Hoevelaken nu een lijstverbinding met het GPV aangegaan onder de naam SGP/GPV. De SGP bezit momenteel één zetel in de raad. Lijsttrekker is het huidige SGP-raadslid J. A. van Poelje. Andere partijen die in Hoevelaken aan de verkiezingen deelnemen zijn de PvdA (nu 3 zetels), de VVD (3) en het CDA. Nieuwe partij is D'66, waarvoor verwacht wordt dat men ten koste van de VVD een zetel zal behalen. De SGP/GPVcombinatie rekent op 2 zetels.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 mei 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Meer partijen in raad Bunschoten

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 mei 1978

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken