Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Themanummers tijdschriften en zomerconferentie CSFR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Themanummers tijdschriften en zomerconferentie CSFR

4 minuten leestijd

APELDOORN — Een aantal speciale nummers van enkele tijdschriftenwachten, soms al enige tijd, op een aankondiging.

Dat geldt dan als eerste het nummer ,,De christen en de kunst" van
het Gereformeerd maandblad voor evangelie en cultuur, „Credo", verwant
aan de stichting Confessioneel Gereformeerd Beraad. Het meinummer telt 40 blz., kost los ƒ 3,50 en bij abonnement 25 gulden per jaar en bevat artikelen van dr. B. van Oeveren uit Rijnsburg (inleiding, christen in de literatuur, kroniek), J. W. de Jong (christen en beeldende kunst), ds. Alfred C. Bronswijk
(God en de kunstenaar) en een paar artikelen, die wel duidelijk buiten het
bestek van dit nummer vallen.

,,Credo" zoekt het overingens steeds meer in zulke afgeronde themanummers.
Dat van april was bijvoorbeeld aan Zuid-Afrika gewijd: dat van juni heeft de pluralitet van de kerk als onderwerp: in juli, augustus komt de psychiatrische patiënt aan de beurt en in oktober het eigen karakter van het chr. onderwijs. Credo wordt uitgegeven door Kok te Kampen Opgave van abonnementen e.d. bij mevrouw S. Noorman-de Ruig, Sportlaan 72 te Ermelo.

Te laat

Al vrij lang wacht het themanummer november/december 1977 van het tweemaandelijkse tijdschrift ,,Wapenveld, van de reünistenorganisatie der CSFR, de RRQR, op een aankondiging. Overigens minder lang dan men zou denken. Dit nummer (27e jaargang nr. 6) ,,0p zoek naar de ware Jacob", over de verschillen in uitleg en lezen van de Bijbel, aan de hand van Genesis 32 vers 22 tot 32, verscheen namelijk pas in april jl.
 
De redactie probeert die late verschijning - bij „Wapenveld" gebeurde dat in het verleden nogal eens vaker ditmaal o.a. te wijten aan het. vrij plotselinge overlijden van de R-K oudtestamenticus prof. dr. G. te Stroete, die een bijdrage zou leveren.
 
Dat is vreemd want Te Stroete overleed op 25 januari jl., dus toen had het nummer al een maand uit moeten zijn. Ondertussen is zijn bijdrage toch bijtijds door hem geschreven en ook gepubliceerd in dit nummer.
 
Anderen, die hun licht laten schijnen op het verhaal van Jacobs worsteling met de Engel zijn de Hervormde drs. Sj. Runia met een inleiding, de Amsterdamse oudtestamenticus prof. dr. K. A. Deurloo, de Hervormde drs.W. Chr. Hovius uit Katwijk aan Zee en de Vrijgemaakte Buitenverbander drs. H. de Jong uit Asmsterdam.

De redactie van „Wapenveld" had de goede gedachte, de scribenten met elkaar te confronteren en van dit gesprek doet redactie-secretaresse Ria de Vries nu eveneens verslag. Drs. A. Noordergraaf had daarvan de leiding en Deurloo, Hovius en De Jong spraken samen.

Commentaar

In dit nummer distantieert de redactie zich ook duidelijk van een der commentaren van mede-redactielid (ds.) H. A. Abma uit Kortenhoef, die er meermalen blijk van gaf, zijn pen ongehinderd door collegiale kritiek op hol te laten slaan. Ditmaal was het in het sept./oktobernummer van ,,Wapenveld", in „Een eiesoortige ontwikkeling" gericht tegen ZuidAfrika, de Geref. Bond en ir. J. van der Graaf. De redactie bezint zich nuop een andere opzet der redactiekolommen.

„Wapenveld" kost 25 gulden per jaar; losse nummers vijf guldenj scholieren- en studentenabonnement ƒ 17,50. Besteladres; mevrouw C. E. J. Sinke-Schrader, Mr. Lallemanstraat 89, Moordrecht.

„De Civitate'

Ook de verwante studentenvereniging CSFR kwam met een speciaal nummer van het blad „De Civitate" uit. Dit meinummer is gewijd aan de zomerconferentie van de Civitas over het thema,, Ideologie: leiding of verleiding". Die zomerconferentie wordt van 3 tot 7 juli a.s. gehouden in het vakantieoord van de Ned. Chr. Gemeenschapsbond.

Sprekers over het thema van dit zomerkamp zijn op 3 juli prof. dr. A. J. Nijk (Amsterdam, gemeentelijke Universiteit) over ,,ontstaan en functie van de ideologie"; op 4 juli prof. dr. J. H. Prins (VU) over „democratie en ideologie"; op 6 juli ds. Ype Schaaf (hoofdred. Friesch Dagblad) over ,ideologie en informatieoverdracht" en op 7 juli ds. M. P. van Dijk (emeritus Geref. predikant. Confess. Geref. Beraad) over „ideologie en de christelijke gemeente.

De Bijbelstudies worden gehouden door ds. W. Dekker (Loenen a.d. Vecht, Hervormd), ds. B. de Graaf (Utrecht, Chr. Geref.), ds K. de Gier ( Velp, Geref. Gem.) en ds. T. Poot (Nieuw-Loosdrecht, Hervormd). De heer Joh. J. Frinsel uit Montfoort, directeur van „Tot Heil des volks" in Amsterdam, houdt op 4 juli 's avonds een causerie over zijn werk.

Het goed verzorgde themanummer van „De Civitate" - met o.a. interviews met Emerson Vermaat, prof. B. . V. A. Röling en prof. J. Verkuyl en tal van artikelen over aspecten van „de" ideologie - is te verkrijgen bij het redactieadres „De Civitate", postbus 2518 te Utrecht. Het programma van de zomerconferentie is als bijlage ingesloten. Opgave hiervoor bij P. J. Daudey, 2e Schuytstraat 182, Den Haag, giro 38.65.844. Totale conferentieprijs is 90 gulden, dagprijs 25 gulden.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1978

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Themanummers tijdschriften en zomerconferentie CSFR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 juni 1978

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken