Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oude Moerdijkbrug begint straks aan nieuwe taak

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Oude Moerdijkbrug begint straks aan nieuwe taak

7 minuten leestijd

<div>Nederland staat - terecht - bekend als een land van bruggenbouwers. In onze strijd tegen het water is ook opgenomen het overspannen van het voor het wegverkeer lastige, maar voor de scheepvaart onmisbare water. Rijkswaterstaat directie bruggen heeft al heel wat ''kunstwerken" op zijn naam staan. De Moerdijkbrug i s een van die bruggen, die bijna een nationale beroemdheid zijn geworden. ledere Nederlander kent deze brug en we verdelen ons land er zelfs in twee stukken mee: beneden en boven de Moerdijk.</div>

Met de bouw van de verkeersbrug over het HoUandsch Diep werd begonnen in 1934. Op IS december 1936 werd de brug opengesteld voor het verkeer. Hij vormde toen reeds een belangrijke schakel in de verbinding tussen Rotterdam en Breda, hoewel de verkeersintensiteit toen vanzelfsprekend vele malen lager was dan tegenwoordig. Enkele cijfers illustreren duidelijk de enorme toename van de verkeersstroom die van de brug gebruik maakte. In 1950 passeerden per etmaal gemiddeld 6200 motorvoertuigen de Moerdijkbrug. In 1960 waren dit er 12.430, in 1970 30.650 en in 1973 87.910. In het jaar 1980 verwacht men 47.000 motorvoertuigen op de brug.

Op zo'n verkeersintensiteit is de brug niet meer berekend. De dienst Verkeerskunde heeft daarom enkele jaren geleden een onderzoek ingesteld naar de eisen die aan een nieuwe Moerdijkbrug gesteld zullen moeten worden. Men kwam tot de conclusie dat in het jaar 2000 gerekend moet worden op een verkeersbelasting van 55.000 voertuigen per etmaal. In verband hiermee werd voor de nieuwe brug een dwarsprofiel nodig geacht van 2x3 rijstroken met een vluchtstrook op iedere rijbaan en twee langzaam-verkeerstroken aan weerszijden. Zonodig moest in de toekomst de wegfindeling gewijzigd kunnen worden door opoffering van de vluchtstroken.

Oplossing:

Het is wel duidelijk dat reconstructie van de huidige brug een dergelijke opzet toelaat. Aan beide zijden wordt de brug begrensd door vakwerkliggers, waardoor de mogelijkheid tot uitbouwen zeer beperkt is. Gekozen werd daarom voor een geheel nieuw brugdek, gebouwd op de bestaande pijlers. De tien oude brugdelen verkeerden echter nog in een zo goede staat dat ze gemakkelijk nog enkele tientallen jaren dienst konden doen. Men „zat" dus met een kilometer brug die nog lang niet versleten was en men zon op een manier om de delen elders te gebruiken. De oplossing was snel gevonden: de brug bij Keizersveer en de Spijkenisserbrug waren ook hard aan een opknapbeurt toe, dus waarom daar de oude brugdelen niet gebruikt? Na grondig rekenwerk kwam men tot de conclusie dat dit heel goed mogelijk zou zijn.

De brug bij Keizersveer vormt een schakel in de weg Vianen - Gorkum Dordrecht. De oude brug bestond uit drie overspanningen, elk met een lengte van 90 meter. De rijwegbreedte was 8,6 m en aan weerszijden waren rijwielpaden van 2 m breed. Zes brugdelen van de oude Moerdijkbrug zijn nu naar Keizersveer getransporteerd en fungeren daar in de vorm van 2x3 overspanningen als nieu9 De nieuwe Spijkenisserbrug zal veel minder vaak open hoeven dan de oude, omdat de doorvaart op Rijnvaarthoogte gebracht wordt. Links zijn twee heftorens te zien van de nieuwe brug, met bovenin het bedieningshuis. we oeververbinding. Drie delen liggen dus op de oude pijlers, terwijl er voor de tweede drie stuks nieuwe pijlers gebouwd moesten worden.

SpiÜkenisserbrug:

De Spijkenlsserbrug is een beruchte flesseha.ls voor het verkeer tussen Rotterdam en de Europoort. De brug is zo smal dat er bijna dagelijks scherven te vinden zijn van de buitenspiegels van vrachtwagens. Deze kunnen elkaar nauwelijks passeren op de 6.40 meter brede brug. De hefbrug verkeert bovendien in een zodanige slechte staat dat vervanging binnen afzienbare tijd gewoonweg noodzaak was. Er is lange tijd sprake geweest van vervanging door een tunnel en het onderhoud aan de brug was er slechts op gericht hem zo lang mogelijk „draaiende" te houden. De laatste jaren is het scheepvaartverkeer op de Oude Maas belangrijk toegenomen, in het bijzonder de duwvaart. Gelukkig leverde de oude Moerdijkbrug voldoende brugdelen om ook de Spijkenlsserbrug aan te passen aan de eisen van het huidige weg- en scheepvaartverkeer.

Vier brugdelen zullen nu de nieuwe oeververbinding gaan vormen. Het wordt een dubbele hefbrug, waarvan de onderbouw bestaat uit twee landhoofden en drie rivierpijlers met landhoofden. De betonnen hefpijlers zorgen ervoor dat de brug tot op Rijnvaarthoogte geopend kan worden, wat het aantal brugopeningen zal beperken. Weliswaar blijft het aantal rijstroken twee, maar deze zijn veel breder dan de huidige. Verder komt er een busbaan op de brug.

De oude brug moet geheel worden opgeruimd, misschien met uitzondering van de landhoofden. Daarmee verdwijnt een niet fraaie, maar wel karakteristieke constructie uit het landschap. Er bestaan plannen om de eindportalen met hun voor de jaren 1900 typerende versieringen voor het nageslacht te behouden door ze als monument op de oude landhoofden op te stellen. Of dit doorgaat hangt af van de vraag of er voldoende geld beschikbaar zal zijn.

Voor de tram

In de tachtig jaar van zijn bestaan heeft de Spijkenlsserbrug heel wat meegemaakt. Aan zijn „voeten" ontstond een enorm industriegebied, terwijl er „achter zijn rug" complete woonwijken uit de grond verrezen. De brug werd echter niet gebouwd om te voorzien in een verbinding tussen deze twee plaatsen, maar ten behoeve van de stoomtram van Rotterdam naar Brielle en Hellevoetsluis. Toen al werd het openbaar vervoer bevorderd. De eerste brug die van 1900 tot 1903 werd gebouwd voor rekening van de Staat bestond uit de drie nog bestaande vaste overspanningen en een draaibrug met twee doorvaarten van 25 m breed die met de hand bediend werd. Het rijdek was 4.50 m breed, het tramspoor lag in het midden. Daardoor was het gewone verkeer gestremd zolang er een tram op de brug was. In de jaren twintig is het draaigedeelte voorzien van een elektromotor wat een hele opluchting betekende voor de brugwachters.

Toen de Oude Maas toegangsweg werd voor de Zeehaven Dordrecht voldeed de draaibrug niet meer aan de redelijke eisen. In 1932 en 1933 werd hij dan ook vervangen door de huidige hefbrug. De rijvloer werd verbreed van 4,5 tot 6,40 m, waardoor de stremming bij het passeren van een tram werd opgeheven. Bij de doorvaart werden zware dukdalven aangebracht ter beschetming tegen aanvaringen. De brug was echter nog steeds erg laag zodat hij nogal vaak open moest. Dit werd voor het toenemende verkeer een steeds groter ongemak. Daarom is in 1968 de brug 3,5 m opgevijzeld om het aantal openingen te verminderen.

Een nieuw probleem doemde echter op. Door het in bedrijf stellen van de Haringvlietsluizen nam de stroomsnelheid in de Oude Maas sterk toe. Het risico van aanvaringen bij de Spijkenlsserbrug werd daardoor steeds groter: in drie maanden tijd werden drie zware dukdalven vernield. Er moesten dan ook dure voorzieningen gemaakt worden om de pijlers te beveiligen tegen aanvaringen. Mede gezien de algehele toestand van de brug stond echter al vast dat de brug niet langer te handhaven was. Door het beschikbaar komen van de Moerdijk brugdelen was het mogelijk relatief snel en goedkoop een nieuwe brug te bouwen.

Recycling:

Het verwisselen van de brugdelen gebeurde stuk voor stuk. Steeds werd een oud brugdeel uit de Moerdijkbrug verwijderd en een nieuw ingevaren. Het vervoer gebeurde per vaarstelling. De vaarroute van Moerdijk naar Keizersveer kon niet langs de kortste weg genomen worden omdat de Moerdijk-spoorbrug een obstakel vormde. Men moest dus omvaren via de Dordtse Kil en de Nieuwe Merwede. 

Door dit unieke recyclingsproces is het mogelijk gebleken binnen korte tijd en op relatief goedkope wijze twee knelpunten voor het weg- en scheepvaartverkeer op te heffen. Bovendien hebben we met de nieuwe Moerdijkbrug weer een kunstwerk gekregen, waar we trots op kunnen zijn. Vaststaat dat de officiële opening van de Moerdijkbrug zal plaatsvinden op 11 oktober a.s. door koningin Juliana. De Spijkenlsserbrug zal waarschijnlijk begin augustus in gebruik worden gesteld, terwijl de brug bij Keizersveer pas in november/december a.s. aan de beurt is. Tot zolang moeten de weg- en bruggebruikers dus nog geduld hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 7 July 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Oude Moerdijkbrug begint straks aan nieuwe taak

Bekijk de hele uitgave van Friday 7 July 1978

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken