Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Werkgelegenheidsprobleem bij onderwijs zeer urgent

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Werkgelegenheidsprobleem bij onderwijs zeer urgent

NFO vindt plannen van Pais onvoldoende

4 minuten leestijd

<div><div><div>DEN HAAG — De Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties (NFO) gaat de regering erop wijzen dat een betere aanpak van het werkgelegenheids probleem bij het onderwijs uiterst urgent is. Er zullen een zestal regionale bijeenkomsten worden georganiseerd, die voorlopig een informatief karakter zullen hebben.</div></div></div>

Het aantal werklozen in het kleuter en lager onderwijs is in juli de 11.000-grens gepasseerd. Gezien de ontwikkeling in voorgaande jaren is te verwachten dat de komende weken dit aantal nog verder zal stijgen en waarschijnlijk boven de 12.000 uitkomt. Vijf jaar geleden waren in de septembermaand nog geen tweeduizend onderwijsgevenden uit het primair onderwijs werkloos, nauwelijks een zesde deel van het huidige aantal. Inklusief het voortgezet onderwijs bereikt het aantal werkloze onderwijsgevenden de 20.000.

Zorg

Voor de onderwijsvakorganisaties binnen de NFO (Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties) is de teruglopende werkgelegenheid in het onderwijs een van de grootste punten van zorg. De NFO vindt het een kwalijke zaak dat de minister van onderwijs en wetenschappen, niet de aandacht aan de werkloosheid binnen het onderwijs wil schenken, die naar de mening van de onderwijsbonden noodzakelijk is. De NFO-bonden hebben besloten de bestrijding van de werkloosheid tot hun belangrijkste aktiepunt te maken.

Een van de kwalijke zaken in het beleid van de minister vindt de NFO het feit, dat de minister zich nog steeds niet bereid heeft verklaard om serieus over de ideeën te praten, die door de onderwijsvakbeweging in het voorjaar op tafel zijn gelegd, In april presenteerde de NFO een uitgebreid ,,arbeidsplaatsenplan", waarin talloze maatregelen werden gepresente^d om de werkloosheid in het onderwijs te bestrijden en de kwaliteit te verbeteren. In plaats van een gesprek over de plannen van de bonden, presenteerde de minister in de zomervakantie zijn, al lang aangekondigde, ,,aktiepjan". Dit aktieplan is van veel kanten gekritiseerd. Het is niet uitgewerkt.

Het bevat maatregelen waarover al eerder besluiten waren gevallen en die daardoor geen nieuw beleid vormen. Het aktieplan van de minister is niet alleen onduidelijk, het stelt ook weinig voor. Voor 1979 zijn 4.170 arbeidsplaatsen geschat, maar daarvan zijn er nauwelijks 700 als nieuw te beschouwen. Van deze bijna 700 plaatsen vormt een groot deel oud nieuws, omdat deze al eerder waren aangekondigd en in het beleid waren opgenomen.

De NFO heeft al in een eerder stadium verklaard, dat, gezien de toenemende werkloosheid in het onderwijs, het plan van de minister volstrekt onvoldoende is. Nu blijkt dat de werkloosheid onder het onderwijzend personeel tot ongekende hoogte stijgt (in het primair onderwijs tot bijna twaalf procent) vindt het NFO- bestuur dat het plan van de minister zo spoedig mogelijk moet worden vervangen door een echt plan ter bestrijding van de werkloosheid.. De situatie maakt het onmogelijk het onderwijs nog langer met een fopspeen zoet te houden, aldus het NFO-bestuur,

Nu blijkt dat het aktieplan van de minister praktisch geen waarde heeft, is een serieus gesprek over het arbeidsplaatsenplan van de NFO noodzakelijker dan ooit, aldus de onderwijsbonden. Voor de bonden vormt het plan een uitgangspunt om tot een goed beleid ten aanzien van de werkloosheidsbestrijding te komen. De NFO toont zich nog steeds bereid, samen met de minister alles in te zetten om een goed werkgelegenheidsbeleid te ontwikkelen.

Mager

Het aktieplan van minister Pais blijft ver achter bij de plannen die de NFO in april op tafel legde. Bij doorvoering van het NFO-arbeidsplan zouden in 1978 bijna zesduizend nieu­we arbeidsplaatsen ontstaan. Het plan voorzag voor 1979 in het scheppen van ruim achtduizend arbeidsplaatsen. Door specifieke maatregelen zouden alleen al in het primair onderwijs in 1978 ruim 2500 arbeidsplaatsen, in 1979 ruim 4500 arbeidsplaatsen beschikbaar komen.

Tegenover deze plannen steekt het aktieplan van de minister mager af. Tot schaalverlaging voor het kleuteronderwijs was al eerder besloten. Het aantal vervroegde uittreders, dat plaatsen vrij moet maken, is onwaarschijnlijk hoog gesteld, tenzij het de bedoeling is de leeftijdsgrens in de buurt van de 55 jaar te leggen. Daarbij is deze maatregel slechts eenmalig. Over leeftijd, voorwaarden en financiële gevolgen zegt het aktieplan niets. Een aantal andere maatregelen is het logisch gevolg van al eerder aangekondigd beleid zoals groepsgrootteverlaging.

De bezuinigingsplannen van de regering en het gebrek aan serieus beleid ter bestrijding van de werkloosheid in het onderwijs, roepen bij het NFO-bestuur vraagtekens op. Zolang minister Pais niet bereid is zich werkelijk in te zetten voor betere werkgelegenheid in het onderwijs, met daardoor verbetering van de onderwijskwaliteit, wordt de situatie voor het personeel alleen nog maar erger.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 1978

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

Werkgelegenheidsprobleem bij onderwijs zeer urgent

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 september 1978

Reformatorisch Dagblad | 29 Pagina's

PDF Bekijken