Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De arbeidsovereenkomst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De arbeidsovereenkomst

Staking, een geoorloofd wapen? (2)

4 minuten leestijd

Onze totale beroepsbevolking telt tegen de vijf miljoen personen. Bijna VA miljoen van dfe mensen werken op arbeidsovereenkomst. De overigen zijn of zelfstandig of bij de overheid als ambtenaar of als arbeidscontractant werkzaam. Hieruit blijkt wel dat de arbeidsovereenkomst een belangrijke maatschappelijke betekenis heeft.

.Het lijkt mij goed om (a) eens te kijken wat de term arbeidsovereenkomst eigenlijk inhoudt, (b) hoe zo'n overeenkomst tot stand komt en (c) hoe een arbeidsovereenkomst beëindigd wordt.

•I Inhoud

• Het Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een duidelijke definitie van de arbeidsovereenkomst waarin wordt gezegd dat het om een overeenkomst gaat waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Er is dus sprake van vier .elementen: ondergeschiktheid, de persoonlijke arbeid, het loon, de arbeidsduur.

Wat het element van de ondergeschiktheid betreft kan worden opgemerkt dat deze ondergeschiktheid, de zgn. gezagsverhouding, wezenlijk is voor de arbeidsovereenkomst en dat het bestaan van een gezagsverhouding wordt aangenomen wanneer de werkgever opdrachten en aanwijzingen kan geven met betrekking tot en ge

de te verrichten arbeid, persoonlijke arbeid: Onder het begrip arbeid wordt alle denkbare arbeid verstaan, zowel lichamelijke als geestelijke arbeid. Dit betekent dat een ambtenaar die achter zijn bureau zit net zo goed arbeid verricht als iemand die bijvoorbeeld als timmerman werkzaam is.

Het begrip loon: Hieronder wordt verstaan, datgene wat als tegenprestatie voor de arbeid door de werkgever aan de werknemer (is deze term beter dan arbeider?) is verschuldigd. Daarom zijn onkostenvergoedingen (b.v. reiskostenvergoedingen) niet als loon aan te merken. Deze dienen namelijk niet als bedongen contra-prestatie voor de verrichte arbeid maar als vergoeding van - i.v.m. de dienstbetrekking - gemaakte of-nog te maken onkosten. Het loon hoeft niet alleen in geld te bestaan, het kan ook gedeeltelijk bestaan uit een vrije woning, levensmiddelen etc.

Ten aanzien van het tijdsduurelement kan worden opgemerkt dat het in zoverre betekenis heeft dat de Lichamelijke arbeid aan de snelweg. werknemci iicii verplicht gedurende bepaalde tijd en op bepaalde uren beschikbaar te zijn voor de werkgever.

Ontstaan p, ...

De arbeidsovereenkomst is vormvrij. D.w.z. dat de arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk kan worden aangegaan. Voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst gelden de vereisten genoemd in artikel 1356 BW n.l.: 1) de toestemming van degenen die zich verbinden (werkgever en werknemer) 2) de bekwaamheid om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. (deze ontbreekt bij onder curatele gestelden of zij die van rechtswege in een inrichting voor krankzinnigen worden verpleegd.) 3) een bepaald onderwerp en 4) een geoorioofde zaak, aan welke twee laatstgenoemde voorwaarden bij een arbeidsovereenkomst zeer zeker zal zijn voldaan. Hier slechts nog een enkele opmerking over het aangaan van een minderjarige. De minderjarige kan zelf een arbeidsovereenkomst aangaan. Wel heeft hij/zij daartoe eenmachtiging van de ouders of voogd nodig. Doch deze machtiging wordt geacht stilzwijgend aanwezig te zijn als de minderjarige 4 weken in dienst van de werkgever arbeid heeft verricht zonder verzet van zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Beëindiging

Dit kan op verschillende manieren. Het lijkt mij echter verstandig hierop niet al te diep in te gaan, gezien het specifieke karakter van deze materie. Daarom alleen even de hoofdzaken: Mn de Ie plaats beëindiging van rechtswege. Deze beëindiging geschiedt automatisch. Voorbeelden hiervan zijn: het aflopen van een arbeidsovereenkomst met beperkte duur (b.v. een jaar) en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de dood van de werknemer. In de 2e plaats: beëindiging met medewerking van zowel de werkgever als de werknemer. In de 3e plaats: beëindiging door eenzijdige partijbehandeling d.w.z. tegen de wil van de andere partij in en in de laatste plaats beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de rechter (kantonrechter) vanwege b.v. wanprestatie.

Volgende keer iets over de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Rijssen, Aart Dangremond

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1979

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

De arbeidsovereenkomst

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 februari 1979

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken