Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Druk van recreatie op NoordwestrOveryssel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Druk van recreatie op NoordwestrOveryssel

Statenleden hadden excursie

5 minuten leestijd

ZWOLLE — Afgelopen woensdag werden de statenleden van Overyssel geconft-onteerd met een stuk provinciale problematiek: hoe bereik Ik een Juist evenwicht tussen recreatie en het landschap. Enerz^ds bestaat er de druk vanuit de bevolldng tot recreatie, anderzyds is daar het landschappemk en zeker niet te verwaarlozen agrarisch belang.

De statenleden maakten per touringcar een rondrit door Noordwest-Overijssel, een gebied waar de tegenstelling recreatie-landschappelijk schoon zich duidelijk manifesteert. Dit gebied wordt grofweg omsloten door Zwartsluis, de scheiding tussen de Noord-Oostpolder en Vollenhove, anderzijds door Oldemarkt en Giethoom-Wanneperveen.

liet opmerkelijke van dit gebied is dat er een groot gedeelte wordt ingenomen door water. Ongeveer 11% van het oppervlak, tegen een verhouding van 3% voor de rest van de provincie Overijssel. Br is voor de rest in het gebied veel „woeste grond" en weinig bos en bebouwing. Door de eeuwen heen heeft de mens in een natuurlijk evenwicht kunnen leven met dit unieke gebied. De bevolkingsdichtheid was in Noordwest-Overijssel erg laag terwijl de cultuurgrond bestond uit laaggelegen en moeUijk te bereiken weien hooiland. Het merendeel van de agrarische bedrijven die er zijn gevestigd zijn melkveehouderijen. ,. , , ;-gjf:.vi;

Na verloop van tijd kwam in dit natuurlijke evenwicht een drastische verandering. De balans raakte verstoord toen Noordwest-Overijssel werd ontdekt als een uniek recreatiegebied. Met name voor de zogenaamde „natte" recreatie bleek dit een uitgelezen kans. Vooral omdat in de tussentijd de infï'a-struotuur enigszins werd verbeterd en het gebied min of meer werd ontsloten. De ontwikkeling zoals die werd gezien in bijvoorbeeld Giethoorn sloeg op den duur over naar een groot deel van de „natte" noordwestkop van Overijssel.

Door instelling van een nationaal landschapspark trachtte men van overheidswege het gevaar van de toenemende recreatie op te vangen en mogelijkerwijs zelfs te keren. In 1974 werden de eerste gedachten van de instelling van zo'n landschapspark in de Overijsselse staten gelanceerd. In een landschapspark is het de bedoeling dat tegenstrijdige belangen, zoals landschap, agrariër en recreant een harmonieus geheel gaan vormen. Zodat het niet meer is dat de een ten koste gaat van de andere zoals dat tot heden nog steeds te zien valt. Op bepaalde tijden mag er in zo'n park maar geoogst worden, er mogen geen landschappelijke veranderingen aangebracht worden. Wanneer de boer zijn grond wil verkopen moet hij die eerst aanbieden bij de SBL (Stichting Beheer Landschapspark). Om tegemoet te komen aan de inkomstenderving van de kosten die de boer lijdt door het toch ietwat strakke keurslijf van dat landschapspark worden er vergoedingen uitgekeerd per ha, naar de aard van het bedrijf.

Ruilverkaveling

Voor wat betreft dé recreatie is het zo dat deze zich zal moeten aanpassen aan het landschap. Momenteel is het echter zo dat er nog al wat bestaande toestanden zijn op het gebied van de recreatie waartegen men maar moeilijk op kan treden. Het huidige proefgebied van het nationaal landschapspark NoordwestOverijssel bestciat uit het gebied „De Weerribben", „De Wieden" en het ruilverkavelingsgebied Giethoom/Wanneperveen. Om tegemoet te komen aan de arbeidsintensiviteit van de agrarische bedrijven is men op sommige plaatsen in Noordwest-Overijssel al overgegacui tot milverkaveling. In het verleden, en op verschillende plaatsen nu nog, had men te maken met een rijke versnippering van landbouwgronden. Vooral nu op de meeste plaatsen het gebniik van melktanks opkomt leverde deze versnippering bezwaren op.

De statenleden werden met neus op de feiten gedmkt door deze excursie. Vooral toen men te maken kreeg met het feit of er al dan niet een alternatieve vaarroute moet komen door Noordwest-Overijssel. Hiermee krijgen watersporters de mogelijkheid om door te varen naar Friesland en andersom. In praktijk zal dit betekenen dat de druk van de recreatie op dit gebied nog groter zal worden. Want er kunnen er nu niet alleen meer uit maar er kimnen er ook meer in.

Opbloei

De provinciale dienst voor recreatie zegt hiermee tot een opbloei te kunnen komen van verschillende dorpen die gelegen zijn in dit gebied en nu bijna doodgebloed zijn. Vraag is echter wie er van deze ontwikkeling in die kemen, zoals bijvoorbeeld een plaatsje als Kuinre, zal profiteren. Slechts een heel klein gedeelte, daar er in die dorpen slechts geproviandeerd zal worden. Het zou dus alleen een injectie betekenen voor die paar middenstanders die er zijn. De plaatselijke bevolking zal er niet van kunnen leven. De jongere gezinnen trekken toch wel weg want er zijn niet genoeg arbeidsplaatsen. Pas wanneer men gaat denken aan bijvoorbeeld de aanleg van een jachthaven met een camping, zal dat meer een soelaas bieden. Dit gegeven zou echter in strijd zijn met de gedachten die de provincie over dit gebied heeft. Anders heeft het geen zin om er een nationaal landschapspark te vestigen.

Kosten

Ook blijft men met de vraag zitten: wie zal de recreatie moeten betalen? Een ontwikkeling zoals die in Giethoorn is ontstaan heeft voor de bevolking slechts op kleine schaal een bestaansbron opgeleverd. Maar de schade aan waterwegen en aan de natuur komt wel terecht op de schouders van het gemeentebestuur, indirect op de bewoners zelf.

AI met al blijft dit een geweldig probleemgebied omdat men moet afwegen welke belangen het zwaarst gaan wegen. Vraag is dus uiteindelijk: zal de provincie er in slagen om recreatie en landschap te verenigen in een landschapspark? Anderzijds omdat ook veel boeren niet erg gelukkig zijn met de ontwikkelingen zowel die van de recreatie als die van een landschapspark. Zij vinden dat zij de natuur net zo goed kunnen beheren als de provincie. In het komende jaar zal het provinciaal bestuur van Overijssel meermalen geconfronteerd worden met deze situatie en gevraagd worden om daar een beslissing over te nemen. Hopelijk kan men op dit niveau de juiste belangenafweging doen om te komen tot een balans van tegenstrijdige zaken in dit unieke waterrijke gebied van Noordwest-Overijssel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 september 1979

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Druk van recreatie op NoordwestrOveryssel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 september 1979

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken