Bekijk het origineel

Heilige Geest niet alleen als vrome spiritualiteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Heilige Geest niet alleen als vrome spiritualiteit

Achtste assemblee KEK geopend

5 minuten leestijd

CHANIA (KRETA) — Donderdagmorgen is in de Grieks-orthodoxe kerk van de heilige Nicolaas te Chania de achtste algemene vergadering geopend van de Konferentie van Europese Kerken (KEK). De KEK bestaat dit jaar 20 jaar en werd opgericht als de zogeheten Nyborg-conferentie. De vorige assemblee had in 1974 in het Zwitserse Engelberg plaats.

Het thema op Kreta — de eerste plenaire bijeenkomst in de wereld der Oosterse Orthodoxie — is „In de kracht van de Heilige Geest vrij voor de Wereld". In de openbare ontmoetingen en in de vier secties wordt het thema uitgediept, waarbij zowel nadruk valt op de spiritualiteit, als op ,het vrij zijn naar de wereld toe, het open staan voor de hele oecumene en de wereld in maatschappelijke en politieke zin.

De inbreng van de Oosterse Orthodoxie in de KEK maakt opnieuw duidelijk, dat men daar niet meer uitsluitend op een min of meer statisch, van de wereld afgezonderde wijze bezig is, met de lofprijzing van God en het doorzoeken van het eigen geestelijk inzicht.

Geen politieke preek

De openingshomilie (preek) van de Grieks-orthodoxe aartsbisschop van Kreta, Timotheos, was overigens geen politieke preek vol maatschappijkritiek. Na de gezongen lofprijzing sprak de aartsbisschop over de grote zegen, dat de KEK op Kreta bijeenkomt. Hij bracht daarvoor ook dank aan de oecumenisch patriarch van Constantinopel, Dimitrios I, en aan diens „heilige" synode. De aartsbisschop stond uiteraard stil bij de komst van de apostel Titus naar Kreta, de eerste herder van dit eiland van wie de schedel naar het heet bewaard wordt in de Tituskerk te Gortys.

Opgetogen sprak Timotheos over het Christus beminnende volk der Kretenzers, dat zo vroom, gastvrij en vrijheidlievend is en dat in de loop der eeuwen zo geleden heeft.

Voor de kerk van de heilige Nicolaas, die als bisschop van Myra in de hele orthodoxie hoog vereerd wordt, maar niet als Sinterklaas, staat een eeuwenoude boom. Daaraan zijn nog in 1821 bisschop Melchizedek en diaken Kallimikos door de Turken opgeknoopt. De kerk zelf was trouwens van 1645 tot 1918 een moskee en ook nu nog is de rechter toren een slanke minaret, die in vreemd contrast staat tot de linker met de luiklokkken.

De geestelijke leider der Kretenzers vermeed de actualiteiten, al pakte hij ze in in fraaie volzinnen over gruwelijk wapengekletter, angst, terreur, machtsmisbruik, armoede, sociale ongerechtigheid, enz. De verkondiging van Gods Woord geeft echter de hoop die door ons volk, de jeugd en de wereld verwacht wordt van onze kerken. Zeven woorden moet de kerk spreken: het woord des geloofs, der boete, der waarheid, der liefde, der barmhartigheid, der vrijheid en des vredes, zo besloot Timotheos zijn toespraak.

Opening

De feitelijke opening van de conferentie had daarna plaats in de grote zaal van het Chandris hotel, waar het merendeel van de plenaire ontmoetingen wordt gehouden. Een aantal hoge autoriteiten voerden daar het woord, onder wie de Griekse minister van Opvoeding en eredienst, die tevens een boodschap voorlas van de president der Griekse republiek, Tsatsos.

Deze hield onder meer in dat na 20 eeuwen christendom, de christenen nog altijd tekort schieten als het erop aankomt,,tongen als van vuur" bij de ander te ontdekken en te aanvaarden; omdat ze voortkomen uit hetzelfde geestelijke licht. Ook in deze speech de gebruikelijke volzinnen over de vrijheidszin en de lijdensweg van het Griekse volk. De minister voegde er nog aan toe dat zijn regering de vrede bevordert door de slotakte van Helsinki en het VN-handvest te ondertekenen, zaken waarmee, zo zei hij, ook de KEK zich bezig houdt.

Dimitrios I

Daarna was het woord aan de oecumenisch patriarch van Constantinopel, Dimitrios I, Hij wees onder meer op het belang van het conferentiethema omdat in de orthodoxie de Heilige Geest een voorname plaats inneemt. Hij pleitte ook voor de eenheid der volkeren en begroette zeer nadrukkelijk de delegatie waarnemers van de Rooms-Katholieke Kerk. Dimitrios sprak officieel de wens uit ook de Rooms-Katholieke Kerk als volwaardig lid van de KEK te mogen verwelkomen.

Zoals de secretaris-generaal van de KEK, dr. Glenn G. Williams, later op Vignet van de Europese Kerkenconferentie. een persconferentie uiteen zette, leeft die wens bij de KEK al lang. Williams dacht dat er geen enkel probleem zou zijn voor bij voorbeeld de nationale bisschoppenconferenties, om toe te treden. Hij meende voorts dat het Vatikaan zo'n stap ook niet negatief zou beoordelen.

De KEK-president, de Lutherse Elzasser dr. André Appel, vroeg zich wel af hoe de houding van de huidige paus is ten aanzien van de oecumene. Diens toespraken in Ierland en de VS moeten nog worden bestudeerd, een oordeel is nu te vroeg. Wel heeft de paus de oecumene flink de voorrang gegeven, aldus meende dr. Appel.

Referaten

Na een speech van de burgemeester van Chaniaen van dr. Alexandros Papaderos, directeur van de orthodoxe academie van Kreta en secretaris van
het organiserend comité, en na een dankwoord door president Appel, kon
men als achtste KEK aan de slag. Er wachtten drie orthodoxe referaten
over het hoogste thema. Het eerste was een meer historisch getint verhaal
over het verstaan van de werkingen van de Heilige Geest bij de kerkvaders.
De spreker was de leek prof. Christos Yammaras uit Athene.

Daarna volgde gisteravond een betoog, van de orthodoxe monnik archimandriet
Kallistos Ware, van het oecumenisch patriarchaat, die in Groot-Brittannië werkt. Vanmorgen kwamen de maatschappelijke vragen rond het getuigenis in de wereld aan bod, bij mond van de Russisch-Orthodoxe metropoliet van Tallinn (Estland) Alexei.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1979

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

Heilige Geest niet alleen als vrome spiritualiteit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 19 oktober 1979

Reformatorisch Dagblad | 36 Pagina's

PDF Bekijken