Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gereformeerde Vereniging tot drankbestrijding 80 jaar

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gereformeerde Vereniging tot drankbestrijding 80 jaar

Nederland wordt „veel-alcohol-verbruikend"

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

APELDOORN — In 1978 stonden 15.000 alcoholcliënten en iets minder dan 6.000 drugs-cliënten ingeschreven bij de Consultatiebureaus voor alcohol en drugs. Over datzelfde jaar geeft het CBS aan dat er in Nederland per hoofd van de bevolking 85 liter bier, 12 liter wijn en 3 liter gedistilleerd wordt gedronken. Hierdoor is Nederland hard op weg vergeleken te worden met véél-alcohol-verbruikende landen als Frankrijk, Spanje, Italië.

Deze cijfers verschaft ons het jubileumnummer van „Ons maandblad", orgaan van de Gereformeerde Vereniging voor Drankbestrijding, die op 25 juH 1980 tachtig jaar bestaat.

Het ontstaan van de Geref. Ver. voor Drankbestrijding is mede te danken aan de Gereformeerde ds. W. A. Dekker (uit Hoogeveen) die in december 1899 in een aantal kerkelijke bladen advertenties plaatste, die opriepen tot een samenkomst. Op de in Utrecht te houden bijeenkomst zou men zich moeten beraden over de ten aanzien van het alcoholisme en de funeste gevolgen daarvan, met name voor de arbeidersstand, in te nemen houding. Op 8 maart 1925 werd die vergadering gehouden, bezocht door 25 personen.

Gereformeerd
Men stelde zich als ideaal „allen te verenigen die van Gereformeerde belijdenis zijn en die gevoelen dat ze de drinkgewoonten niet mogen steunen en om de ere Gods moeten strijden tegen het alcoholisme".

Op de constituerende vergadering van 25 juli 1900 vond men elkaar in Zwolle op deze uitspraak: ,,leden der vereniging kunnen zij zijn, die instemming betuigen met grondslag en doel en dit betonen door zich van alle alcoholische of alleen van gedistilleerde dranken te onthouden". Tegelijk stelde men vast dat „de zonde nimmer in enige stof zelf gelegen is, dus ook niet in de alcoholische drank als zodanig".

In de eerste jaren van haar bestaan rijpte in de vereniging steeds meer de overtuiging dat, wilde men de zwakke een steun zijn, de leefregel der persoonlijke geheelonthouding van alle alcoholica te verkiezen was. Op de algemene vergadering ven 29 juli 1914 te Zwolle werd dan ook geheelonthouding met algemene stemmen aanvaard en in artikel 3 van de statuten verklaard dat „in de tegenwoordige tijdsomstandigheden het niet gebruiken van alcoholische dranken tot de roeping van de christen is te rekenen".

Bij het tienjarig bestaan telde de vereniging 1806 leden. In 1925 waren het er ruim 4800. Momenteel is dat aantal gedaald tot enkele honderden leden.

De jubilerende vereniging heeft tal van brochures, tractaten en folders het licht doen zien. (in 1977 ruim 18.000). De brochures hadden b.v. tot titel „alcohol en de Bijbel", „alcohol en solidariteit der schuld", „alcohol en de praktijk der godzaligheid", „alcohol en christelijke vrijheid", „drankzucht en haar gevolgen voor lichaam en geest", „alcohol en jeugd", „alcohol en kerk",,.alcohol en wetgeving" etc.

Drs. G. Y. Vellenga te Apeldoorn vestigt in de jubileumuitgave van „Ons maandblad" de aandacht op het ontstaan van „Huize Henriëtte", thans een kliniek voor vrouwelijke verslaafden aan alcohol en drugs, als vrucht op het werk.

Namens het CNV schrijft H. van der Meulen dat beide verenigingen werden opgericht „in het besef dat God de mens tot méér heeft geroepen dan tot de grauwe uitzichtloosheid van een verpauperd, ontworteld bestaan. De ellende van de verslaving die u met zoveel elan nu 80 jaar bestrijdt, vinden we terug in bijna elk boek over de sociale wantoestanden aan het eind van de negentiende eeuw", aldus Van der Metilen.

T. Harteveld, voorzitter van de Nationale commissie tegen het alcoholisme (en andere verslavingen) wijst erop dat in de tachtiger jaren de geestelijke volksgezondheid, de mentale kracht van allen, op de proef zal worden gesteld. „De hang naar het ontvluchten van de werkelijkheid neemt toe, hier en daar in onrustbarende vorm. De alcohol speelt daarbij een verderfelijke rol, evenals in sommige kringen de zogeheten drugs".

Waar wel erkenning is van de verwoesting die dat alles aanricht, wordt soms geaarzeld de consequenties te trekken, aldus Harteveld. Hij verwacht dat er veel inspanning nodig is en wijst erop dat de krachten gebundeld moeten worden.

Gideonsbende

Ds. W. L. Korfker uit Zwijndrecht, een 96-jarige medewerker aan „Ons maandblad" ziet zeker ook gezien het teruggelopen ledental - weinig reden tot optimisme. Wij willen echter Gideonsbende bijven, aldus Korfker, die opwekt tot gebed.

H. de Wilde, voorzitter van de Algemene Nederlandse Drankbestrijders Organisatie, legt er nog eens de nadruk op dat de steeds zwaardere lasten door een kleiner en ouder wordende groep mensen moet worden gedragen. Vandaar dat hij, via de Snelverkeersonthoudervereniging in de ANDO terecht gekomen, die fusie prijst.

A. G. van Schaik, voorzitter van de Rooms-katholieke zusterorganisatie spreekt evenals W. R. Peerenboom, voorzitter van de Algemene Nederlandse Geheelonthouders Bond (ANGOB) wensen van geluk en volharding voor de toekomst uit in het jubileumnummer van ,,Ons maandblad". De administratie van „Ons maandblad" is gevestigd, Loolaan 41, flat 120,7314 AD Apeldoorn.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 maart 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Gereformeerde Vereniging tot drankbestrijding 80 jaar

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 maart 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's