Bekijk het origineel

„Holland-dorpen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

„Holland-dorpen" moeten onze export bevorderen

Gebundelde agrarische aanval op Duitse markt

8 minuten leestijd

DEN HAAG — De Nederlandse agrarische export naar Duitsland gaat een extra duwtje krijgen. Dezer dagen werd de oprichting bekend gemaakt van de Holland Promotion Club, een veriging van voornamelijk op het gebied van de landbouw werkzame organisaties ter bevordering van de verkoop. De meeste van deze organisaties hebben een eigen kantoor in Duitsland, omdat dit onze belangrijkste afnemer is. Het unieke van de nieuwe activiteit is dat men gezamenlijk de exportbevordeng gaat aanpakken, een taak waarop het ministerie van Landbouw meermalen heeft aangedrongen.

Tot nu toe was het zo, dat maar indenteel, bijvoorbeeld op grote tenonstellingen, met elkander werd saengewerkt. Om echter de gelden die schikbaar zijn om de propaganda lor Hollandse produkten zo goed ogelijk te besteden is samenwerking n zeer goede zaak. In de nieuwe vèrliging zijn nu vrijwel alle organisa;s, die aan voorlichting en verkoopivordering van agrarische produkten )en, vertegenwoordigd. Om er enkele noemen: het Centraal bureau voor ! tuinbouwveilingen in Nederland, it Nederlands zuivelbureau, de ichting voorlichtingsbureau vlees. vleeswaren en vleesconsèrven, het Nederlands instituut voor afzetbevordering van akkerbouwprodukten en het Bloemenbureau Holland. Daarnaast zijn ook het ministerie van Landbouw, de Nederlandse spoorwegen en het Nationaal bureau voor Toerisme bij de nieuwe club aangesloten. Wat de laatste twee organisaties betreft: het toerisme is uiteraard eveneens een belangrijke deviezenaanbrenger.

Holland-dorp

De eerste groots opgezette actie die door de Holland Promotion Club wordt georganiseerd is Hollanddorp. De dorpen bestaan uit van hout opgetrokken huisjes in Oudhollandse stijl. Ze worden opgesteld in Duitse steden bij voorkeur in de buurt van winkelcentra, waar dus veel mensen komen. In de huisjes zijn stands gevestigd voor het propageren van Nederlandse kaas, bloemen, klompen, groenten, fruit, terwijl ook de toeristische mogelijkheden van ons land ruime aandacht zullen krijgen.

Voor de Nederlandse agrarische export is Duitsland welhaast van levensbelang. Dat wordt duidelijk als we hier enkele sectoren de revue laten passeren. In de hele wereld is Nederland bekend als bloemenland. Het grootste gedeelte van de in Nederland gekweekte bloemen, bloembollen en ook de produkten uit de boomkwekerijen is dan ook bestemd voor export. Bovendien blijkt het mogelijk om deze markt nog belangrijk uit te breiden. In de periode van 1969 tot 1979 nam de export van bloemen en planten toe van 307 tot 1.656 miljoen gulden. Hoe belangrijk daarbij de Bondsrepubliek is blijkt uit het export-cijfer voor 1979, dat een bedrag van een miljard gulden ruimschoots overschrijdt. In datzelfde jaar exporteerden de boomkwekerijen voor een bedrag van 216 miljoen gulden naar de Bondsrepubliek.

Groenten en fruit

Ook van groenten en fruit is de Bondsrepubliek onze grootste afnemer. In het afgelopen jaar werd opnieuw een gigantische hoeveelheid aan voornamelijk groenten geëxporteerd, namelijk 634.526 ton. Ongeveer tweederde daarvan ging naar onze Oosterburen. Enkele „grote" produkten waren daarbij: tomaten (226.000 ton), sla 77.685 ton en augurken (180.500 ton). Hoewel deze drie produkten nog steeds erg belangrijk zijn, zit er niet veel groei meer in de afzet. De markt blijkt min of meer verzadigd, mede door een toenemende concurrentie van zuidelijker gelegen landen. Met name in de glastuinbouw is daarom de laatste jaren ijverig gezocht naar alternatieve teelten. Dat bleek een goed idee. De afzet van bijvoorbeeld paprika, radijs en aubergines levert 'al flinke bedragen op: respectievelijk 36,5; 26,3 en 8,4 miljoen gulden. De glastuinders zijn dan ook bezig deze teelten, met die van nieuwe produkten als rettich, broccoli, Chinese kool en vleestomaten uit te breiden. Het is natuurlijk ook de bedoeling dat in de Hollanddorpen ook voor deze produkten reclame wordt gemaakt.

Men zal zich daarbij, evenals bij andere produkten, niet alleen beperken tot het laten zien en het verstrekken van recepten-folders en dergelijke, maar ook de verkoop ter hand nemen. De winkeliers die in de buurt van zo'n Holland-promotie zitten zullen dat zeker niet ervaren als concurrentie, omdat de verkoop maar enkele dagen plaats vindt en zij zelf van de navraag de revenuen kunnen plukken.

Overigens vertelde een woordvoerder van het Centraal bureau van tuinbouwveilingen, die namens de veilingen de verkoopbevordering behartigt, ons dat zijn organisatie wel positief staat tegenover de nu gerealiseerde samenwerking in de Holland Promotion Club, maar dat zeker de eigen activiteiten zullen worden voortgezet. Voor de propaganda in Duitsland heeft het Centraal Bureau een budget van vijf miljoen gulden en een klein deel daarvan wordt nu in de nieuwe activiteiten gestoken. Deze woordvoerder noemde een nadeel van het gezamenlijke optreden, dat dan de aandacht van het publiek wordt gespreid over verschillende produkten, terwijl als in een Duitse stad een gerichte actie voor Nederlandse groenten en fruit wordt gehouden, dat voor deze artikelen wel eens meer voordeel zou kunnen opleveren.

Kaas en boter

Nederlandse kaas is in Duitsland erg bekend. Met het beeldmerk Frau Antje heeft men wel in de roos geschoten. Vorig jaar werd 110.000 ton kaas naar de Bondsrepubliek geëxporteerd. Dat was weer 4 procent meer dan het jaar ervoor. Deze cijfers betekenen, dat ons land een kwart van de hele Duitse kaasconsumptie levert. Bepaald verbluffend is de toename van de export van Nederlandse boter die vorig jaar met niet minder dan 37 procent omhoog ging naar 34.803 ton. Nederlandse exporteurs schrijven deze stijging voornamelijk toe aan de hoge kwaliteit, de goede smeerbaarheid en het aroma van hun produkt. Deze goede eigenschappen zullen in de presentaties in de Hollanddorpen zeker worden onderstreept. Evenals in Nederland is de boterconsumptie in Duitsland weer wat stijgende. De tendens naar het gebruiken van natuurprodukten is daar zeker een belangrijke oorzaak van.

Met rond vijf miljard gulden is het Nederlandse vlees duidelijk koploper van onze agrarische export. Met een jaarlijkse vleesconsumptie per hoofd van de bevolking van zo'n 15 kilo meer als de doorsnee Nederlander, zijn onze Oosterburen onze grootste afnemers. Jaarlijks gaat er dan ook 250.000 ton de Duitse grens over, ter waarde van 1,5 miljard gulden. Het ligt dan ook voor de hand dat de Stichting voorlichtingsbureau vlees, vleeswaren en vleesconsèrven deelneemt aan het Hollanddorp. Speciale aandacht wil men daarbij schenken aan de Gelderse rookworst, die ter plekke kan worden geconsumeerd. De heer Porte van het Voorlichtingsbureau zei ons dat vlees en vleeswaren nu eenmaal erg moeilijk zijn te „promoten", maar dat de rookworst zich daar uitnemend voor leent en het bovendien een echt Nederlands produkt is, wat de herkenbaarheid bevordert.

Vanuit dit produkt wil men dan de aandacht vestigen op de vele andere vleesartikelen die Nederland kan leveren. Propaganda voor onze vleesprodukten is hard nodig, omdat de afzet stagneert. Voor een groot deel zijn de hoge Nederlandse verwerkingskosten daar debet aan, vertelde de heer Porte. ,,Daardoor importeert men vanuit Nederland steeds meer levende dieren en karkassen. De verwerking gebeurt dan in het buitenland. Natuurlijk gaat daardoor voor ons de toegevoegde waarde en een stuk werkgelegenheid verloren. Door propaganda en het leveren van een hoge kwaliteit kunnen we wellicht een stukje van de markt heroveren."

Bintjes

Hoewel Nederland een klein land is, is het toch de grootste aardappelexporteur ter wereld. Jaarlijks exporteren we aardappelen en aardappelprodukten naar praktisch alle landen ter wereld. Dit betekent een positieve bijdrage aan een handelsbalans van 1,2 miljard gulden. Als afnemer staat ook hier Duitsland weer aan de kop. Niet minder dan 65 procent van de totale export gaat onze oostgrens over. Begrijpelijk, dat het Nederlands instituut voor afzetbevordering van akkerbouwprodukten besloot om zich bij de Holland Promotion Club aan te sluiten, om onze aardappelafzet naar Duitsland nog eens extra te ondersteunen.

Dat verreweg het grootste gedeelte van deze uitvoer bestaat uit het ras Bintje komt omdat de Duitse consument dit ras heeft leren waarderen om haar smaak en universele karakter.

Bollen en toeristen

Tenslotte nog iets over bloembollen en het toeristisch belang van West-Duitsland voor de Nederlandse economie. Het is niet zo vreemd om deze twee zaken onder één noemer te brengen, omdat ze nogal veel met elkaar te maken hebben en elkaar ook ondersteunen. Enerzijds trekken namelijk de bloembollenvelden Duitse toeristen, terwijl deze mensen thuis weerde bloembollen kopen, omdat ze zich de prachtige kleuren herinneren die hen in Holland in verrukking brachten. Gedurende het siezoen '78-'79 gingen er zodoende meer dan 1,1 miljard bloembollen naar de Bondsrepubliek, ter waarde van 157,8 miljoen gulden.

Opmerkelijk was dat vorig jaar een toenemende vraag viel te constateren naar minder bekende bloembollensoorten. Naast de normale typen als tulpen, narcissen, gladiolen, hyacinten, irissen en leliën nam de omzet van het zogenaamde „bijgoed" toe met rond 13 procent. Een ontwikkeling die inhoudt dat de consument belangstelling toont voor nieuwe produkten, waarmee bij de presentatie in de Hollanddorpen rekening kan worden gehouden.

De bollenvelden zijn een „trekker" voor de Duitse toeristen, schreven we hierboven. Volgens gegevens van de Nederlandse Bank bedroegen de inkomsten uit het reisverkeer vanuit de Bondsrepubliek in 1979 ongeveer 1240 miljoen gulden. Naast de bollenvelden zijn de kust, de watersport en de grote steden in trek. Het aandeel van de „grote" vakanties is in dit geheel relatief van weinig betekenis.

Nieuwe kansen

Met het oog op de verslechterende, economische situatie liggen hier wellicht nieuwe kansen. De hoge energieprijzen zullen ook in Duitsland hun uitwerking op het reisverkeer niet missen. Zeker is te verwachten dat in de toekomst reisdoelen zullen worden gekozen die wat minder energie vragen. Dan zijn er in Nederland goede mogelijkheden.

Ieder jaar wil de Holland Promotion Club in acht Duitse steden zo'n Hollanddorp vestigen. De campagne begint eind augustus in Stuttgart. Dit jaar hoopt men ook Keulen, Munster en een stad in het Ruhrgebied op deze wijze te bewerken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 juni 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

„Holland-dorpen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 juni 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken