Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MARKERWAARD/MARKERMEER

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

MARKERWAARD/MARKERMEER

6 minuten leestijd

Het leek er even op dat de Nederlandse regering erop had zitten wachten: direct na het verschijnen van het boek Markerwaard/Markermeer besloot het kabinet over te gaan tot inpoldering. In het bewuste boek van J. van der Zwaag worden alle „voors en tegens" van een nieuwe Markerwaardpolder nog eens op een rijtje gezet. Misschien dat de regering haar argumenten uit het boek heeft gehaald; vast staat in ieder geval wel dat de eerste stap op weg naar inpoldering is gezet.

Niet dat dat veelzeggend zou zijn, want eerst zullen er nog inspraakavonden worden gehouden in het kader van de zogenaamde Planologische Kernbeslissingen (PKB's). De bevolking kan zich dan uitspreken over de voorstellen van de regering.

Daarna moet ook altijd nog een parlement over deze zaak beslissen. Kortom de eerste spade aan de Markerwaard is nog lang niet gezet.

Politiek
Vooral nu blijkt dat de politieke kansen voor een polder zo'n beetje fifty-fifty zijn. J. van der Zwaag komt in zijn boek tot de conclusie dat PvdA, D'66, PSP en PPR tegen inpoldering zijn. Daarbij moet aangetekend worden dat binnen het CDA en de VVD zowel voor- als tegenstanders te vinden zijn. SGP, GPV, Boerenpartij en CPN zijn alle voor inpoldering. Dat afwegende, lijken de kansen voor inpoldering niet eens zo gunstig te liggen.

Zoals bij veel zaken in de politiek gaal het bij het al dan niet inpolderen van de Markerwaard om een principekeuze. Vriend en vijand zijn het er namelijk over eens dat het gebied waar de Markerwaard is gepland een uniek waternaluurmimument is, waar talloze vogels uit geheel West-Europa hun broedgebied vinden.

Keuze
Toch is dat geen argument waar beide partijen iets aan hebben. Het gaal immers om een heel andere keuze: de keuze van het wel of niet uitbreiflen van Nederland. Bij de eerste Msselmeerpolders was deze stelling geen pum, we hadden toen gewoon land nodig. Nu blijkt die discussie, een heel andere wending te hebben genomen en men vraagt zich nu ill': hebben we wel zoveel land extra nodig en is dat alle offers die het met zich meebrengt wel waard?

Zowel Rijkswaterstaat als de mensen van bijvoorbeeld de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer zijn van mening dat er nadelen zijn verbonden aan het inpolderen. Maar nog steeds komt datterug tot de keuze: zal ik de nadelen accepteren of zijn het nu juist bezwaren die zo zwaar tellen dat ik er van af moet zien.

Functie
De titel van het boek Markerwaard/Markermeer geeft aan dat het om twee verschillende grootheden gaat. Welke beslissing men ook zal nemen, het heeft gevolgen voor het een en ander.

Over de huidige functie van het IJs.selnieer en dus ook van het gebied waar de Markerwaard moet komen, zei J. van der Zwaag het volgende: ..Het is een uniek natuurgebied van nationale en internationale betekenis. Het is werkterrein voor een rendabele beroepsvisserij, die direct en indirect meer dan tweeduizend mensen werk biedt. Het is een watersportgebied dat zijn gelijke niet heeft binnen de Nederlandse grenzen. De betekenis van hel IJsselmeer voor de sportvisserij neemt nog steeds toe en het gebied heelt een grote cultuur-historische waarde."

,,Nu het grondwater in Nederland op verschillende plaatsen wordt bedreigd door giftige stoffen, die her en der gedumpt worden en daarbij denk ik niet alleen aan Lekkerkerk, blijkt hoe belangrijk het is te beschikken over een nog redelijk schoon IJsselmeer. dat in toenemende mate een rol zal moeten gaan vervullen in de Nederlandse waterhuishouding voor drinkwater en voor het doorspoelen van de polders."

Druk
Voorstanders van de nieuwe polder zijn van mening dat de Markerwaard mogelijkheden geeft een grote druk vooral in de randstad op te vangen, terwijl ook het bedrijfsleven nieuwe kansen worden geboden. Ook de woningbouw zou hiermee uit de voeten kunnen. Daarnaast zouden er mogelijkeden voor een tweede nationale luchthaven en oefenterreinen voor militairen. Behoudens dat wordt er ook meer ruimte geschapen voor recreatie.

Tegenstanders wijzen deze redenering terstond van de hand. Zij menen dat de Markerwaard slechts een tijdelijke oplossing is voor alle problemen op hel zogenaamde ,,oude land". Woningbouw, industriële expansie en dergelijke zijn volgens tegenstanders structurele problemen die niet opgelo.st kunnen worden door het inpolderen van de Markerwaard. Bovendien geven zij aan dat de inpoldering en het gebruik van het land zeker een aantal jaren op zich laten wachten. Wie weet hoe dan alles gesteld is met ons vaderland.

Landbouw

De verwachtingen die de landbouw mag koesteren van een nieuwe polder zijn ook niet alleen gunstig. Hoewel er dan een vergroting van 't landbouwareaal zal komen, betekent het dat de opbrengsten van het totaal aan landbouwprodukten in Nederland en ook zeker gezien in EEG-verband hoger zal worden. Daardoor zullen er nog fellere concurrentieslagen ontbranden.

Tegenstanders menen dat problemen in de landbouw niet op te lossen zijn door meer land maar door een ander landbouwbeleid. Voorstanders menen dat nieuwe bedrijven en nieuwe methoden wel een wezenlijke bijdrage leveren aan de landbouw in Nederland en aan de wereldvoedselvoorzieningen.

Verantwoordelijk
Welke beslissing we ook mogen nemen, er zal aan gedacht moeten worden dat we een bijzonder zware en verantwoordelijke beslissing nemen. In zijn boek geeft J. van der Zwaag het volgende citaat mee naar de Griekse wijsgeer Sofokles: ,,De dwazen beseffen dat iets van waarde is, nadat zij het voorgoed verloren hebben ". inpolderen van de Markerwaard is definitief, er is geen weg terug. Toch kunnen zich gevallen voordoen waarmee we bij onze besluitvorming nu al rekening moeten houden.

Ken voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren met de beroepsvis.sers. Men kan stellen dat zij nog een gedeelte van het IJsselmeer over houden om te vissen. Dit is echter maar relatief een klein gedeelte en het venijn zit daarin, dat door haar bodemgesteldheid het Markermeer de meeste vis oplevert. Het lijkt een overweging om rekening mee te houden.

Plan Lievense
Ten slotte maakt J. van der Zwaag ook nog een opmerking over het zogenaamde plan Lievense. Deze ingenieur heeft als plan om de Markerwaard uit te laten groeien tot een zogenaamd spaarbekken waarbij allerlei windmolens op de dijken een bijdrage kunnen leveren aan de energievoorziening in Nederland.

Van der Zwaag stelt het volgende: ..Ik heb geen kritiek op het plan. Het lijkt me best aardig, ware het niet dat Lievense maar één plaats noemt waar zoiets kan gebeuren: in het Markermeer. Waarmee weer de stelling kan worden onderschreven dat er kennelijk nog steeds mensen rondlopen die menen dat er, als er niet ingepolderd wordt, er in ieder geval iets met de Markermeer zal moeten gebeuren."

Voor- en tegenstanders zullen zich kunnen vinden in de bijdrage van Van der Zwaag aan de Markerwaard/Markermeer-discussie. Wat ook de mening moge zijn van een ieder die deelneemt aan de discussie en wat ook het resultaat zal zijn van deze discussie; laten we niet vergeten dat we ook beslissen voor ons nageslacht en dat zij onze beslissing nooit meer ongedaan kan maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 1 July 1980

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

MARKERWAARD/MARKERMEER

Bekijk de hele uitgave van Tuesday 1 July 1980

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken