Bekijk het origineel

INSPECTEURS LOPEN WEG BIJ BELASTINGDIENST

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INSPECTEURS LOPEN WEG BIJ BELASTINGDIENST

4 minuten leestijd

EN HAAG — Veel inteurs van belastingen blijde fiscus vaarwel te zegen belastingconsulent te len. Het ministerie van Fiiën heeft uitgerekend dat 980 meer inspecteurs de st verlaten dan erbij ko-

Van deze zorgwekkende ontwikkeling maakte staatssecretaris Van Amelsvoort gisteren melding tijdens de behandeling van het rapport-Van Bijsterveld (belastingfraude) in de Tweede kamer. PvdA-woordvoerder De Graaf vond een en ander een bedenkelijke zaak en vroeg de staatssecretaris te bevorderen dat er een verbod komt op een dergelijke overstap. Van, Amelsvoort zegde toe een onderzoek in te stellen waarbij ook de salariëring en het werkpakket van de belastinginspecteur zal worden bekeken.

Spaarbrieven
Vrijwel de gehele Tweede kamer verlangde van de regering maatregelen om een einde te maken aan de belastingfraude bij spaarbiljetten aan toonder. Minister Van der Stee (Financiën) meent dat dergelijke maatregelen zullen leiden tot kapitaal vlucht naar het,buitenland, hetgeen schadelijke gevolgen heeft voor onze economie. Niettemin is, hij bereid alle voor- en nadelen van de fraudebestrijding nog eens op een rijtje te zetten.

Naar schatting zijn er voor • zo'n miljard gulden aan spaarbiljetten in omloop. Zij vormen een vluchthaven voor zwart geld en een bron van verzwegen rente-inkomsten. Om deze fraude tegen te gaan wordt gedacht aan twee mogelijkheden. Zo kan men een bronbelasting op rente gaan heffen. Degene die rente uitbetaalt moet dan belasting inhouden zodat de ontvanger van de rente geen aangifte meer behoeft te doen. Een andere mogelijkheid is de invoering van een systeem van identifikatie. Banken zouden dan de identiteit moeten vaststellen en registreren van degenen die spaarbrieven aan toonder bezitten en waaraan men rente uitbetaalt.

Vlucht

Van der Stee is bereid een nota hierover aan'de Kamer te overleggen, hoewel beide systemen bij hem op grote bezwaren stuiten. Hij is van oordeel dat de voorgestelde maatregelen de fraude niet wezenlijk zullen bestrijden omdat men het kapitaal in het buitenland zal gaan beleggen. Dit zou in het binnenland leiden tot een geringer aanbod van spaarmiddelen hetgeen de rentestand zal opdrijven en het voor de overheid moeilijker maakt de benodigde financieringsmiddelen te verkrijgen ter dekking van de begroting. De diverse kamerleden bleven echter op het standpunt staan dat deze omvangrijke belastingontduiking niet ongemoeid mag worden gelaten.

De Kamer hield gisteren zoals gezegd een debat over het rapport-Van Bijsterveld. In dat rapport wordt aan de hand van een onderzoek aangetoond dat de belastingen elk jaar voor vele miljoenen worden ontdoken. De verschillende woordvoerders waren het in grote lijnen eens met de beleidsconclusies die de regering heeft getrokken uit het rapport. De maatregelen die worden voorgesteld komen neer op verscherping van de sancties, verbetering en intensivering van onderzoek en controle en een vergroting van de efficiency bij de belastingdienst.

T'biljetten
Staatssecretaris Van Amelsvoort deelde mee dat er vanaf 1982 dankzij de voortgaande automatisering jaarlijks statistische gegevens beschikbaar zullen komen over de fraudeomvang. Verder zal er ook een onderzoek komen bij de loonbelasting en de vennootschapsbelasting. Vanuit de Kamer was hierop aangedrongen. De oppositiepartijen lieten kritiek horen op de plannen van de staatssecretaris met betrekking tot de teruggaaf van belasting via T-biljetten. Van Amelsvoort wil de eisen die gesteld worden om in aanmerking te komen voor teruggaaf aanzienlijk verscherpen. De Graaf en Jansen zijn bang dat de lagere inkomensgroepen hiervan de dupe zullen worden. Ook Van Dis (SGP) liet weten niet gelukkig te zijn met het aangekondigde wetsontwerp.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

INSPECTEURS LOPEN WEG BIJ BELASTINGDIENST

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken