Bekijk het origineel

Kamer: koopkracht mmima beschermen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kamer: koopkracht mmima beschermen

Parlement strijkt Albeda tegen de haren in

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De meerderheid van de Tweede kamer heeft donderdag voet bij stuk gehouden in haar 'opvatting dat er maatregelen moeten worden genomen om het koopkrachtverlies van de minimuminkomens in 1980 te beperken. Dat gebeurde uitdrukkelijk tegen de zin van minister Albeda (Sociale zaken).

Tijdens een vergadering van de kamercommissie voor Sociale zaken werd een motie aangenomen van de CDA'er B. de Vries, waarin gevraagd wordt de voor 1 januari voorziene verhoging van het minimumloon en van de laagste uitkeringen al op 1 december te laten ingaan. Als dat niet kan dient er een eenmalige uitkering plaats te vinden met hetzelfde effect, wat neerkomt op 47 gulden, aldus de motie. Deze kreeg de steun van CDA, PvdA en D'66. VVD en SGP stemden tegen.

Minister Albeda ontraadde de motie. Hij zal nu in het kabinet moeten i^fciSiiJ, gaan bespreken wat er met de wens DE VRIES van de Kamer moet gebeuren. ...registratie... De commissievergadering werd gehouden naar aanleiding van de brief van de bewindsman, waarin deze zegt dat een eerder verzoek van een kamermeerderheid, een uitkering van 50 gulden ineens voor alle gezinnen of huishoudens met een minimuminkomen, technisch niet uitvoerbaar is. Was dat wel gelukt dan was Albeda bereid geweest daar 25 miljoen voor uit te trekken.

Argumenten

Het hoofdargument van Albeda om de motie te ontraden was dat er geen geld voor is. Volgens een ruwe schatting zou de maatregel zestig miljoen kosten, waarvan vijftig miljoen ten laste van de sociale fondsen en tien miljoen van 's rijks schatkist. Als tweede argument noemde de bewindsman dat bij het Nederlandse volk niet de indruk mag ontstaan dat men de overheid maar geld kan blijven vragen voor koopkrachthandhaving. We moeten wennen aan de gedachte dat het niet lukt om de koopkracht te handhaven en dat koopkrachthandhaving schadelijk kan zijn voor de economie. In tegenstelling tot de nu aangenomen motie De Vries, die slaat op alle minimuminkomens, was zijn eerdere motie alleen gericht op de minimumgezinsinkomens. Die groep is als zodanig echter in geen enkel administratief bestand snel terug te vinden. Albeda benadrukte nog eens dat de uitvoering van de 50-gulden-motie zou betekenen dat de administratieve kosten een kwart tot de helft van het aantal uit te keren guldens zou belopen.

Onuitvoerbaar

De Vries accepteerde wel dat zijn eerste motie technisch onuitvoerbaar was, maar hij vroeg zich toch af of die minimumgezinsinkomens in de toekomst niet als groep moeten worden geregistreerd. Van der Doef (PvdA) zei er de grootste moeite mee te hebben als er zo'n systeem wordt bedacht, dat alleen geldt voor de minima. Dan zijn alleen die minimuminkomens openbaar. Men kan beter versneld gaan werken aan een systeem van individuele inkomensopenbaarheid via een registratie voor alle inkomenscategorieën, zo zei hij.

De minister zag de aantasting van de privacy niet als hoofdbezwaar. Het feit dat dergelijke inkomens geregistreerd staan, betekent niet dat zij op straat liggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1980

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Kamer: koopkracht mmima beschermen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 oktober 1980

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken