Bekijk het origineel

Meer radio-actief afval retour naar Nederland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Meer radio-actief afval retour naar Nederland

Vanwege nieuw opwerkingscontract La Hague

4 minuten leestijd

DEN HAAG — De vaste commissie voor de kernenergie van de Tweede kamer heeft dinsdag aciiter gesloten deuren vergaderd met vertegenwoordigers van de Franse exploitant van de opwerkingsfabriek in het Bretonse Cap la Hague

Na afloop van het vertrouwelijke beraad deelde het Kamerlid Leo Jansen (PPR) mee dat het contract van de Provinciale Zeeuwse energie maatschappij (PZBM) met de Franse maatschappij Cogema inzake de opwerking van gebruikte splijtstofstaven van de kerncentrale Borssele deel uitmaakt van een serie van 32 opwerkingscontracten met de nog niet opgeleverde opwerkingsfabriek UP 3-A in Cap la Hague. Het CDA-Kamerlid FVinking wilde uitsluitend zeggen dat toegezegd is dat Nederland niet verplicht is om meer radio-actief afval van de opwerkingsfabriek te importeren dan oorspronkelijk in Curie (een eenheid van radio-activiteit) wordt geleverd. Woensdag wordt over deze zaak een openbare vergadering van de vaste commissie voor de kernenergie belegd met minister Van Aardenne van Economische zaken. In hoeverre de Kamerleden verrast waren door de clausule dat Cogema meer radio-actief afval mag retourneren dan de in het contract genoemde vloeibare en vaste produkten die worden verpakt in glas viel dinsdag niet vast te stellen. Dat gold evenzeer voor de boete die de Swedish nucleaur fuel supply company kan worden opgelegd indien zij weigert het radio-actieve afval te aanvaarden. Die boete bedraagt 25 procent van de Zweedse bijdrage in de totale opwerkingskosten. Exclusief de nog niet geraamde kosten voor de conversie van radio-actief afval in de vorm van een residu dat voor transport geschikt is moet de Zweedse maatschappij voor de opwerkingvan 620 ton splijtstofstaven in tien jaar vijf procent ofwel 47 miljoen Franse frank aanbetalen.

De totale kosten voor de opwerking van de 120 ton splijtstofstaven van de PZBM indien Nederland weigert een impwtvergunning voor het afval te verlenen bedraagt dan ruim 22 miljoen gulden.

Het contract met de Zweedse maatschappij bevat verder een clausule om de geheimhouding van het contract te waarborgen. Derden mogen het contract wel inzien, mits er op gewezen wordt dat het vertrouwelijk is. Voor zover dit te verwezenlijken is zal de Zweedse maatschappij zich moeten beijveren om de derde partij hieraan te houden, zo wordt in de clausule vermeld.

In hoeverre dit inhoudt dat Tweede kamerleden door de PZEM een zwijgplicht over de inhoud van het contract kan worden opgelegd werd dinsdag niet bekendgemaakt.

In handen

De redactie van de actualiteitenrubriek „Achter het nieuws" van de VARA-televisie heeft begin deze week de hand gelegd op een van de 32 opwerkingscontracten. In het contract van de Swedish nuclear fuel supply company, dat ondertekend is op 16 maart 1978, dezelfde maand waarin het contract met de PZBM werd gesloten, wrardt een opsomming gegeven van de soorten van radio-actief afval die Cogema indien zij dat wenst kan leveren aan de Zweedse leverancier van de splijtstof. Daaraan is toegevogd dat deze opsomming niet limitatief is. Het Zweedse contract bevat sterke aanwijzingen dat de PZBM voor haar kerncentrale in Borssele een identiek contract heeft gesloten. Indien dat het geval is houdt dit in dat de PZEM als lid van een consortium van exploitanten, van kerncentrales in West-Duitsland, Zwitserland, Zweden, België, Japan en Nederland in de koeten van de bouw van de nieuwe opwerkingsfabriek, de exploitatiekosten en de kosten van het benodigde wetenschappelijke onderzoek zal worden aangeslagen naar de mate waarjn zij beslag legt op het opwerkingsvermogen. De PZBM wil in tien jaar 120 ton splijtstof laten opwerken. Het opwerkingsvermogen in deze tien jaar bedraagt zesduizend ton splijtstof. terne een vnandl uitgereikt aan Regiment Intendancetroepen. Op het de foto ontvangt de regimentscommandant, luitenant-kolonel H. A. de ge, het vaandel uit handen van de ningin. Jonko

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 oktober 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Meer radio-actief afval retour naar Nederland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 oktober 1980

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken