Bekijk het origineel

Misdaad sterk toegenomen, nationaal inkomen gedaald

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Misdaad sterk toegenomen, nationaal inkomen gedaald

Industriële produktie bleef dit jaar onveranderd

5 minuten leestijd

DEN HAAG — Een sterke toeneming van de misdaad, een lichte daling van het nationaal inkomen en een toeneming van het aantal arbeidsongeschikten zijn enige feiten, die in het oog springen, als men de door het CBS verzamelde gegevens over het ten einde lopende jaar beziet.

Het aantal misdrijven, dat ter kennis van de politie is gekomen, nam dit jaar met ongeveer honderdduizend toe tot 720.000, een groei van ongeveer zestien procent. Er werden dit jaar bijna drie maal zo veel misdrijven begaan als tien jaar geleden (in 1970: 266.000). De agressieve misdrijven stegen in totaal met 18.000 tot 104.000, precies vier maal zoveel als in 1970. Het aantal vermogensmisdrijven maakte een sprong van 437.000 naar 515.000, ongeveer twee en een half maal zoveel als tien jaar geleden (in 1970: 189.000). Er werden dit jaar onder andere 122.000 fietsen gestolen, 17.000 meer dan in 1979. De verkeersmisdrijven groeiden van 70.000 naar 76.000 en de winkeldiefstallen van 26.000 naar 30.000. Rijden onder invloed werd 33.000 maal geconstateerd (vorig jaar 26.000 maal).

De politie krijgt het steeds moeilijker de misdrijven op te helderen: in 1980 lukte haar dit bij 29 procent van de aangegeven misdrijven tegen 32 procent in 1979, 33 procent in 1978 en 41 procent in 1970. In totaal werden 74.000 mensen wegens misdrijf onherroepelijk veroordeeld (v.j. 71.000).

De industriële produktie is dit jaar volgens het CBS onveranderd gebleven. Tegenover een daling van de prodilktie van de chemische industrie (inclusief vezels) van ongeveer 5,5 procent en van de metaalindustrie van ongeveer 2,5 procent, stonden lichte produktiestijgingen in andere bedrijfstakken, zoals papier en bouwmaterialen, glas en aardewerk. De produktie per werknemer in de nijverheid (de bouw niet meegerekend) bleeft gelijk aan die van 1979.

De uitvoer steeg met 19,2 miljard of circa vijtien procent tot 146,8 miljard gulden. De uitvoerprijzen gingen ongeveer dertien procent omhoog.

De detailhandel heeft dit jaar een kleine drie procent meer verkocht (in geld) dan in 1979. Een grote daling onderging de verkoop van nieuwe personenauto's er werden er 450.000 verkocht of 119.000 minder dan 1979. Bromfietsen en fietsen ondervonden meer belangstelling dan het vorige jaar. De verkoop van bromfietsen aan de detailhandel steeg met 11.000 tot 65.0(X) en die van fietsen met 127.000 naar 1.360.000.

De verkeersintensiteit op de wegen nam met bijna vier procent toe en het CBS schat, dat het aantal verkeersdoden dit jaar stijgt tot 2000, wat slechts 23 meer is dan in 1979.

Belastingopbrengst

De belastingopbrengst bedraagt dit jaar 6,4 miljard gulden tegen iets meer dan zes miljard gulden in 1979. De belastingen van de provincies, gemeenten en waterschappen zijn hierin niet begrepen. Ondanks deze stijging kon de rijksoverheid haar uitgaven niet bekostigen en zij moest daarom ruim veertien miljard gulden lenen. De schuld van het rijk per hoofd van de bevolking steeg ongeveer duizend gulden van 5.721 gulden tot 6.714 gulden. De schuld van de provincies, gemeenten en waterschappen steeg met ruim 200 miljoen gulden en daardoor kwam de totale overheidsschuld op 10.511 gulden per hoofd van de bevolking (eind 1979: 9.301 gulden). Het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking heeft de daling van het vorige jaar voortgezet. Van 1978 op 1979 ging het met iets minder dan een procent achteruit: in 1980 vond een ongeveer even grote daling plaats. Het inkomen per Nederlander is nu zeven procent hoger dan in 1975.

De gezinsbesparingen liepen sterk terug en wel van 9,6 procent naar acht procent van het nationaal inkomen (in 1970 11,3 procent). Niettemin daalde ook de consumptie en wel met een kleine twee procent. De aankopen van duurzame consumptiegoederen gingen met ongeveer zeven procent in volume achteruit. De overige consumptieve bestedingen bleven ongeveer gelijk.

De investeringen in vaste activa van bedrijven bereikten dit jaar een bedrag van 58,1 miljard tegen 55,3 miljard in 1979. Dit kwam neer op resp. 21,6 en 21,7 procent van het bruto nationaal produkt. De investeringen in woningen, die in dit bedrag zijn begrepen, stegen van 17,5 naar 19,5 miljard gulcfen. In machines en overige uitrustingsstukken werd 17,3 miljard geïnvesteerd tegen 16,1 miljard in 1979.

Het totale energieverbruik geeft in 1980 een stijging van ruim een procent te zien. Het electriciteitsverbruik bleef met 65 miljard kilowattuur ongeveer op peil (v.j. 64,5 miljard) en het aardgasverbruik daalde met vier miljard kubieke meter tot 40 miljard kubieke meter. Het verbruik van benzine vertoonde een stijging van 57 miljoen liter tot 5,4 miljard liter. Procentueel grotere stijgingen onderging het verbruik van dieselolie (met 142 miljoen liter tot 2,55 miljard liter) en van Ipg met 54 miljoen.

Het aantal arbeidsongeschikten, dat een uitkering krachtens de WAO of AAW krijgt, is dit jaar met 43.000 toegenomen tot 665.000. Het aantal mensen „in de WAO" steeg van 489.000 tot 515.000.

In totaal stegen de sociale verzekeringsuitkeringen van 64,66 miljard gulden in 1979 tot 71,1 miljard gulden in 1980. De uitkeringen krachtens WAO en AAW stegen van 12,73 miljard naar 14,2 miljard gulden. De sociale voorzieningen vergden dit jaar 12,5 miljard gulden tegen 11,85 miljard in het vorige jaar. In totaal was voor de sociale zekerheid 96,80 miljard gulden nodig of 33,5 procent van het nationaal inkomen tegen verleden jaar 88,87 miljard gulden of toegenomen verkeersintensiteit... 33,0 procent van het nationaal in komen.

Nog enige cijfers over 1980: d Nederlandse bevolking is in 198 met ongeveer 100.000 zielen toege nomen tot 14,2 miljoen. Daarbi waren ongeveer 500.000 buitenlan ders. Hun aantal is in de afgelope; tien jaar sterk gegroeid: m 197( was het aantal vreemdelingen nO( geen 250.000. De geboorten en d huwelijken bewegen zich weer i; stijgende lijn: er werden dit jaa 179.000 levende kinderen geborei (v.j. 175.000) en 6,5 huwelijken pe 1000 inwoners gesloten (v.j. 6,1). De sterfte aan kanker blijft toe nemen: in 1980 217 per 100.000 in woners tegen 215,8 in 1979, 213,' in 1978, 207,8 in 1975 en 194,7 h 1970. Hart- en vaatziekten eistei in 1980 369 per 100.000 inwoner tegen 369,7 in 1979 en 386,3 ii 1970.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 december 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Misdaad sterk toegenomen, nationaal inkomen gedaald

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 december 1980

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken