Bekijk het origineel

Bijbelweek dit jaar in laatste week januari

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bijbelweek dit jaar in laatste week januari

Onder motto: „Steek je licht op met elkaar"

4 minuten leestijd

AMERSFOORT — „Steek je licht op met elkaar". Onder dit motto wordt van 25 tot en met 31 januari de nationale bijbelweek 1981 gehouden. Mensen uit verschillende kerken moeten zich samen buigen over de Bijbel, dit boek herontdekken en tegelijkertijd oog krijgen voor elkaar. Dat is wat de RCOB (Raad voor Contact en Overleg betreffende de Bijbel) wil beogen, aldus zijn vertegenwoordigers op een maandag in Amersfoort gehouden persconferentie.

Voor dit doel heeft men al enige maanden geleden materiaal toegezonden aan de deelnemende parochies en gemeenten. De Christelijke Gereformeerde Kerken horen hier voor het eerst niet meer bij.

De aangesloten kerken en geloofsgemeenschappen zijn: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland, EvangelischLutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden, Gereformeerde Kerken in Nederland, Kerkgenootsch^ der Zevende-Dags Adventisten, Leger des Heils, Nederlandse Hervormde Kerk, Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Remonstrantse Broederschap, RoomsKatholieke Kerk, Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, Evangelische Broedergemeenten en de Molukse Evangelische Kerk.

Herkennen

Tot dit materiaal behoort ook een affiche dat uitgedeeld zal worden in de kerken. Dat kunnen de kerkgangers voor de ramen hangen, zodat men elkaar in een buurt kan herkennen.

De gemeenteleden kunnen met deze vouwbladen zelf een liturgie maken, een kindernevendienst voorbereiden en ook wordt er hulp geboden bij de tekstuitleg en een handleiding voor gespreksgroepen.

Dr. O. Jager uit Kampen vertelde iets over de waarde van het bübellezen voor het dagelijks leven. Vroe> ger was driemaal diaags bijbellezen geen uitzondering maar regel., VoK gens Jager mede de reden waarom de latere generaties het bijbellezen maar hebben afgeschaft. Dit constateert hij ook bij de protestanten. In Nederland vertoont het regelmatig bijbellezen een dalende tendens, zo merkt hij op.

Daartegenover, zegt hij, zie je ook dat in dezelfde na-oorlogse tijd er een terugkeer naar het bijbelse a-b-c op gang is gekomen. In de gemeenten groeide de begeerte naar leerzame, uitlegkundige preken, niet geleerder, maar zakelijker.

Was het bijbellezen vroeger bij rooms-katholieken verboden, nu signaleerde dr. Jager een lichte stijging in het af-en-toe bijbellezen. Bij niet-kerkelijken ontdekte hij de gedachte dat men ofschoon men niet christelijk is, het een gebrek vindt zo weinig van de Bijbel te weten.

Beweeglijk

Ook neemt het vermoeden toe dat de beeldentaal van de Bijbel ons kan bevrijden van het breedvoerige abstracte discussiëren, waarin uitgerekend de theologen, sociologen en vormingswerkers zijn vooigegaan, aldus dr. Jager.

Hij vindt dat de Bijbel steeds weer opnieuw ontdekt moet worden. Ook in onze tijd wordt de Bijbel weer anders gelezen en met nieuwe methoden van exegese. Het is de beweeglijkheid van de Bijbel die ons steeds meer tot beweeglijk lezen uitdaagt, aldus dr. Jager.

Deken J. M. E. Keet uit Amsterdam sprak in het kort hoe men via de Bijbel mensen met elkaar in contact kan laten komen. Colporteren langs de deuren raadde hij daarbij af. In beginsel is de Bijbel niet een boek dat gelezen moet worden, maar voorgelezen, zo begon hij.

Je kunt de Bijbel niet individueel interpreteren, tenminste als het niet om het persoonlijk geestelijk leven van de lezer gaat. Christenen luisterend naar de Schriften hebben steeds nieuwe geluiden verstaan, gericht op het bestaan en het leven van hun eigen tijd.

Bijbelgroepen

Hij merkte op dat in de kerken steeds meer taken door de kerkleden overgenomen moeten worden, vanwege de teruggang van het aantal beschikbare vooigangers. Intensieve bijbelse vorming vindt hij dan ook onontbeerlijk. Hij uitte zijn voorkeur voor een bundeling van de begeleiding van bijbelgroepen in overleg met de gezamenlijke kerken.

Ds Van Gelder, voorzitter van de Begeleidingscommissie binnen de RCOB, wees er nog eens op dat het bij de bijbelweek niet in de eerste plaats gaat om te evangeliseren, maar om juist die gezinnen, waar de Bijbel wel in de kast staat maar er nooit uit genomen wordt, erbij te betrekken.

Men heeft dit jaar de Bijbelweek gepland in januari (vorige keren was het in oktober) om de betreffende gemeenten voldoende voorbereiding te gunnen. Ook heeft men het gedaan in navolging van Duitsland waar ook een bijbelweek wordt gehouden in diezelfde week. Men is in de toekomst van plan meer aansluiting bij Duitsland te zoeken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 januari 1981

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Bijbelweek dit jaar in laatste week januari

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 13 januari 1981

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken