Bekijk het origineel

,Onafhankelijke' schippers dreigen nu met acties

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

,Onafhankelijke' schippers dreigen nu met acties

REFORMATORISCH DAGBLAD pagina 9 BINNENLAND ' WOENSDAG 28 JANUARI 198^ Verzet tegen nieuwe regeling zand- en grindvervoer

8 minuten leestijd

t". ROTTERDAM — Het is weer rumoerig in de wereld van de binnenschippers. Er wordt zelfs weer gedreigd met acties. De inzet daarvan is om zand en grind dat 60 procent van het totale vervoersaanbod omvat, helemaal onder de eveilredige vrachtverdeling (E.V.) te brengen. De onafhankelijke schippersbonden ONS en ASV willen zich niet neerleggen bij een afgelopen maandag door staatssecretaris Smit-Kroes ingestelde regeling, die ook de steun van de Tweede Kamer kreeg. Deze regeling wordt wel aanvaard door de Federatie van Schippersbonden.

f Van onze binnenlandredactie}

Actiecomité heeft veertien eisen

De Federatie, waarbij voornamelijk „confessionele" schippers zijn aangesloten, hebben zeker ook nog wel wensen, maar zij willen de nieuwe regeling voor het vervoer van zand en grind zeker een kans geven. Zodoende staan er twee blokken tegenover eikaar. „De Federatie heeft ongeveer 1400 leden en ie onafhankelijke bonden zullen ongeveer zo'n zelfde aantal aanhangers liebben, hoewel ze voorgeven dat het 3r enkele honderden meer zijn", zo rertelde ons deze week de heer S. Velinga, secretaris van de Christelijke 3ond van ondernemers in de binnenvaart (CBOB). In totaal zijn er in ons and zo'n 5500 particuliere onderneners in de binnenvaart, zodat ruim de lelft georganiseerd is.

Als we Veninga zeggen dat volgens ie ONS en de ASV ook leden van de federatie achter de eisen van het acfecomité staan wil hij dat niet ontcennen, maar het is hem de laatste lagen wel duidelijk geworden dat aan Ie andere kant een aantal „onafhan:elijke" schippers grote twijfels^eb)en over de radicale opstelling van het ictiecomité.

De evenredige vrachtverdeling wil ;eggen, dat alle vracht op de schiplersbeurzen wordt aangemeld, zodat eder zijn beurt krijgt bij het vervoer, n 1975 dreigde dit systeem te verdwijlen, omdat de aanbieders van de laling er niet zo'n grote behoefte aan ladden. Door middel van een landelije blokkade van de vaarwegen werd pen bereikt dat de evenredige vrachterdeling bleef gehandhaafd, uitgeonderd zand en grind. Jarenlang is aama door de Stichting organisatie rind- en zandvaart (OGZV), waarin owel producenten als handelaren en chippers zitting hadden, gewerkt aan en plan dat zo goed mogelijk rekening ield met ieders belangen. In deze oorgestelde regeling werden zand en rind gedeeltelijk onder evenredige^ rachtverdeling gebracht. Ten hoogste ijf reizen- én contracten die niet laner gelden dan een maand vallen oner het toerbeurtsysteem, de rest valt r buiten en kan via contracten tussen erladers en schippers worden gereeld. plaats vinden als 3e staatssecretaris haar eigen plan niet doorzet. De heer Veninga vindt dat onzinnig. Een volmaakte regeling is nooit te vinden en waarom zou het OGZV-plan dat een duidelijke verbetering voor de schippers inhoudt dan niet worden geprobeerd. De secretaris van de CBOB is van mening dat het maar erg moeilijk is om alle zand en grind transporten onder de EV te brengen.

„Kijk" zegt hij, „we moeten ook begrip hebben voor de positie van de handel. Die moeten zekerheid hebben over de prijzen en de beschikbaarheid van scheepsruimte. De prijzen, van zand en grind staan vast. Dat geeft dus geen problemen. Voor het vervoer wil de handelaar ook zekerheid heb-; ben. Gedeeltelijk beschikt hij over eigen vervoer en verder sluit hij langlopende contracten af tegen een bepaalde prijs. Dan is hij er zeker van dat hij zijn grondstoffen op tijd kan afleveren en sluit hij ook het risico van tussentijdse prijsstijgingen uit. Dat moet wel, want ook die handelaar heeft met de bouwbedrijven contracten afgesloten voor het op tijd leveren van zand en grind tegen een bepaalde prijs. Op die manier wordt ongeveer 70 procent van het vervoer vastgelegd. Er moet altijd ruimte zijn'om tuss^tijdse gebeurtenissen op te vangen. In een langdurige regen- of vorstperiode kan bijvoorbeeld niet worden gewerkt in de bouw. Dan heeft het geen zin om de voorraden alsmaar op te hopen. In de nieu^ye OGZV-regeling zijn wel minimum-tarieven vastgesteld en dat is een groot voordeel".

Nationale regeling
'',,Als we onze eisen al te hoog gaan stellen is het voor te stellen dat de verladers zoeken naar andere mogelijkkheden om het vervoer zo voordelig mogelijk te doen zijn. Er is nog een punt dat het haast onmogelijk maakt om de gehele zand- en grindvaart onder de EV te brengen. Dat kan\iamelijk alleen maar nationaal worden geregeld. Welnu zand en grind worden niet alleen gewonnen langs de Nederlandse, maar ook langs de Belgische Maas en' verder ook nog laiigs de Neder-Rijn. Een evenredige vrachtverdeling kan echter alleen maar geldelT-voör het binnenland. De schippers lopen dan de kans dat de handelaren, die zelf over heel wat scheepsruimte beschikken, het vervoer vanaf de Nederlandse Maas ?oveel mogelijk in eigen handen houden en dan het vervoer vanuit België en Duitsland aan de schippers overlaten, wat de onderlinge concurrentie dan weer zal verscherpen. De onafhankelijke schippers kunnen dan wel zeggen dat die concurrentie er niet is,-omdat tenminste de minimum-tarieven moeten worden gehanteerd, maar ze weten zelf wel hoe moeilijk een juiste controle is. Het is echt niet ondenkbaar dat een handelaar die flink wat vracht heeft aan te bieden en verplicht is een minimum-tarief te betalen aan een bepaalde schipper die vracht wil gunnen mits die onder tafel wat terugschuift."

Het is duidelijk dat Veninga daarom het nieuwe OGZV-plan nog niet zo gek vindt. Op vrijwillige basis zullen nu alle vrachten die minder dan een maand aan tijd kosten of niet meer , dan vijf reizen betekenen, op de schippersbeurzen terecht komen. Bovendien is afgesproken dat er èen accountantonderzoek zal plaats vinden naar de betaalde prijzen om te controleren dat inderdaad- de minimum-tarieven betaald zijn.

Zoals echter in het begin van het verhaal vermeld, de ONS en de ASV wensen niet met de maandag officieel van kracht geworden regeling akkoord te gaan. Het gevormde actiecomité heeft veertien eisen opgesteld die worden voorgelegd aan schipperavergaderingen op diverse plaatsen in het land. Vorige week zijn die bijeenkomsten gehouden in Maasbracht en Zwolle, terwijl deze week Amsterdam, GroniVi-, gen, Rotterdam en Temeuzen aan de beurt zijn. ' '

Het verloop van de vergaderingen is uiteraard voorspelbaar. Ze worden voornamelijk bezocht door de leden van de ONS en de ASV, meestal zo'n tweehonderd per vergadering. De meerderheid is dan voor de veertien eisen. Maar dat betekent natuurlijk helemaal niet dat de meerderheid van de schippers, zelfs niet van de georganiseerde schippers, er achter staan. Als we het aantal van 5500 zelfstandigen in deze sector aanhouden betekent het dat de vergaderingen worden bezocht door nog geen kwart van de binnenschippers.

Wat de veertien punten betreft, de belangrijkste eis is natuurlijk dat zand en grind onder het systeem van de evenredige vrachtverdeling worden gebracht. Verder eisen de schippers onder meer, dat het eigen vervoer van de verladers, dus de aanbieders van de vracht, met behulp van gehuurde schepen wordt uitgebannen. Ook de „overheidssubsidie aan het goederenvervoer van de spoorwegen moet worden stopgezet, want dit betekent oneerlijke concurrentie. In het Schipr persweekblad van de Federatie worden elke week een aantal kanttekeningen geplaatst bij deze eisen. Het zou te ver voeren om daar uitgebreid uit te citeren. Hoe gemakkelijk het echter is om bepaalde eisen te stellen zonder de gevolgen te voerzien wordt duidelijk uit het commentaar op de eis dat de NS geen overheidssteun mag ontvangen. Het niet verstrekken van_overheidssubsidie aan het goederenvervoer van de spoorwegen (in de totaliteit van het vervoer is het vervoersaandeel van de spoorwegen zeer gering) leiden tot afschaffing van alle subsidies aan andere takken van het vervoer. Voor de binnenvaart zal dit leiden tot eeii j aanzienlijke kostenstijging schrijft het Schippersweekblad.

Actieplan

Erg kwalijk vindt men trouwens een aan één van de schippersbeurzen gevonden geschrift dat de richtlijnen bevat voor eventuele acties. Die blijkt men dus erg dicht bij de hand te hebben. Het „draaiboek" voorziet in een drietal categorieën van eisen: 1) eisen die kunnen en moeten worden ingewilligd, 2) eisen waarover men kan onderhandelen, 3) eisen die, indien men bemerkt dat ze niet haalbaar zijn, beter kunnen worden teruggetrokken. Het document bevat 'verder richtlijnen over de organisatie, de opheffing van de actie én de berichtgeving naar buiten. Verder zijn regels opgesteld wanneer Belgische schippers al of niet moeten worden ingeschakeld. „Het • feit dat organisaties aan een actieleiding opdrachten geven welke eisen van een eisenpakket moeten worden ingewilligd, doen de rillingen over je rug lopen'', schrijft de hoofdredactie van het Schippersweekblad. „De organisaties geven het -voeren van acties uit handen en de schipper is overgeleverd aan de handelwijze van het actiecomité."

Hoewel wordt gezegd dat aan staatssecretaris Smit-Kroes nog enige bedenktijd zal worden gegeven dreigt de zaak snel te escaleren. Toen afgelopen maandag op de schippersbeurs enkele vrachten op het bord verschenen die volgens de nieuwe regeling werden aangeboden, werden die er door boze schippers afgeveegd. Nadat dit tafereel zich enkele malen had herhaald werd politiehulp ingeroepen om de zaken normaal doorgang te doen vinden. Veninga is het daarmee eens. , ,Deze regeling is officieel tot stand gekomen. De overheid moet gewoon het recht handhaven", zo vindt hij. Blijkt de regeling niet te bevallen dan gaan we gewoon opnieuw praten om de fouten er uit te halen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 januari 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

,Onafhankelijke' schippers dreigen nu met acties

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 januari 1981

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken