Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overwinningen zijn te behalen in de strijd

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Overwinningen zijn te behalen in de strijd

Chr. Geref. Theologische Hogeschooldag

11 minuten leestijd

APELDOORN — In de wereld, waarin de zonde steeds bruter wordt uitgeleefd staat de kerk. Strijd zal de kerk wachten. Christus zegt echter hebt goede moed, Ik heb die verschrikkelijke wereld overwonnen. In deze wereld heeft God Zelf het laatste woord. Hij heeft Zijn Zoon als overwinnaar geproclameerd.

Aldus ds. M. Vlietstra, president curator van de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken, in zijn slotwoord zaterdag op de Theologische Hogeschooldag, die in de Ned. Herv. Loolaankerk te Apeldoorn werd gehouden. Vele honderden waren op deze stralende dag naar Apeldoorn gereisd om dit jaarlijks weerkerende kerkelijk gebeuren mee te maken.

De opening vond plaats door de huidige, rector prof. dr. J. van Genderen. Hij kon aan de aanwezigen meej delen, dat het afgelopen jaar êen rustig jaar was, dat aan de opleiding ten goede kwam. Hij memoreerde dat de emeritus-hoogleraar prof. W. Kremer 1 maart 1981 de leeftijd van 85 jaar mocht bereiken. Het aantal wetenschappelijke medewerkers is uitgebreid tot 5. Op 28 oktober 1980 werd het eerste doctoraal examen afgelegd, 7 andere doctoraal examens zijn in voorbereiding.

Studenten

Bij de opening van het nieuwe cursusjaar vrijdag zullen er 102 studenten ingeschreven staan. Hier zijn niet bij geteld de 18 doctoraal studenten. 2 Heel wat Ned. Gereformeerde studenten en meisjes volgen de colleges aan de Theologische Hogeschool, aldus prof. Van Genderen.

De hoogleraar wees erop dat bij de studie de leiding van de Heilige Geest nodig is. Dan gaat de belofte uit Johannes 16 de verzen 5 tot 15 (het geleezen Schriftgedeelte) in vervulling. J-Deze Geest leidde en leidt de kerk in alle waarheid. Zonder het werk van de Heilige Geest gaat het niet bij de gelovigen en de theologen.

Zestien eeuwen geleden kwam het itweede oecumenische concilie te Constantinopel bijeen. Op deze grote ker«kelijke vergadering in 381 werd de leer van de Heilige Geest beleden, in de strijd tegen de dwaalleer, die de Godheid van de Heilige Geest loochende.

Niet gescheiden

De Heilige Geest, aldus Van Genderen, is een Goddelijk persoon en doet Goddelijk werk. Van Hem wordt gesproken door de profeten in het Oude Testament. De profeten hebben geweten dat God hen deed spreken: „Zo zegt de Heere" zo horen we vaak. De Heere onze God, Öie is in de Schrift aan het woord en dan is het Oude Testament niet gescheiden van het Nieuwe Testament, dat is een eenheid.

Luisteren naar wat de Heilige Geest in Gods Woord zegt, dat is nodig ook bij ons werk op de Theologische Hogeschool. Als we dat doen dan krijgen we getrouwe dienaren. Luisteren dat brengt ons samen en houdt ons samen, aldus prof. Van Genderen tenslotte.

Ds. W. van Sorge te Nunspeet, sprak hierna over „Niet verachteren in de genade!"

Spreker wees er op dat hij heel duidelijk wilde spreken over het verachteren van de genade en niet over het verachten van de genade, dit laatste noemde hij ook een ernstig gevaar. Verachten en verachteren is namelijk niet hetzelfde.

Over verachteren in de genade wordt eenmaal gesproken in de Bijbel in Hebreeën 12 vers 15. De Hebreeën — Joden die tot het geloof gekomen zijn — dreigen bij de pakken "neer te gaan zitten. Paulus vermaant hen in hoofdstuk 10 hun vrijmoedigheid niet weg te werpen. In hoofdstuk 11 worden hun de geloofshelden als voorbeeld voorgesteld.

Het is nodig dat ze volharden in de loopbaan, die ze te lopen hebben. Ze kunneli hierin veel leren van de Heere Jezus. Hij geeft krachten om staande te blijven. Ze mogen zich niet laten leiden als de lopers in de loopbaan. Dat gold toen en geldt nu nog, aldus ds. Van Sorge.

Verachterd

Ook vandaag moeten veel kinderen van God erkennen, dat ze verachterd zijn in de genade. Er waren vroeger zulke goede tijden. Gods Woord deed z'n kracht, Gods genade was houvast en troost. De gebeden waren warm en levend. Ze waren bang om de goede God op Zijn hart te trappen. In de tijden van de eerste liefde ligt het alles op geestelijk gebied zo teer, dan straalt er iets van ons uit.

Er kunnen echter tijden komen dat het alles zo anders gaat worden. Het lezen in de Bijbel raakt niet en het bidden smaakt niet. Er is weinig meer van te merken dat we God dienen. We zitten met Gods leiding in ons leven maar al te vaak in de knoop, ja lopen zelfs met gebalde vuisten.

Slordigheid in de levenswandel heeft ook verachtering tot gevolg, het bewust vasthouden van zonden, onze onvaste gang en losse levensstijl. Het zien en luisteren naar programma's die verderfelijk zijn. De duivel weet onze zwakke plekken wel.

De predikant wees hen die de Heere vrezen erop beducht te zijn voor verachtering in de genade. Nodig is te waken en te bidden, dat laatste is heel belangrijk, het wordt immers de ademtocht van de ziel genoemd. Biddend met Gods Woord omgaan, dat is nodig. Biddend de sacramenten gebruiken, deze zijn ook nodig om verachtering in de genade te voorkomen.

Ons staat een sterke held terzij, er zijn-in de stjijd die gevoerd moet worden overwinningen te behalen ook in 1981. De Heere is getrouw. Hij bewaart Zijn kinderen voor algehele afval, aldus ds. Van Sorge tenslotte.

Vrouwen-Comité

Mevrouw M. Biesma-Evendijk te Apeldoorn kon namens het Comité Vrouwenactie Bibliotheek Theologische Hogeschool aan prof. Van Genderen in zijn kwaliteit als rector en tevens als bibliothecaris twee cheques aanbieden een ten bedrage van ƒ 67.785,- en een tweede ten bedrage van ƒ 63.548,35, in totaal werd dus inclusief de gekweekte rente ƒ 131.273,35 opgehaald. Mevrouw Biesma vertelde nog dat in de 26 jaar dat men dit werk nu doet er V/i miljoen gulden opgebracht werd.

Ds. K. J. Velema te Groningen, assessor van het Curatorium, heropende de middagbijeenkomst, waarna ds. H. Last uit Carambei de groeten overbracht van de zusterkerken in Brazilië.

Zaterdagmiddag sprak prof. dr. J. P. Versteeg over het onderweg: „Is de Bijbel een moeilijk boek?"

De hoogleraar wees op twee gevaren, zo zijn er mensen die de Bijbel een moeilijk boek vinden en er zijn er die dat niet vinden. Allebei gevaarlijk, zo merkte hij op. Hij wees op een drietal zaken waarop gelet zal moeten worden; de taal, de tijd en het anders geschreveh zijn dan wij gewend zijn.

Vertalingen

Ondanks de vele vertalingen, die we hebben, is de gevoelswaarde van een bepaald woord in de éne of de andere taal anders. Dat geldt ook onze vertalingen van het Hebreeuws van het Oude Testament en het Grieks van het Nieuwe Testament. Daar komt bij dat deze talen eeuwen en eeuwen geleden gesproken werden.

Vervolgens gelden de conrete waarschuwingen en vermaningen voor de tijd waarin de Bijbel geschreven werd. Deze waarschuwingen moeten we vandaag toepassen op onze tijd, we kunnen'echter niet zomaar een isgelijkteken zetten.

Ten slotte merkte Versteeg op dat de Bijbel anders geschreven is dan, wij nu zouden doen. Als voorbeeld noemde hij de opwekking van het dochtertje van Jaïrus. Mattheus en Markus en Lukas schijnen elkaar tegen te spreken. Mattheus schreef het in het totaal van zijn evangelie zo moeten we het lezen. Nodig is dat we in het Woord graven, niet zo maar even lezen

Op de Theologische Hogeschool zijn we intensief met de bestudering van de Bijbel bezig, laten we het echter niet van de theologie verwachten, maar die ook niet verachten. Filippus werd naar de kamerling gezonden en mocht hem duidelijk maken wat hij niet begreep, aldus prof. Versteeg tenslotte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 7 september 1981

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Overwinningen zijn te behalen in de strijd

Bekijk de hele uitgave van maandag 7 september 1981

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken