Bekijk het origineel

Staten Zeeland: bunker kernafval moet er komen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Staten Zeeland: bunker kernafval moet er komen

Provincie in beroep bij raad Borsele

4 minuten leestijd

MIDDELBURG — De Provinciale
Zeeuwse Energie verhaaltje", fulmineerde Don, wij°P ^^ noodzaak om de winst te reserveren voor toekomstige uitgaven, Maatschappij (PZEM) zal beroep aantekenen tegen de wei- „We moeten de PZEM sterk maken, venveten dat zij de winstcijfers voor een bedrag van ongeveer van 700 gering van het Borselse gemeentebestuur om een vergunning temeer omdat zij in de komende jaren kunstmatig probeert te drukken. Don

af te geven voor de bouw van een bunker voor kernafval. Borsele de komende jaren in bedrijf kunnen blijven.

Dat zei de Zeeuwse gedeputeerde en voorzitter van de Baad van Bestuur van genoemde energiemaatschappij, W. Don (PvdA) vrijdag tijdens de behandeling van het PZEMjaarverslag door de provinciale staten. Don hekelde het eerder deze week naar buiten gebrachte standpunt van b en w van Borsele, dat er onvoldoende garanties zijn voor het gebruik van de opslagbunker op het terrein van de kerncentrale. De Zeeuwse gedeputeerde bestreed met klem dat in dit gebouw kernafval mét een hoge stralingsdosis (zoals splijtstofstaven) opgeslagen zal worden. „In de vergunning, die het Rijk aan de PZEM op basis van de kernenergie wet heeft verleend, is nadrukkelijk behaald dat het gebouw alleen voor laag radio actief afval mag worden gebruikt. Er is geen enkele grond voor de veronderstelling dat de PZEM niet aan deze voorwaarde zal voldoen", aldus Don.

In beroep

De kerncentrale komt volgens Don door de weigering van het Borselse gemeentebestuur op korte termijn niet in problemen maar daarom zal de PZEM-directie zich nog niet bij dit besluit neerleggen. „Als de dumping van laag radio actief afval in de oceaan in de komende jaren wordt stopgezet", zei hij, „kan de kerncentrale niet meer in bedrijf blijven. Dat dient tijdig te worden voorkomen". Hij kondigde aan dat de PZEM-directie tegen het besluit van het Borselse gemeentebestuur (door Don ervaren als een rechtse.directie) in beroep zal gaan bij het gemeentebestuur en - indien noodzakelijk - bij de afdeling rechtsspraak van de Baad van State.

Tarieven

Door verschillende fractiewoordvoerders werd gevraagd om de winst van 25 miljoen gulden, die de PZEM over 1980 heeft bepaald, ten gunste van de tarieven aan te wenden. Don liet daarop weten dat de PZEM de tarieven voor het volgend jaar opnieuw zal gaan bezien, waarbij met name zal. worden gelet op de energiekosten voor het bedrijfsleven. Beslist oneens was hij het echter met CDA'er Ventevogel, die een verlaging van de tarieven bepleitte. „Dit is een verkiezingsmiljoen zal moeten investeren"

Toezegging

,Wel deed hij SGP-fractievoorzitter Sentier de toezegging dat de winst '(die dankzij de kerncentrale kon worden geboekt) voor een deel zal worden gebruikt om de stijging van de energieprijs tot het hoogstnoodzakehjke te beperken. Het verwijt dat de PZEM de kosten van ontmanteling van de kerncentrale onderschat, wees Don volstrekt van de hand. Zodra de centrale is afgeschreven zullen de splijtstofstaven worden afgevoerd, waardoor de bewakingskosten nihil zullen zijn. Ook de kosten van afbraak kunnen binnen de perken blijven omdat het gebouw pas na veertig jaar onder de slopershamer gaat. „Van enig stralingsgevaar is dan nauwelijks meer sprake", aldus de Zeeuwse gedeputeerde. In niet mis te verstane bewoordingen viel gedeputeerde Don uit naar CDA-fractievoorzitter Eversdijk, die de PZEM onlangs in het openbaar had noemde deze bewering „een fabeltje' en „niet bepaald in het belang van de PZEM".

Anderzijds vroeg hij Eversdijk, die secretaris is van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, om tijdens de komende begrotingsbehandelingen bij de minister aan te dringen op het beschikbaar stellen van ons aardgas voor de electriciteitsmaatschappijen. „Dat brengt net zoveel op dan wanneer we het aardgas naar het buitenland exporteren en het is bovendien milieu-vriendelijk".

Eversdijk, die bekend maakte dat hij per 1 november de Zeeuwse staten zal verlaten, durfde op zijn beurt echter geen enkele toezegging toe doen. „Dan overschat u mij", zo gaf hij te kennen. Voor een PvdA-statenlid was deze ontboezeming aanleiding om te repliceren: „Dat is de eerste keer dat we dit de heer Eversdijk horen zeggen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 september 1981

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Staten Zeeland: bunker kernafval moet er komen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 september 1981

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken