Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eerste MBO-school op Ref. grondslag te Amersfoort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Eerste MBO-school op Ref. grondslag te Amersfoort

Start in de Van Lodensteinscholengemeenschap

6 minuten leestijd

AMERSFOORT — Nadat in 1974 in Amersfoort de Van Lodensteinscholengemeenschap van start mocht gaan, heeft het bestuur van die school, de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag, alles in het werk gesteld om ook andere schooltypen dan AVO-VWO van de grond te krijgen.

Het afgelopen jaar kon, na enkele afwijzingen door het ministerie en een gewonnen beroep voor de Raad van State, de Udemansschool voor LHNO en LTO in Amersfoort beginnen. Inmiddels waren ook reeds aanvragen ingediend om reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs te verkrijgen. De aanvragen voor MTO, MHNO en MEAO leverden slechts afwijzingen op. Na een beroep op de Raad van State vermeldde het zg. plan van scholen in oktober 1981 echter tegen veler verwachting in, dat het Amersfoortse bestuur per 1 augustus 1982 een school voor MHNO zal worden toegewezen. Dit zal dan de eerste — en wellicht ook enige — reformatorische middelbare beroepsopleiding voor de huishoudelijke en verzorgende sektor worden.

Dienstenverlenend

De toewijzing van een MHNO-school aan het bestuur van de Van Lodensteinscholengemeenschap is temeer opmerkelijk omdat van overheidswege het aantal MHNO-scholen juist wordt teruggebracht in het kader van de op stapel staande wet waarbij de scholen voor MHNO (Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) en die voor MSPO (Middelbaar Sociaal en Pedagogisch Onderwijs) worden samengevoegd of opgeheven.

Daarvoor komen dan in de plaats de MDGNO-scholen: scholen voor Middelbaar Diensten-, Gezondheidsen Nijverheids Onderwijs. Ook in Amersfoort zal de nu toegekende school bij de invoering van de nieuwe wet (waarschijnlijk in 1984) een MDGNO-school worden.

Pas na de invoering van de nieuwe wet kunnen in Amersfoort alle opleidingen voor het starten het MDGNO van start gaan. Thans worden de voorbereidingen al wel getroffen voor het starten van een MHNO-school per 1 augustus 1982. Aan deze school zullen dan afdelingen verbonden zijn voor de opleidingen Intas (Inas), kinderverzorging, jeugdverzorging. Het is de bedoeling dat deze opleiding een plaats krijgt in de gebouwen van de Van Lodensteinscholengemeenschap. Toekomstige leerlingen kunnen zich reeds opgeven.

Toelating

Voor de nieuwe MHNO-leerlingen zal het bestuur dezelfde principiële toelatingsnormen toepassen als gebruikelijk is bij de Van Lodensteinschool, opdat de identiteit van de nieuwe school hetzelfde karakter zat dragen als de reeds bestaande.

In verband met de verticale doorstroming van leerlingen denkt het bestuur in de eerste plaats aan de meisjes die na de Van Lodensteinschool een middelbare beroepsopleiding gaan volgen. Ook verwacht men leerlingen die van buiten het eigen voedingsgebied komen. Van groot belang de nieuwe school ook voor meisjes die — omdat de Udemansschool nog maar pas gestart is — elders een LBO-huishoudschooldiploma hebben behaald.

De van overheidswege gestelde toelatingseisen zijn: een LBO-diploma met enkele vakken volgens het C-programma, of een diploma MAVO-3 of of een overgangsbewijs naar HAVO- 4 of VWO-4. Een toelatingscommissie beslist over de uiteindelijke toelating

Opleidingen

Het is de bedoeling dat de nieuwe MHNO-school in augustus 1982 zal starten met vier opleidingen. Gedacht wordt aan een kortere en langere vorm van Intas en aan kinderverzorging/ jeugdverzorging KV/JV.

Voor meisjes die de MAVO of 3 jaar HAVO-VWO gevolgd hebben en die nog te jong zijn om een opleiding voor een verzorgend beroep te kunnen volgen, komt er een opleiding van één jaar. Deze „tussenopleidmg" is de zg. Interim Algemene Schakelopleiding INTAS), die ook wel Inas genoemd werd. Na deze eenjarige opleiding, waarin behalve de gewone schoolvakken ook les gegeven wordt in huishoudkunde, gezondheidszorg en gezondheidsleer, is het mogelijk een plaats te krijgen bij verdere opleidingen in de gezondheidssektor.

Voor leerlingen die na het LHNO de tweejarige Intasopleiding volgen is een praktijkleerperiode van ongeveer 16 weken in het programma van het tweede studiejaar inbegrepen. Stages kunnen dan gevolgd worden bij bijv. een ziekenhuis, verpleegtehuis, bejaardenhuis, inrichting voor geestelijk gehandicapten, huisartsenpraktijk, serviceflat e,d,

Mogelijkheden

Zowel voor de eenjarige als tweejarige Intasopleiding geldt dal de kennis van de maatschappij en oriëntatie in de gezondheidssektor en welzijnssektor zodanig worden verdiept, dat de leerlingen betere kansen krijgen op toelating en meer succes bij de vervolgopleidingen. Het zal daarbij van groot belang zijn dat de leerlingen zich een Bijbelse visie eigen maken op de vele anti-christelijke praktijken die het werken in deze beroepen steeds moeilijker maken.

Enkele mogelijkheden met het Intas- diploma zijn: toelating tot de opleiding A-, B- en Z-verpleegkundige of ziekenverzorgende, dokters-, tandarts- of apothekersassistente, bejaarden verzorgende, gezinsverzorgende e.d.

Kinderverzorging

Voor leerlingen met een LBO- of MAVO-diploma is het mogelijk de driejarige opleiding kinderverzorging/ jeugdverzorging te gaan volgen. Dit is een voorbereidende opleiding voor verzorgende en begeleidende functies in scholen voor buitengewoon onderwijs, dagverblijven en tehuizen voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten, instellingen van de kinderbescherming, internaten e.d, De eigenlijke specialisatie volgt na het derde jaar. Afgezien van de gewone vakken wordt aandacht besteed aan kinderverzorging en -opvoeding, handenarbeid, spelleiding en gezondheidsleer. In het tweede en derde leerjaar zijn zo'n veertig stageweken opgenomen.

Voor iets oudere leerlingen die vier of vijf jaar HAVO of VWO hebben gevolgd, wil het bestuur te Amersfoort een opleiding KV/JV zonder langdurige stages organiseren, die twee jaar zal duren. Voor leerlingen die niet naar een pedagogische akademie gaan, maar die toch graag met kinderen willen werken, kan deze opleiding een goede mogelijkheid bieden. Verder hoopt men in Amersfoort in de toekomst nog opleidingen te kunnen verzorgen in de huishoudtechnische sektor en eigen opleidingen in de gezondheidszorg.

Docenten

Het bestuur van de nieuwe school voor MHNO op reformatorische grondslag te Amersfoort verwacht dat het nog niet zo gemakkelijk zal zijn voldoende principiële docenten te vinden die de gereformeerde grondslag van de school van harte onderschrijven en die bij de bovengenoemde opleidingen kunnen lesgeven.

Datzelfde probleem geldt ook voor het lager beroepsonderwijs. Omdat het reformatorisch LBO niet alleen in Amersfoort, maar in de toekomst wellicht ook Rotterdam/Dordrecht, Kesteren en Nunspeet van de grond zal komen, is het nodig dat jonge mensen een beroepsopleiding voor docent aan het LBO gaan volgen, bijvoorbeeld aan de lerarenopleiding te Eindhoven. Stimulansen in die richting zijn zeker nodig. Het is te hopen dat daarna voldoende bevoegde mensen gevonden worden om het MBO te geven.

Leerlingen die belangstelling hebben voor de opleidingen Intas (Inas), kinderverzorging/jeugd verzorging aan de MHNO-school in Amersfoort, kunnen thans volstaan met het telefonisch doorgeven van hun naam etc, met vermelding van kerkelijke gezindte en vooropleiding aan de Van Lodensteinscholengemeenschap te Amersfoort, tel. 033 - 12442.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Eerste MBO-school op Ref. grondslag te Amersfoort

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken