Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

CHRISTUS EN ZIJN DORSVLOER

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

CHRISTUS EN ZIJN DORSVLOER

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en de tarwe zal Hij in Zijn schuur samenbrengen maar het kaf zal Hij met onuitblusselijk vuur verbranden.Lukas3:1"

Het was een zeer ernstige boodschap die Johannes de Doper aan de oevers van de Jordaan tot het volk van Israël te brengen had. Johannes sprak van de komst van Christus en hij heeft Hem aangewezen zeggende: „Hij staat in het midden van u. Die ik niet waardig ben de riem van Zijn schoenen te ontbinden". Hij wijst Hem aan als het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt.

Die prediking van Johannes is aan de ene zijde een zeer ontdekkend prediking. Hij wil het volk van Israël afbrengen van de waan dat het bij Heere iets te betekenen zou hebben, alleen maar omdat het uit Abraham gesproten is. Een waangedachte waarbij velen gerust leven en zich erop verheffen dat zij de kinderen van Abraham zijn. Maar Johannes zegt dat God uit stenen Abraham kinderen verwekken kan. Hij prijst Farizeeën en Schriftgeleerden niet. Hij noemt hen adderengebroedsels en hij wijst hen aan als kinderen des toorns. Predikende hen dat de bijl God reeds ligt aan de wortel van de boom.

Hij toont aan het volk zijn ware beeld, zoals dat in de ogen des Heeren is Verloren zondaren en zondaressen. Hij bestraft de zonden en hij noemt de zonden, zodat een ieder die onder zijn gehoor komt, zich hoort aanspreken. Johannes heeft de zonde bestraft met een heilige ernst en hij heeft geroepen tot bekering. Want hij bestraft niet alleen de zonde, hij predikt niet alleen het oordeel, maar hij vermaant nog tot bekering. Hij roept ze toe: Het is nog de dag der zaligheid! Want hoe krachtig ook Johannes het oordeel prediken moet, even krachtig mag hij prediken dat Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt. Hij is de bewogen prediker van de rijkdom van de genade.

En juist hoe krachtiger nu van 's mensen schuld gesproken wordt en van 's mensen doodsstaat voor de Heere, des te rijker ook de boodschap van het eeuwig evangelie worden zal. Zo wijst Johannes Hem aan dat Hij komt. Hij zal komen tot Zijn dorsvloer. En dan gebruikt Johannes een beeld aan het landleven ontleend. Wanneer de boer zijn oogst van het land vergaderd had, dan bracht hij dat koren op de dorsvloer om het daar met dorsvlegel te dorsen, om het koren uit de halmen te verwijderen.

Maar wanneer dat gedorste koren daar lag, dan moest het gescheiden worden van het kaf dat daar omheen geweest was. Dan wierp de boer het koren met een wan in de lucht op een wijze waarbij de wind het kaf weg waaide. Dat koren en dat kaf kunnen niet bij elkaar blijven. Het moet van elkaar gescheiden worden.

Welnu, zo zegt de Heere door de dienst van Johannes, zo komt de Heere ook tot Zijn dorsvloer. Zijn dorsvloer waarmee hij bedoelt het volk van Israël, Zijn volk dat de woorden Gods was toebetrouwd. Zo komt de Heere ook tot Zijn gemeente. Dat komen des Heeren zal welhaast plaatsvinden Dat vindt plaats op die grote dag.

Dan komt Hij in het bijzonder tot Zijn gemeente om scheiding te maken tussen het koren en het kaf. Om datgene wat voor Hem geen waarde heeft en in Zijn ogen verwerpelijk is, voor eeuwig weg te doen en dat met onuitblusselijk vuur te verbranden om dat wat naar Zijn oordeel koren is en door Hem waardevol geacht wordt, in Zijn schuren te vergaderen. Dat wil zeggen om het daar te brengen waar het eeuwig Hem zal toebehoren.

O, die grote dag waarop de Heere komen zal. En lezer, in zeker opzicht is die dag er voor u, als de dag van sterven aanbreekt. Dan komt Hij tot de dorsvloer van uw leven om scheiding te maken. En wat is dan kaf en wat is dan koren? Dat is een vraag van het allergrootste belang. Ben ik kaf of ben ik koren? Wat zal dan uw antwoord zijn?

Nu zijn we van nature niet anders dan kaf. Zoals we in de wereld gekomen zijn, zijn we kinderen des toorns. O, zonder waarachtige wedergeboorte, zonder waarachtig geloof, kaf dat door de wind wordt weggevoerd. Christus komt en de wan is in Zijn hand. Hij staat reeds gereed om scheiding te maken en wat zal dan koren zijn?

Dat is nu een volk in wiens leven die Gezegende des Vaders waarde verkregen heeft. Een volk dat door de ontdekking des Geestes heeft leren verstaan dat ze in zichzelf niets anders dan kaf zijn. Waardig om weggedaan te worden. O, kaf vanwege ons bestaan in Adam, kaf vanwege ons zondebestaan! Kaf omdat onze godsdienst van nature niets anders is als die van de Farizeeën en Schriftgeleerden, die voor God geen waarde heeft.

O, gelukkig de mens, als de Heere hem op die plaats brengt waar hij voor Zijn aangezicht kaf wordt, en het waardig wordt met Zijn vuur verbrand te worden. Maar die Geest van God zal dezulken ook doen roepen „Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf." Om alles te verliezen en Hem te vinden. Dan zal de boodschap „Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt", uw hart gaande maken om tot Hem uit te "gaan. De schoonste van alle mensenkinderen, op Wiens lippen genade is uitgestort. Dat volk zal aanstonds in Zijn hemelschuur vergaderd worden en Hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met Zijn Goddelijk Beeld.

Bent u nog vreemdeling van gertade? Bedenk nog heden wat tot Uw vrede dient. Christus staat reeds met de wan in Zijn Hand. Maar nog roept Hij u toe: vlied de toekomende toorn. Lere de Heere ons met de bruid bidden: Heere trek mij en ik zal U nalopen. Heere bekeer mij zo zal ik bekeerd zijn.

ENKHUIZEN             DS. A.B. VAN DER HEIDEN

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

CHRISTUS EN ZIJN DORSVLOER

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 januari 1982

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's