Bekijk het origineel

NBM: 19 pet lagere winst door risico-voorziening

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

NBM: 19 pet lagere winst door risico-voorziening

Tweede halfjaar krachtig herstel

3 minuten leestijd

AMSTERDAM — De Nederlandsche Middenstandsbank (NMB) heeft vorig jaar de nettowinst met 19 pet zien dalen tot ƒ 147,5 min. De daling vond vooral plaats in het eerste halfjaar (daling brutoresultaat is winst voor voorzieningen en belastingen ten opzichte van 1980-1 met 7 pet).

Gezien de daling van de nettowinst zal het dividend worden verlaagd van ƒ14 per aandeel van ƒ50, tot ƒ12. Evenals in voorgaande jaren kan dit dividend naar keuze worden verkregen geheel in contanten dan wel ƒ 6,75 in contanten en ƒ 2,50 in aandelen ten laste van de agioreserve. Het interimdividend bedroeg ƒ 5,25 in contanten of naar keuze ƒ 2,50 in aandelen ten laste van de agioreserve.

TOENEMING

De bevredigende ontwikkeling van het brutoresultaat is ontstaan dank zij een redelijke toeneming van de bedrijfsomvang, hoewel de kredietverlerijng aan het Nederlandse bedrijfsleven een zeer beperkte groei vertoonde. Voorts kon de stijging van de lasten beperkt worden tot 6 pet, hetgeen lager was dan die in 1980 (plus 10 pet). De rentemarge lag gemiddeld op ongeveer hetzelfde niveau van het voorgaande jaar.

Dat de nettowinst niettemin lager uitkwam dan in 1980 moet vooral worden toegeschreven aan de nodig geoordeelde aanzienlijke toevoeging aan de voorziening algemene risico's (VAR). De dotatie aan de VAR bedroeg ƒ 310 min of 45 pet meer dan in 1980. Van deze toevoeging kwam ƒ 100 min (plus W pet) ten laste van het eerste halfjaar en ƒ 210 min (plus 62 procent) ten laste van het tweede"; halfjaar. De verdergaande verslechtering van de gang van zaken in het bedrijfsleven en de daaruit voortvloeiende toeneming van de risico's in de kredietenportefeuille maakte deze hogere dotatie noodzakelijk.

Als gevolg van de winstdaling en een vergroting van het geplaatste aandelenkapitaal met ruim 8 pet kwam de winst per aandeel op ƒ25,37, 24 pet lager dan in 1980 .(ƒ33,24 gecorrigeerd voor kapitaalmutaties). Overeenkomstig deze ontwikkeling Wordt het dividend verlaagd. Het tweede halfjaar gaf een krachtig herstel van het brutoresultaat te zien van 17 pet t.o.v. 19802. Het brutoresultaat over geheel 1981 was met ƒ549,3 min 5 pet hoger dan dat over 1980, zo heeft de bank vooruitlopend op het jaarverslag meegedeeld.

Bestuurslid drs. A. A. Soetekouw zei dat Üe Voorziening voor algemene risico's (VAR) in principe voor het binnenland is bestemd. De stroppen die de NMB vorig jaar heeft geleden zijn overwegend een groot aantal kleine en enkele grotere. Het personeelsbestand zal dit jaar op ongeveer hetzelfde niveau als in 1981 blijven liggen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 maart 1982

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

NBM: 19 pet lagere winst door risico-voorziening

Bekijk de hele uitgave van maandag 8 maart 1982

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken