Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Theologische oriëntatie van prof. Roscam Abbing

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Theologische oriëntatie van prof. Roscam Abbing

4 minuten leestijd

Onlangs verscheen een nieuw boek van prof. dr. P. J. Roscam Abbing, getiteld „Oriëntatie in de theologische wetenschap". De emeritus-hoogleraar vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Groningen is van mening, dat er in Nederland behoefte bestaat aan een eigentijdse oriëntatie in de theologische wetenschap. De op zichzelf grootse concepties van A. Kuyper (1894) en van G. van der Leeuw (1933) zijn uiteraard niet meer voldoende afgestemd op wat deze tijd vraagt. Daarom wilde de auteur pogen in deze leemte te voorzien.

Tot nu toe heeft niemand anders dit gewaagd! De theologie heeft de laatste halve eeuw verscheidene ontwikkelingen doorgemaakt. In Duitsland wordt op uitgebreide schaal gediscussieerd over de aard van de eventuele wetenschappelijkheid van de theologie. In Engeland wordt alleen al de taal van de theologie steeds meer onderwerp van bezinning. Er zijn wetenschapstheoretische scholen ontstaan, die elkaar bestrijden.

De theoloog stuit telkens weer op de meest fundamentele vragen naar de grond, de aard, de structuur, de compositie en de methode van de theologie. Welnu, dit boek wil de lezer helpen zich te oriënteren in de theologie. Wie theologie beoefent of belangstelling daarvoor heeft, kan in dit nieuwe boek van Roscam Abbing ruimschoots terecht.

De auteur denkt daarbij zelf niet allereerst aan eerstejaars-studenten, al kunnen ook zij met dit boek hun voordeel doen, mits een docent het toelicht en samen met hen bespreekt.

Docenten als lezers

De emeritus-hoogleraar schreef niet het minst met docenten als lezers voor ogen. Hij pleit er voor, dat theologische docenten zich niet dusdanig ingraven in hun eigen vak, dat ze niet voldoende oog meer hebben voor het geheel van de theologie en voor eigen functioneren daarin. Vragen dienen gesteld te worden naar het onderlinge verband tussen de theologische vakken en naar het verband tussen de theologische wetenschap en de andere wetenschappen.

Nu de doctoraalstudie ook voor theologen zonder meer tot de normale studie behoort, vindt Roscam Abbing, dat iedere student als onderdeel van de doctoraalstof een gedegen wetenschapstheoretische oriëntatie, zoals die in dit boek wordt nagestreefd, zou moeten bestuderen.

Die oriëntatie moet dan allereerst de vraag betreffen naar de aard van het eventueel wetenschappelijk karakter van de theologie. Wetenschapstheoretische vragen vindt de auteur uitdrukkelijk van fundamenteel belang. Hij onderscheidt dan in een formele en een materiële benadering van de theologie. Maar, omdat het formele niet te scheiden is van het materiële, wordt ook aandacht geschonken aan de encyclopedie van de godgeleerdheid. Evenzeer wordt de vraag gesteld naar de oriëntatie in elk vak. En vooral aan de vragen betreffende de methodiek van elk vak wordt veel aandacht geschonken.

Ordo duplex

Prof. dr. P. J. Roscam Abbing begint in dit boek met het algemene, de openbare wetenschap, en eindigt met het bijzondere, de kerkelijke theologie. Deze volgorde is didactisch bepaald, niet wezenlijk. Zodoende krijgt de lezer, die speciaal in één vak thuis is, tal van lagen en dwarsdoorsneden voor ogen, die hem indirect of direct veel ook over zijn vak leren. Wie bij elkaar wil hebben wat over dat ene vak gezegd wordt, kan in de index de plaatsen vinden, die over dat vak gaan.

Als kerkelijk hoogleraar aan een Rijksuniversiteit, voelde de auteur zich gedwongen — vanwege de daar geldende „Ordo duplex" — zich rekenschap te geven van de wetenschaps-theoretische vragen betreffende vakken, die vanwege de staat en vanwege de kerk gegeven worden.

Overigens is hij van mening, dat deze probleemstelling en eigenlijk het hele boek evenzeer ter zake en actueel zijn voor theologische opleidingen zoals aan de VU te Amsterdam, in Kampen, Apeldoorn of Nijmegen, waar men met de ordo duplex niet organisatorisch maar wel wetenschapstheoretisch heeft te maken.

Als de lezer het vanuit zijn gereformeerde visie met het een of ander in dit boek niet eens is, zal bestudering van de inzichten van dr. Roscam Abbing hen toch kunnen helpen zich bewust te worden van de reden waarom en hoe hij het dan anders ziet.

N.a.v. „Oriëntatie in de theologische wetenschap" van prof. dr. P. J. Roscam Abbing - Uitg. J. H. Kok Kampen, 418 pagina's, prijs ƒ 65,-.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 21 May 1982

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Theologische oriëntatie van prof. Roscam Abbing

Bekijk de hele uitgave van Friday 21 May 1982

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken