Bekijk het origineel

fcuaapcLdih^

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

fcuaapcLdih^

6 minuten leestijd

Nu alle scholen vrij heb)en, zullen we de raadsels liet al te moeilijk maken, naar gaan we toch regelma:ig er mee door. Dit is alweer iet vierde raadsel in de naand juli, maar het vijfde foigt nog, dus nog niet opituren.

En de prijswinnaars over de naand juni hoop ik volgende veek te kunnen vermelden. iVie stuurde nog niet in? Doe iet dan alsnog en misschien ;taat dan je naam wel in de trant. Allemaal prettige dagen oegewenst. ?o/» Koos

Raadsels?
tot 10 jaar) iet eens al die moeders op een ij. 1. De moeder van Benjamin. !. Van Jozef. !. Van Samuel. k Van Jakob. ). Van Johannes de Doper. ). Van de Heiland. '. Van Salomo. i. Vanizak. Van Kaïn. 0. Van Mozes.

Raadsel 58
10 jaar en ouder) . David vluchtte naar de s.... 'an A 1. Simson vond zijn levenseinIe inde t.... van D.... i. David vond de stad Z.... 'erbrand. i. Gideon wenste geen k te :ijn. Neen, WILLEMSTAD op Curagao, hoeft u niet te bezoeken. Want in Noord-Brabant ligt het ook. U hoeft dus niet te „boeken!" 5. Liever R.... dan K 6. De ballingschap in B... duurde ....jaar. 7. Koning K.... gaf verlof terug te keren. 8. Toen verrees de t....T 9. Deze is door de R verwoest. 10. De Romeinen lieten de huidige K...muur staan. 11. Daar komen de J... nu nog om teb.... 12. Och dat I... verlossing uit S....kwame.

Raadseloplossingen
Nr. 25. Dood - Opstanding Drie - Hof - Soldaten - PilatuS Romeins - Droom - Pilatus Herodes - Vijanden - Zeven Kruiswoorden - Volbracht Moordenaars - Midden. Nr. 27. Ezel - Ezau - Hanna Haan - Haman - Gehazi - Izak Mara - Mozes - Manna - Ark Aaron - Achab - Barak - Babel Bijbel. Nr. 29. Drie - Hof - Soldaten Discipelen - Vrouwen - Eerste Steen - Opgestaan - Wachters Doden - Geslapen - Gestolen Leugen - Heden - Heiland. Nr. 31. Adam - Balak - Cham David - Tempel - Efraïm - Farao - Mozes - Gehazi - Hanna Ismael - Jakob - Korach - Lamech - Lam. Nr. 33. Naomi - Naaman Noach - Numeri - Nathan - Laban - Lot - Lea - Lam - Lachen Amalek - Adam - Ararat - Absalom - Asaf. Nr. 26. Jesaja - Jesaja 53 - Kameel - Moorénland - Wagen Jeruzalem - Morenland - Philippus - Gedoopt - Blijdschap Dood - Gedood - Duivel - Kop Kruis - Koperen - Mozes. Nr. 28. Ezau - Orpa - Eli - Os Eliza - Obadja - Zacheüs - Zefanja - Zacharia - Wachten Waarheid - Wijs - Kaleb Kroon - Lea - Lot - Loon. Nr. 30. Henoch - Elia - Mozes Jakob - Jozef - Egypte - Jona's walvis - Drie - Naïn - Lazarus Bethanië - Dochtertje - Jaïrus Opstandingsfeest - Uittocht uit Egypte - Plaag. Sterven - Eerstgeborenen. Nr. 32. Zestiende - Luther 1517 - Calvijn - Geneve - Jan de Bakker - Woerden -1618-1619 Neen - Ja - Leiden - Willem van Oranje - Utrecht - Voetius Gomarus - Arminius - Leiden Arminius - Gomarus. Nr. 34. Mózes - Balak - Bileam - Kanaan - Nebo - Jericho - Mozes - 120 - 3 - Mirjam - Jozua Othniël - Samuel - Simson Samgar - Ossestok - Samuel. Nr. 35. Kis - Kanaan - Koningen - Kronieken - Kaleb - Simson - Samuel - Sinai - Satan - Sara - Samaria. Nr. 37 Ark - Noach - Tempel Goud - Kuil - Leeuwen - Saul David - Boos - Kanaan - David Beer - Jona - Boot - Ninevé Zee - Duivel - Jozef - Bang. Nr. 39. Nijl - Mirjam - Midian Twee - Tachtig - 40 jaar - Jozua - Aaron - Jordaan - Jericho Rachab - Ai - Brood - Wijnzakken - Schoenen. Nr. 4L Egypte - 9 - 10e - Gestorven - Egypte - Veertig - Kanaan - Rode Zee - Jordaan Woeste - Brede - Pad •; Kanaan - Muren - Jericho - Ai - Mozes Jozua. Nr. 36. Haran - Efraïm - Thomas - Issachar - Sinaï - Pinehas Arnon - Simeï - Enos - Nathan Goliath - Ezau - Woestijn - Elihu.- Endor - Samuel - Twaalf. Het is Pasen geweest. Nr. 38. Elifaz - Elkana - Eldad Eljakim - Baruch - Belsazar, Gehazi - Penning - Pekah - Haran - Horzelen - Haman - Elihu - Os - Orpa.^ Nr. 40. Babel - Palestina - Rode Zee - Noach - David - Nijl - Absalom - Rachab - Heman Enakskind - Babel - Debora Patmos - Dina - Mozes. Nr. 42. Judas - Matthias - Joses of Barnabas - Justes - Pinksterfeest - Eendrachtig - Jeruzalem - Petrus - Drie volken - Kreta r Neen - Neen - Joel - David Gedoopt-3000-5000. 't Ligt vlak bij IJzendijke. EnPYRAMIDEiserook. Bij Biervliet ligt het hoor. Maar reist u nu 'n hele poos weer naar het noorden door, dan komt u ook in NEDERLAND, hetwelk bij Blokzijl ligt, en ZEELAND, 'n Noordbrabants dorp, is ook wel van gewicht. En als u weer naar 't noorden trekt. Zo heel alleen of samen, komt u in een leuk Drents gehucht. Dat plekje, het heet Amen! bed ligt te slapen, kun je niets breken".

ENGELAND

K. Norel

VAARDERS
TEK.JAAP KRAMER

68. ,,Je papieren," bitst de S.S.-man. Evert reikt ze zwijgend over. Wels onderzoekt ze argwanend. Scherp kijkt hij naar stempels en handtekeningen. Maar hij kan niets verdachts ontdekken. Er is ook niets verdachts aan. De papieren, die de lading dekken, zijn volkomen echt. Hij geeft ze weer terug. ,,Heb je anders niets aan boord?" Everts hart klopt heftig, niet zozeer omdat hij wèl wat anders aan boord heeft dan de suikerbieten, die op de vrachtbrief staan vermeld, als wel oriidat Wels hem scherp in het gelaat ziet en omdat hij nu antwoord geven moet en zijn stem hem daarbij kan verraden. ,,Nee," antwoordt hij zo kort als het kan met een verdraaide stem. ,,Geen mensen ook?" Hij schudt het hoofd in antwoord op die vraag. Zijn stem durft hij niet meer te laten horen. Nog steeds kijkt de S.S.-er hem scherp in het gezicht. Hij herkent me, voelt Evert. Nou kalm blijven. „Heb ik jou niet meer gezien?" vraagt Wels argwanend. ,,Kan wel," antwoordt Evert met dezelfde verdraaide stem van straks. ,,Ik vaar al lang op Rotterdam." De S.S-er strijkt met de hand langs het voorhoofd. ,,Nee... ergens anders..." Everts hart staat stil, maar hij doet zeer onverschillig. Hij haalt de schouders op en morrelt aan een losse bout van het roer. De Duitser moet begrijpen dat hij op wil schieten. En die herinnert zich deze schipper inet zijn blauwe, pet, zijn stoppelige wangen en zijn snorretje toch niet goed. ,,Misschien heb ik het wel mis," zegt hij en hij gaat de motorkamer binnen om die te onderzoeken op verboden goederen. Evert haalt ruimer adem. In de motor kamer kan Piet Wels geen kwaad. Die is leeg. Wat hij niet zien mag, zit diep onder de lading. Als hij zich intussen maar niet herinnert waar hij hem meer gezien heeft. Wanneer de S.S.-commandant uit de machinekamer weer aan dek komt, heeft de schipper het erg druk met de losse bout van het roer. Hij hamert er geducht op los, zo luid dat hij amper hoort hoe er gezegd wordt: ,,Het is in-orde schipper, je kunt doorgaan."

wouter %veet van wanten

SMvanderGALIËN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1982

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

fcuaapcLdih^

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 juli 1982

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken