Bekijk het origineel

Ermelo leent geld aan woningbouwvereniging

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Ermelo leent geld aan woningbouwvereniging

Bestemd voor bouw kleine woningen

3 minuten leestijd

ERMELO — De raad van Ermelo besloot donderdag aan de woningbouwvereniging „Volkshuisvesting" een geldlening van bijna twee milj'oen gulden te verstrekken. Dit geld zal gebruikt worden .voor de bouw van 28 wooneenheden voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens.

Het geld voor deze lening, die in de vorm van voorschotten wordt verstrekt, zal geheel door het Rijk aan de gemeenten worden terugbetaald. De raad overwoog hierbij dat er in Ermelo grote behoefte bestaat aan de bouw van wooneenheden voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens. Terwijl binnen afzienbare tijd niet te verwachten is dat van particuliere zijde in deze behoefte zal worden voorzien.

De heer J. van Panhuis (SGP) stemde tegen het collegevoorstel. Hij vindt dat door deze woningen te bouwen de weg naar buitenhuwelijkse samenlevingsvormen wordt opengesteld en bevorderd. De raad mag daar niet aan meewerken. Wethouder D. Brons (CDA) deelde deze mening niet en adviseerde het collegevoorstel te ondersteunen. De raad besloot, met alleen de SGP-fractie tegen, conform het voorstel van b en w.

De raad moest ook opnieuw een beslissing nemen op een tegen een geweigerde bouwvergunning ingediend beroepsschrift. De raad had in eerdere instantie dit beroepsschrift al ongegrond verklaard. Maar de Raad van State heeft dit besluit vernietigd, omdat onterecht advies van de welstandcommissie was gevolgd. Deze commissie had zich namelijk bemoeid met zaken welke in een bestemmingsplan thuishoren.

Welstandcommissie

Dit ontlokte de heer T. H. Oosterhuis de volgende opmerking: „We zijn het allemaal eens' met het welstandsadvies maar de Raad van State zegt dat het advies fout is omdat bestemmingsplanzaken worden meegenomen. Ik stel daarom voor in het vervolg voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld, dit plan eerst op te sturen naar de welstandcommissie. Deze kan dan advies uitbrengen, w kunnen dit verwerken in het besten mingsplan en van de zijde van dei commissie hebben we dan in de toi komst geen last meer". Dit ging ecl ter de meerderheid van de raad te ve E. Kuiper (CDA) „Er zijn toch al z( veel adviserende instanties. Nog éé erbij kost nog meer geld en tijd."

De raad had ook te beslissen ov( een grondruil in het wonngbouwgi bied De Maat. De totale kosten hierb voor de gemeente bedragen slechts ! gulden. De heer Oosterhuis vond h beneden het niveau van de raad ow deze zaken te spreken: „Als het ga, om de verkoop van grond en dan pra je over zeer hoge bedragen, dan mag en w het doen. Als er echter wat mo worden aangekocht voor in dit gev minder dan honderd gulden dan m.de raad wel meepraten. Laten we ook maar aan het college delegere Zulke zaken zijn beneden ons n veau".

Burgemeester E. P. Veen merk hierover op: „Je moet jezelf niet we gooien, een ander raapt je toch ni op." De raad ging dan ook niet in ( de suggestie van de heer Oosterhuis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 1982

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Ermelo leent geld aan woningbouwvereniging

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 26 november 1982

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken