Bekijk het origineel

Derde van failliete BV's is frauduleus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Derde van failliete BV's is frauduleus

Levensduur van twee à drie jaar

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Van alle besloten vennootschappen die in 1980 failliet zijn gegaan, kan een derde deel zonder meer als frauduleus worden aangemerkt.

Een derde deel is verder misschien niet ronduit malafide, maar maakt wel misbruik van deze bedrijfsvorm met beperkte aansprakelijkheid, door onzorgvuldig met de belangen van schuldeisers om te springen. De schuldigen blijven grotendeels buiten schot. Slechts één op de veertien fraudeurs werd in 1980 strafrechtelijk vervolgd, en slechts één op de 25 werd veroordeeld.
Dat blijkt uit het rapport „misbruik van BV's", dat drs A. C. Berghuis en G. Paulides hebben samengesteld in opdracht van de interdepartementale stuurgroep misbruik en oneigenlijk gebruik (ISMO). De resultaten van htm onderzoek zijn vrijdag gepubliceerd door het ministerie van justitie.

Onderwereld
De onderzoekers hebben vastgesteld dat een kwart van de mensen achter de nep-BV's een strafrechtelijk verleden heeft, over het algemeen op het gebied van eenvoudige vermogensdelicten. „Het laat zich aanzien dat er een ontwikkelingsgang is van „gewone" criminaliteit naar de meer complexe BV-fraudes", schrijven zij. „De onderwereld speelt duidelijk een rol bij de ondernemersfraude".
De fraude-BV's hebben, zo blijkt uit het rapport, een gemiddelde levensduur van twee a drie jaar. De nep-ondememing is daarvan ongeveer anderhalf jaar actief, de rest van de tijd gaat zitten in de afwikkeling van het faillissement.
De BV's vallen uiteen in twee categorieën. Bij het ene type gaat het vooral om benadeling van handelscrediteuren door flessetrekkerij, oplichting en bankbreuk. Bij dit fraudetype, dat bij 22 procent van alle onderzochte gefailleerde BV's werd gesignaleerd, werden leveranciers voor gemiddeld 250.000 gulden benadeeld. De andere categorie (15 procent) legt zich vooral toe op zwendel met omzet- en loonbelasting. Bij deze vorm is er vaak sprake van hele netwerken van BV's, onderling verbonden met steeds dezelfde personen aan het hoofd. Per BV werd er gemiddeld voor één miljoen gulden aan belasting en premies ontdoken.

Achterhaald
In het rapport wordt er tenslotte op gewezen dat de conclusies intussen mogelijk enigszins zijn achterhaald. Immers, de bestrijding van misbruik van BV's is sinds 1980 een beetje op gang gekomen: het ministerie van Justitie heeft het antecedentenonderzoek bij de oprichting van vennootschappen verscherpt, er is een wet ketenaansprakelijkheid in werking getreden, er zal een publikatieplicht voor BV's worden ingevoerd, en fiscus, bedrijfsverenigingen, politie en openbaar ministerie hebben de aandacht verscherpt. ,,Gezien de massaliteit van het verschijnsel zou het echter van groot optimisme getuigen te menen dat er nu reeds voldoende bestijding bestaat", aldus het rapport. „Bovendien: als de BV-vorm wordt aangepakt is de kans groot dat de fraude zich naar coöperatieve verenigingen en stichtingen zal verplaatsen''.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 juli 1983

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Derde van failliete BV's is frauduleus

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 23 juli 1983

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken