Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beschrijving van deel Zeeuwsvlaamse natuur

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Beschrijving van deel Zeeuwsvlaamse natuur

In themanummer van „Zeeuws Nieuws"

3 minuten leestijd

I TERNEUZEN — De Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft in de serie „Zeeuws Nieuws" een themanummer uitgebracht over Vlaanderen. In 28 bladzijden wordt een groot gedeelte van de Zeeuws-Vlaamse natuur door verschillende auteurs beschreven.

In het hoofdstuk „Grensoverschrijdende planologie" wordt opgemerkt, dat er in 1982 een uitvoerige studie is verschenen over het Krekengebied in Noordoost- en West-Vlaanderen. Veel mooie en waardevolle kreken bevinden zich tussen de Belgisch-Nederlandse grens en de Westerschelde. Op Nederlands grondgebied is het krekenlandschap een aaneensluitend geheel. Deze kreken worden zouter naarmate men dichter bij de zee of de Schelde komt. Daardoor wordt er een heel gamma van vegetatietypes aangetroffen, kenmerkend voor zout en brak water met alle overgangen daartussen.

Flora

Chiel Jacobusse schrijft een artikel over de flora van de Clingepolder. Een onderzoek daar heeft zo'n vijftien plantensoorten opgeleverd, die elders in de provincie niet (meer) bekend zijn. Voorts ook een groot aantal soorten die van slechts één of twee andere groeiplaatsen bekend zijn. Het meest typerend voor dit gebied zijn ongetwijfeld de. planten van voedselarme wateren en oevers. Vooral de zogenaamde Kriekeputten zijn in dit opzicht van bijzonder belang. In het water komen hier onder meer de drijvende waterweegbree en de water violier voor.

Drs. J. Verloove schrijft over Canisvliet, een waardevol natuurgebied aan de Belgische grens, gelegen tussen de gemeenten Zelzate, Sas van Gent' en Westdorpe. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en heeft een rijke flora en avifauna met 211 gedetermineerde hogere planten en 214 waargenomen vogelsoorten, waaronder 75 broed vogels.

Krekenpatroon

Canisvliet bestond ooit uit schorren en slikken en was tot in het begin van de jaren zestig een gebied met een grillig krekenpatroon, laaggelegen terreinen en moerassen. In zijn huidige vorm is het ontstaan in de periode 1963-1969,'toen een ruilverkaveling werd uitgevoerd en het Kanaal Gent-Terneuzen werd verbreed.

Over de buitendijkse gebieden langs de Zeeschelde wordt geschreven door Ivo Metsu. Vergeleken met ^ijn buurlanden is België arm aan getijderivieren en hun begeleidende slikken en schorren. Aan de kust liggen twee zoute gebieden, het Zwin te Knokke en de IJzermonding te Nieuwpoort. Verder zijn er 180 kilometer getijrivieren, alle behorend tot het Zeescheldebekken, met 117 hectare brakwatersohor, 30 hectare overgangsgebied en 385 hectare zoetwaterschor. De schaarste van deze milieutypes en hun grote biologische rijkdom maakt hen voor de Belgische natuurbeschermers zeer waardevol.

Vervuiling

In het themanum'mer wordt ook het een en an'der vermeld over de milieuvervuiling. Er wordt gesteld, dat zowel de Bovenschelde als de Zeeschelde zeer zwaar belast wordt door oganische verontreiniging. De zuurstofgehaltes blijven daardpor onder het aanvaardbare niveau. De Bovenschelde kent een belangrijke verontreiniging door cadmium en chroom.

Verder wordt er nog geschreven over grensoverschrijdende landschappen en natuurgebieden, ganzen in de Vlaamse kustgebieden, natuur- en milieuwetgeving in België en natuurbehoud in Vlaanderen. „Zeeuws Nieuws" kan worden aangevraagd bij de Stichting Het Zeeuwse Landschap, Postbus 25, 4450 AA Heinkenszand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1984

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

Beschrijving van deel Zeeuwsvlaamse natuur

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 februari 1984

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken