Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bouwkundige integratie school met de Bijbel te Nieuwerkerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bouwkundige integratie school met de Bijbel te Nieuwerkerk

Begin mei de officiële openingshandeling

4 minuten leestijd

NIEUWERKERK — De bouwkundige integratie van de kleuter- en lagere school met de Bijbel te Nieuwerkerk is een feit geworden. Het bestaande schoolgebouw is uitgebreid met een werklokaal en een speelhal voor de kleuterschool, een gemeenschapsruimte en een activiteitenruimte, een kantoor voor de hoofdleidster, mej. M. Kempeneers, en een ruimte voor het hoofd van de lagere school, de heer G. R. J. van Heukelom. Onlangs is bouwbedrijf Boeter uit Middelharnis klaar gekomen met de verbouw- en uitbreidingswerkzaamheden, zodat Nieuwerkerk verrijkt is met een fraai, vernieuwd en gerenoveerd schoolgebouw. Het hoofd van de lagere school, de heer G. R. J. van Heukelom was bereid te vertellen hoe het geheel in de loop der jaren tot stand is gekomen.

„Het was in 1979 toen m'n oudste zoon hier naar de kleuterschool ging, toen de eerste besprekingen gevoerd zijn om te komen tot een geïntegreerde basisschool. Deze school was toen een bijzondere neutrale kleuterschool en het was tevens de enige kleuterschool op Nieuwerkerk. In de stichtingsakte van de betreffende school stond dat de meerderheid van de bestuursleden voorstanders moesten zijn van het openbaar onderwijs. Het was dus in feite een openbare kleuterschool".

„Uit dit gegeven en gezien de komende inttigratie bleek dat de lagere school en de kleuterschool geïntegreerd moesten worden. Voor ons was integratie een mogelijkheid en pricipieel een noodzakehjkheid. Om onze eigen kleuters binnen de eigen lagere school te krijgen, was dus de noodzaak aanwezig om de scheiding binnen het kleuteronderwijs tot stand té brengen. Ons schoolbestuur heeft daar toen goed op gereageerd. In 1979 zijn toen de eerste besprekingen gehouden, waarbij de gemeente, de inspectie en alle belanghebbende onderwij sbesturen aanwezig waren. Er zijn eindeloze discussies gevoerd, waarbij de voorzitter en de secretaris van het schoolbestuur, de heren M. Braam en G. Mol veel werk verricht hebben", aldus Van Heukelom.

Ontwikkeling

„Begrijpelijkerwijs was het voor de bestaande kleuterschool geen aangename ontwikkeling. Van openbare zijde is lang een samenwerkingsschool nagestreefd. De besprekingen bleven voortgaan, totdat een aantal ouders van de openbare lagere school een handtekeningenactie op touw zetten om te komen tot een eigen kleuterschool, omdat zij bang waren dat de bijzondere school als eerste een eigen kleuterschool zou hebben. Wij hadden namelijk in de jarenlange besprekingen een samenwerkingsschool inclusief overname vaji personeel en materiaal niet geaccepteerd."

„Na de handtekeningenactie is alles in een stroomversnelling gekomen. Op een vergadering van begunstigers van de bijzondere neutrale kleuterschool werd tot opheffing van deze school besloten. Daarna hebben wij op grond van artikel 51 van de kleuteronderwijswet de Kroon om verlaging van de minimunmorm van het aantal leerlingen gevraagd. Dit verzoek is door de Kroon gehonoreerd. We kregen een noodlokaal toegewezen naast de bijzonder neutrale en toen inmiddels openbare kleuterschool aan de Ribesstraat".

„Het leerlingental steeg dusdanig, dat ruim een jaar later een tweede kleuterleidster benoemd kon worden. Tijdelijk werd een eerste klas gehuisvest in de lagere school en tegelijkertijd werd een aanvraag ingediend om de kleuterschool ook in de lagere school bouwkundig te integreren. Deze aanvraag hield in het bouwen van twee werklokalen en een speellokaal. Omdat we volgens het ministerie slechts konden aantonen dat we voor dertien jaar twee kleuterklassen nodig zouden hebben, werd het gehele plan getorpedeerd".

Gesprek

„We hebben toen een onderhoud aangevraagd bij het ministerie van Onderwijs, wat resulteerde in toestemming tot het bouwen van een werklokaal en een speellokaal. Helaas bleef hierdoor de dependance aan de Ribesstraat gehandhaafd."

„Het bestuur heeft zelf een architect aangezocht en na goedkeuring van de tekening is er aanbesteding geweest. Wettelijk heeft de gemeente daarin de mogelijkheid om bij aanbesteding op uitnodiging aannemers te noemen. Een raadsbesluit inzake het werkloosheidsprobleem van onze gemeente Duiveland werd door het college van B en W zó geïnterpreteerd, dat alleen aannemers van het eiland werden uitgenodigd. Wij hadden daar echter tegen gewaarschuwd. Op de aanbestedingsdag bleek dat geen van de aannemers ook maar eningszins bij het bedrag van het ministerie aansloot. De keus is toen gevallen op aannemingsbedrijf Boeter uit Middelharnis".

Van Heukelom merkt nog op dat er tijdens de bouw sprake is van een optimale samenwerking met architect en aannemer. „Omdat we niet meer in de gouden onderwijstijd leven werd slechts toestemming verleend voor het gedeeltelijk renoveren van de lagere school. Zodoende is men nu nog bezig om de bestaande lagere- schoollokalen in eigen beheer op te knappen onder leiding van de penningmeester, de heer H. Kik. IJverige ouders helpen hem hierbij. D.V. begin mei zal de officiële opening plaatsvinden, zodat nog voor 1985 de bouwkundige integratie gereed zal zijn".

Inhoudelijk

Veel belangrijker vindt de heer Van Heukelom echter de inhoudelijke integratie, waarbij hij een vraagteken zet achter de mogelijkheid om de pedagogische en didactische doelstellingen van de kleuter- en lagere school tot een longitudinaal geheel te verweven. „Vooral het ontbreken van een duidelijk pedagogisch doel van vele didactische handelingen baart mij grote zorgen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 maart 1984

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Bouwkundige integratie school met de Bijbel te Nieuwerkerk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 maart 1984

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken