Bekijk het origineel

Wereld telt ruim twintig miljoen gastarbeiders

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wereld telt ruim twintig miljoen gastarbeiders

Bevolkingsconferentie wil migratie planmatig begeleiden

3 minuten leestijd

VIEXICO-STAD — In het 'in van de jaren 80 waren er 'r de hele wereld gerekend, m 20 miljoen gastarbeiders nog eens 20 miljoen mensen zij.moesten onderhouden.

>it cijfer is vervat in een uiteenzet; over „de internationale migratie de noodzaak de internationale be;ing van menselijke hulpbronnen i'hodiseh te organiseren en plantig te begeleiden", die het Interivemementele Comité voor Migra(ICM) gistermiddag op de wereldolkingsconferentie in Mexico-stad ft gepresenteerd. Het ICM is getigd in Geneve. ie belangrijkste oorzaak van de endaagse omvangrijke migratie „in de oneeliikheid in economische ontwikkeling, in werkaanbod en leefniveaus tussen landen die zich op verschillend economisch en maatschappelijk niveau bevinden".

Het ICM heeft vier verschillende programma's opgesteld. Grondslag hiervan is het overbrengen van „gespecialiseerde menselijke hulpbronnen" ten einde „de economische en sociale vooruitgang en die op het gebied van het onderwijs in de ontwikkelingslanden te versnellen". Deze programma's zijn met name bedoeld voor Afrika en Latijns-Amerika.

Tussen 1964 en 1983 heeft het ICM onder deze programma's ongeveer 30.000 mensen kunnen plaatsen. Het comité heeft een nieuw programma in voorbereiding, waarbij men mikt op uitwisseling van geschoold personeel tussen landen in Latijns-Amerika. Zo wil men in bepaalde Zuidamerikaanse landen vaststellen in welke takken van de economie arbeidskrachten over zijn en anderzijds in welke sectoren het aan mankracht ontbreekt. Het KCM hoopt op deze manier landen een extra impuls te geven door er tijdelijk arbeiders van andere nationaliteit aan de slag te laten gaan. Het comité noemt geen namen van landen, waarvoor zijn programma's geschikt zouden zijn.

Trek naar de steden

Een ander nijpend probleem in de ontwikkelingslanden is de sterke trek naar de steden. Al jaren stijgt het aandeel van de stedelijke bevolking in de wereld in verhouding tot de bewoners van landelijk gebied. In 1974 woonde 38 procent van de mensen in stedelijke gebieden, in 2000-verwachten de Verenigde Naties dat de helft van de wereldbevolking, drie miljard mensen, in steden of agglomeraties woont.

Een actueel voorbeeld van deze niet te stuiten trek naar de steden zien de deelnemers aan de conferentie over het wereldbevolkingsvraagstuk dezer dagen feitelijk om zich heen: Mexicostad is nu al een enorme metropool en zal in 2000 meer dan 26 miljoen inwoners hebben en daarmee de grootste stad ter wereld zijn. Bij de eeuwwisseling zullen 18 steden in de ontwikkelingslanden meer dan 10 miljoen inwoners hebben.

De Mexicaanse wetenschappelijke onderzoeker Victor Urquidi is pessimistisch als hij denkt aan de toekomst van deze geweldige mensenmassa's. „Wij stevenen af op een wereld van onderontwikkelde steden". Hij meent dat de ontwikkeling van veel steden, onder de sterke aandrang van de honderdduizenden tot miljoenen die zich er vestigen, in negatieve richting verloopt, waardoor de kwaliteit van het leven zienderogen achteruitgaat.

Bovendien bestaat de van het platteland wegtrekkende bevolking veelal uit jonge mensen, waardoor het aantal in de stad geboren kinderen excessief stijgt. In Mexico-stad is eenderde van de bevolking jonger dan 16 jaar, zo hebben Mexicaanse sociologen vastgesteld.

De trek van het land naar de stad is voor de ontwikkelingslanden vaak een groter probleem dan de groei van de bevolking als zodanig. In de Derde Wereld woont volgens deskundigen eenderde van de stadsbewoners in krottenwijken. Overigens hebben zelfs deze steden nog een voordeel boven de landelijke gebieden omdat hier meestal toch meer werk voorhanden is dan op het platteland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1984

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Wereld telt ruim twintig miljoen gastarbeiders

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 augustus 1984

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken