Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oosterlander SHaÜas wilde prins Maurits vermoorden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oosterlander SHaÜas wilde prins Maurits vermoorden

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

• MIDDELBURG — In ds wijk Nieuw Middelburg is het aannemingsbedrijf Gebr. Van den Dries BV uit Driewegen in opdracht van de gemeente Middelburg gestart met de herbestratingswerkzaamheden. In de komende tijd zal de gehele wijk herbestraat worden. Tegelijkertijd met deze werkzaamheden wordt de Middelburgse wijk ingericht als zone voor 30 kilometer per uur. De gemeente Middelburg krijgt voor deze herinrichting subsidie van het ministerie van VROM.

0 Henric Slatius was fel gebeten op prins Maurits (zie foto) omdat deze een contra-remonstrant was. land en Zeeland, die zich als belijder van de oude waarheid aan het hoofd had gesteld van de contra-remonstranten en zodoende een vurig verdediger van de leer van Calvijn. Het opgestelde plan moest daarom verwezenlijkt worden.

Moordwapen

Henric Slatius en zijn zwager Van Woerden werden aangewezen het buskruit te drogen en de kogels te gieten die men dacht nodig te hebben voor de aanslag. Verder werd ten huize van Slatius het moordwapen vervaardigd. Het illustere gezelschap had het bruari bracht men het moordwapen in een koffer van Rotterdam naar Den Haag, waar het in de herberg De Helm werd opgeborgen.

Goede afloop
de soldaten zich dan ook maar even verwijderden om buiten poolshoogte te nemen of het genoemde transport nog niet in zicht kwam, betaalde Slatius vlug de waard en nam de benen zonder ook maar één slokje van zijn bier gedronken te hebben.

Op de vooravond van de fatale dag had Slatius nog een maaltijd aangericht in een herberg aan het Spui, waar men dronk op de goede afloop van deze onderneming. Op deze dag echter waren de vier genoemde bootsgezellen, die wel enige argwaan koesterden, naar Rijswijk getrokken waar ze een audiëntie aanvroegen bij prins Maurits. Daar gaven ze te kennen dat ze gehuurd waren tot zekere onderneming ten dienste des lands, waarvoor ze allemaal driehonderd gulden op de hand hadden ontvangen. Tevens vroegen ze of Zijne Doorluchtigheid van deze onderneming afwist. Ze vertelden verder dat er in een herberg momenteel verschillende personen zich ophielden, die deze aanslag hadden voorbereid. De prins zou de prins niet zijn geweest, als hij niet onmiddellijk vatte wie het slachtoffer van deze gruwelijke aanslag zou moeten worden. Hij gelastte de bootsgezellen hem onmiddellijk te volgen naar Den Haag. Een aantal gerechtsdienaren werd uitgezonden om de herberg te omsingelen. Verschillende voormannen zagen toch nog kans te ontsnappen, hoewel men er ook ettelijke bij de kraag vatte. Zelfs het moordwapen trof men in de herberg aan waar het op bevel van Slatius was gebracht. Bij de eerste ondervraging bleek al dat men prins Maurits had willen vermoorden. De prins was woedend en kende geen genade.

Goede vangst

Dit verwonderde de kastelein zo zeer dat hij dit direct vertelde aan de weer binnenkomende hoofdman. Deze vond het eveneens verdacht. Hij gaf onmiddellijk bevel aan enige soldaten de man te achterhalen en al spoedig hadden ze de vluchteling te pakken. Deze weigerde zijn naam te zeggen, maar overgebracht naar Amsterdam herkende men hem daar en men zette hem achter slot en grendel. De soldaten hadden een goede beurt gemaakt. Ze konden vierduizend gulden verdelen voor deze belangrijke vangst. Een kapitaal in die dagen, dat de woede van de prins duidelijk illustreert.

Overigens is het onbegrijpelijk, dat Slatius in de gevangenis nog hoopte op vergeving. Hij trachtte zijn hachje te redden door in de gevangenis een geschrift te vervaardigen onder de titel „Copy van Claer Vertoogh" dat door de Staten van Holland werd uitgegeven. Hij maakte in dit geschrift andere remonstrantse predikanten en hun geloof zwart, een bewijs temeer van zijn uitermate laag karakter. Hij is ontzet als hij verneemt dat door dit geschrift hem slechts de pijnbank zal worden bespaard. Dol van woede schrijft hij een herroeping, die hij in een penneschacht verbergt en op de dag van zijn terechtstelling in zijn mond verbergt.

Vermomraing -amrci^ _^^

'Penneschach t
voornemen prins Maurits te Rijswijk te vermoorden. Hij kwam daar dagelijks, omdat daar zijn stallen waren. Het plan was om hem bij het in- of uitstappen enige kogels door het hoofd te jagen. Verder zocht men nog een viertal bootsgezellen op, waarvan men wist dat het remonstrantsgezinden waren. Men had zesduizend gulden weten te bemachtigen teneinde de huurlingen te kunnen betalen die de aanslag zouden plegen. Om aan de zaak niet te veel ruchtbaarheid te geven, had men de bootsgezellen onkundig gelaten van wat er gebeuren ging. Men had ze wel verteld dat er iemand uit de weg geruimd moest worden, zulks in het belang van het land. De samenzweerders besloten uiteindelijk om de prins op 7 februari 1623, daags voor de algemene biddag, uit de weg te ruimen. Op 4 fe

Henric Slatius wist echter te ontkomen en liever dan iemand anders wilde de prins de ontvluchte Slatius op het schavot zien. Maar de gewezen sluwe predikant was in paniek gevlucht, vermomd als boer. Meestal te voet vlucht Slatius eerst naar Amsterdam, waar hij via Harlingen door Friesland en Groningen in Drenthe belandt. Zijn doel is te trachten over de grens te komen en zodoende de vrij stad Lingen in Hannover te bereiken.

In Rolde stapt hij een herberg binnen waar hij een pot bier bestelt. Dit wordt zijn ongeluk. De vluchteling had nog geen slokje van zijn bier genuttigd, toen opeens een troep soldaten de gelagkamer binnenkwam. Weer grote vrees en angst bij Slatius en deze werd niet minder toen hij de soldaten hoorde praten over „een aanslag". Slatius kon moeilijk weten dat deze krijgslieden de mogelijkheid bespraken dat het geldtransport, waarop ze al geruime tijd zaten te wachten en dat ze beschermen moesten tegen roversbenden misschien reeds door deze benden was aangevallen. Toen

Als hij op 5 mei 1623 afscheid neemt van zijn vrouw Berendina Imansdochter Telle, zijn zijn handen gebonden. Toch zag hij nog kans de penneschacht, door voorover te buigen, aan zijn vrouw te geven zonder dat de bewakers het bemerken. Dan vsrordt Slatius onthoofd.

Het geschrift uit de penneschacht wordt later uitgegeven als „Copie van Missive, geschreven door een remonstrants predikant". Nadat een week lang het lichaam van Slatius en zijn hoofd als afschrikwekkend voorbeeld ten toon hadden gehangen, zag zijn vrouw kans het stoffelijk overschot weg te nemen en het te begraven. Maar ze werd ontdekt en men haalde het lijk op en bracht het weer op het Galgeveld. Zijn trouwe gade wist het later echter weer weg te voeren en nu zonder gezien te worden. Daarna worden de stoffelijke resten te Warmond ter aarde besteld. Zo kwam het roemloze einde van de oud-Oosterlander Henricus Slatius. Hij had er 38 jaar eerder het levenslicht aanschouwd.

„'t Vispaleis" Hameeteman

Specialiteiten Visrestaurant KOFFIETAFELS LUNCHES en DINERS

tot max. 60 pers. volop parkeerruimte aanwezig zowel voor restaurant als winkel

DAGELIJKS VERSE VIS
OUDDORP(ZH) HogepadQ Tel. 01878-1263/1557 CVan onze correspondent) OOSTKAPELLE — Tot en met zaterdag 2 september kan men in het Zeeuws Biologisch Museum te Oostkapelle een fototentoonstelling over insekten bekijken. De foto's zijn afkomstig van de amateur-fotograaf Zeljko Savic. De fototentoonstelling laat tal van beelden waaronder unieke opnamen zien van insekten. Tevens zijn er opnamen van bloemen, bomen en paddestoelen en, een aantal landschapsfoto's. De tentoonstelling isdagelijks van tien uur 's ochtends tot vijf uur 's; middags geopend.

Algehele begrafenisverzorging
voor Goes en omgeving

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 augustus 1984

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Oosterlander SHaÜas wilde prins Maurits vermoorden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 augustus 1984

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's