Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

EEN WAARSCHUWEND VOORBEELD

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

EEN WAARSCHUWEND VOORBEELD

5 minuten leestijd

Dat niet iemand zij een hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een, spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelve met tranen zocht.

Hebreen 12:16 en 17

De apostel waarschuwt tegen afval, hoererij en onheiligheid, met het voorbeeld van Ezau. Dat is niet alleen een ernstige waarschuwing voor de Hebreen, maar ook voor ons. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige.

Daar is de wereld vol van door de zondige en vleselijke lusten. Omdat ons hart ermee vervuld is. Daar schrijft Paulus van in Romeinen 7:7: „Ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren".

Waar gaat het om in ons schandelijke en dwaze begeren? Om de verachting van de heilige dingen Gods. Waarmee wij afhoereren van de levende God. Laten wij er op letten, wat de Heere ons met dat waarschuwende voorbeeld heeft te zeggen.

Ezau was een hoereerder en een onheilige. Dat kwam in zijn leven aan de vrucht openbaar. Teruggekomen van de jacht, wilde hij drinken van de linzemoes, die Jacob had bereid. Op Jacobs vraag om dat te verkopen voor zijn eerstgeboorterecht, heeft Ezau als een onheilige dit gedaan.

„Zie, ik ga sterven; en waartoe mij dan de eerstgeboorte?" (Gen. 25:32) Wat zal dat eerstgeboorterecht mij dan baten?

Hiermee spotte Ezau als een onheilige met de geestelijke en eeuwige zaken. Die ene spijze was hem meer waard als zijn eerstgeboorterecht. Hoevelen geven hier in de vrucht van het leven getuigenis van.

Dat de tijdelijke zaken hun meer waard zijn als de geestelijke en eeuwige zaken. Neen, niet de wereld alleen! Maar ook zovelen die vervuld met de wereld onder Gods Woord leven.

Want van nature zijn wij allen, al leven wij onder de bediening van de Geestelijke en Hemelse zaken, van de wereld! Vol van alles wat voorbij gaat, en leeg van God en Goddelijke zaken! Hoeveel spotten er met heilige en Goddelijke zaken. Hebben voor niets hun eerstgeboorterecht verkocht.

Wat was de inhoud van dat eerstgeboorterecht? De eerste en de oudste te zijn in het gezin. Maar het was ook een voorbeeld van alle geestelijke voordeel in Gods Huis. Paulus zegt ervan in vers 23: „Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborene, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God de Rechter over allen, en de geesten der volmaakte rechtvaardigen".

O, die hoereerders en onheiligen of spotters, zullen tot de ontdekking komen wat zij veracht hebben. Als Ezau thuiskomt met het wildbraad om de verkochte eerstgeboortezegen te ontvangen, hoort hij dat Jakob de eerstgeboortezegen al op een bedrieglijke wijze ontvangen heeft. Maar hij was door Ezau verkocht. Door Izaak aan Jakob gegeven. Als Ezau de woorden zijns vaders hoorde, zo schreeuwde hij met grote en bittere schreeuw gans

Dan wil hij alsnog de zegen ontvangen die Jakob van Izaak ontving. Maar er is maar één eerstgeboorterecht!! Ezau verachtte zijn eerstgeboorterecht en de geestelijke zegeningen. „Daarom werd hij verworpen. Zeker aan Gods kant lag het van eeuwigheid vast, Jakob heb ik lief gehad en Ezau heb ik gehaat". (Rom. 9:13). Maar het verborgen besluit Gods legt de hoereerder en onheilige Ezau geen dwang op. Geheel vrijwillig handelt Ezau naar het goeddunken van zijn goddeloos bestaan. Zo komt openbaar wie de mens door eigen schuld geworden is en wat hij zichzelf aandoet.

Ezau heeft met vele tranen over zijn bedreven kwaad de plaats des berouws gezocht, maar hij vond die niet. Het was een berouw, niet van harte!

Hij heeft de smart niet gekend over zijn eigen misdaad. Maar treurde over de smartelijke gevolgen van zijn zonden. Van dit berouw is een mens zijn leven vol. Maar van dat hartelijke door God gewerkte berouw over mijn zonden wordt zo weinig gehoord.

Ezau had de verloren zegen graag ontvangen. Maar zijn berouw kwam te laat en was niet echt. Laat het ons tot een ernstige waarschuwing zijn! Met hoeveel roepstemmen heeft de Heere ons al nagewandeld, geroepen en genodigd tot de zaligheid.

Calvijn zegt: „Zolang de Heere dat doet is de deur van het Koninkrijk der hemelen enigermate geopend, en die gelegenheid moet men te baat nemen, als men wil ingaan". Gelijk ook de profeet zegt: „Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is" (Jes. 55:6).

Daaom roept de Heere het ons toe: Zo gij Mijn stem dan heden hoort, gelooft Mijn heil en troostrijk Woord Verhardt u niet, maar laat u leiden Aan de andere zijde komt het berouw wat God door de zaligmakende bediening van de Heilige Geest werkt, nooit te laat. De moordenaar aan het kruis vond om vijf voor twaalf vergiffenis in zijn leven.

Tranen zijn geen bewijs van de oprechtheid van ons berouw! Maar welk een zaligheid om in Geest en waarheid onszelf te mogen mishagen vanwege al onze zonden. Die behagen de Heere. Zulken mogen met de dichter instemmen: Wie mij veracht. God wou mij niet verachten, noch oor noch oog van mijn verdrukking wenden; maar heeft verhoord, wanneer ik uit d'elienden Riep naar omhoog.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1984

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

EEN WAARSCHUWEND VOORBEELD

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 oktober 1984

Reformatorisch Dagblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken