Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Brochure over waarde van onverharde wegen Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Brochure over waarde van onverharde wegen Zeeland

Smalle en bochtige wegen bevorderen „contact"

7 minuten leestijd

KRABBENDIJKE — Onder de titel „Onverharde wegen in Zeeland" heeft de Stichting Zeeuws Coördinatie-orgaan voor natuur-, landschap- en milieubescherming en brochure uitgebracht, waarin de waarde van de niet-geasfalteerde wegen uitgebreid aan de orde wordt gesteld. Daarnaast bevat de brochure een inventarisatie van de nog aanwezige niet-geasfalteerde wegen in Zeeland. De daarbij behorende kaartjes zijn bijgewerkt tot eind 1983.

In het wegenpatroon en vooral in de wegstructuur is sinds 1950 in de provincie Zeeland een sterke verandering waar te nemen. Niet alleen hebben rijks- en provinciale wegen het landschap doorsneden of op andere wijze beïnvloed, maar ook is in de afgelopen dertig jaar circa 90 procent van de polderwegen van een asfaltlaag voorzien. Deze polderwegen hebben in de meeste gevallen hun patroon behouden.

Slechts enkele wegen bezitten nog een andere verharding dan asfalt, zoals macadam (steenslag), kasseien of klinkers. Onverharde wegen zoals karresporen en voetpaden, komen in Zeeland nauwelijks meer voor. De niet geasfalteerde wegen spelen over het algemeen geen belangrijke rol in de ontsluiting van het platteland en behoeven derhalve niet aan hoge verkeerskundige eisen te voldoen. Deze wegen bezitten echter — afgezien van hun zeldzaamheidswaarde — ook andere waarden, met name cultuurhistorische, landschappelijk-recreatieve en natuurwetenschappelijke waarden.

Bestrating
De cultuurhistorische waarde van deze wegen is vooral groot, wanneer behalve het voor een bepaalde periode kenmerkende tracé eveneens de voor die tijd karakteristieke bestrating aanwezig is. Als voorbeeld hiervan kan genoemd worden de rechte kasseienwegen in Zeeuws-Vlaanderen. De landschappelijke en recreatieve waarde van de niet-geasfalteerde wegen heeft te maken met het vaak smalle en bochtige tracéverloop, waardoor hoge snelheden niet mogelijk zijn. Door de geringe rijsnelheid en het op de omgeving afgestemde tracé is men in staat het landschap intensief en tot in details te beleven. Als voorbeelden van plattelandswegen die duidelijk onderdeel van het landschap zijn, kunnen genoemd worden de wegen in de oudste polders en de wegen op de dijken. In de oudste polders volgen de wegen de loop van de kreken uit het voormalige schorrengebied. Vanaf de dijkwegen kan men het landschap overzien en een deel van de ontstaansgeschiedenis van de polders ervaren.

Gunstig
De natuurwetenschappelijke waarde betreft zowel het planten- als het dierenleven. Het verhardingstype van de weg is van grote invloed op de plantengroei in de omgeving. Wanneer de wegverharding doorlaatbaar is, zoals bij niet-geasfalteerde wegen, dringt een belangrijk deel van het regenwater met schadelijke stoffen in het weglichaam, en kunnen er gunstige situaties ontstaan voor een aantal plantesoorten in de berm. Een grotere variatie in plantesoorten heeft weer een gunstige invloed op de aanwezigheid van verschillende diersoorten.

De niet-geasfalteerde wegen op Zuid-Beveland bestaan vooral uit grindwegen (macadam); klinkerwegen worden vrijwel niet aangetroffen. De onverharde wegen komen vooral voor als restanten van „wegelingen" of „zoekwegen" (doorlopende weggetjes) op de oude eilandkernen en op of langs de dijken van de polders van het nieuwe land.

Kreekruggen
De wegelingen liggen op de ten opzichte van de omgeving hoger gelegen kreekruggen. Enkele restanten ervan zijn nog te vinden in de omgeving van het heggenreservaat bij Nisse. In het gebied van de Yerseke Moer komen vrijwel geen onverharde wegen meer voor; waarschijnlijk is de grondslag hier zo slecht (veen), dat deze reeds allemaal geasfalteerd zijn. De meeste onverharde wegen zijn te vinden op of langs de polderdijken. De oudste dijken bestaan veelal uit een zandlichaam en hebben een weg op de kruin. Deze dijkwegen komen vooral voor in de Zak van Zuid-Beveland en in de omgeving van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. In de Zak van Zuid-Beveland is het opvallend, dat ze vooral in bepaalde gebieden voorkomen, zoals rond het heggenreservaat bij Nisse, rond de Kamersepolder en langs het Zwake

Geen asfalt
De onverharde dijkwegen zijn in verband met hun beperkte verkeerskundige betekenis nooit geasfalteerd. De landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde van deze dijken is daardoor des te groter. Voor de boombeplanting is bijvoorbeeld van belang, dat er geen schade door opsluiting in het asfalt ontstaat, of schade aan de bast als gevolg van herhaaldelijk maaien van de wegbermen. Verder kan het beheer van de dijk inspelen op de geringe verkeersintensiteit. Te denken valt hierbij aan het laten uitgroeien van struweel, waardoor vooral besdragende soorten een bijdrage kunnen leveren aan het voedselaanbod voor vogels. Ook afgestorven en oude laanbomen kunnen op dergelijke dijken zonder grote risico's voor het verkeer blijven staan. Deze bomen bieden nestgelegenheid voor spechten en valken. Behalve voor de wegbeplanting is het ook voor de monumentale linden op kruispunten van dijken van belang dat de weg onverhard blijft.

Afsluiting
Ten aanzien van de toekomst van de niet-geasfalteerde wegen wordt in de brochure gesteld, dat verharding van wegen kan worden tegengegaan door het onthouden van overheidssubsidie aan de uitvoering van het werk. Verder kunnen planologische maatregelen ertoe leiden dat onverharde wegen een beschermde status krijgen. Ten slotte is het te overwegen in stiltegebieden of natuurterreinen wegen af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer. De brochure „Onverharde wegen in Zeeland" is te bestellen door 4,30 gulden over te maken op giro 2982942 van het ZCO te Goes, onder vermelding van „brochure onverharde wegen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 januari 1985

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

Brochure over waarde van onverharde wegen Zeeland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 2 januari 1985

Reformatorisch Dagblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken