Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad akkoord met bouw stadskantoor

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Raad akkoord met bouw stadskantoor

Stadhuis Den Haag te klein

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De raad is deze week akkoord gegaan met een bouwplan, waarin ook een stadskantoor is opgenomen. Het complex dient als invulling van het Burgemeester De Monchyplein. Discussie ontstond er over het al dan niet bouwen van een torentje als merkteken voor een stadskantoor.

Het verbaasde de heer A. J. A. Verduijn Lunel (PSP/CPN/PPR) dat het WD-raadslid R. van de Laar liet weten dat zijn fractie hier geen behoefte aan heeft. „Het is een teken van macht". „Tegen de torens van onze Haagse „multinationale" kantoren van Chevron en Esso heb ik u anders nooit protesten horen aantekenen", aldus Verduijn Lunel, wiens fractie overigens met D'66 een motie zou indienen, waarin het college werd verzocht de architect opdracht te geven dat bij de uitwerking van het plan rekening diende te worden gehouden met bezwaren tegen het uitsteken van de toren boven de historische bebouwing.

PvdA deelde die bezwaren niet en bij monde van de heer J. W. G. Huurman werd een poging ondernomen zowel VVD als Links Den Haag op een andere gedachte te brengen. In de richting van de WD merkte dit raadslid op Troelstra te hebben gelezen, doch bij deze liberale staatsman nimmer op bezwaren tegen torens te zijn gestuit. Zich tot Links Den Haag wendend merkte Huurman op Karl Marx niet te hebben geraadpleegd, doch hij was bereid in de Oostbloklanden zich omtrent het bouwen van torens nader te vergewissen.

De motie van D'66 en Links Den Haag haalde het niet, omdat uiteindelijk slechts steun van de WD werd verkregen. Het zogenaamde plan Ellerman werd unaniem door de raad aanvaard als stedebouwkundige invuüing van het Burgemeester De Monchyplein. Het plan voorziet in de totstandkoming van circa ongeveer 45.000 kubieke meter kantoor, circa 250 woningen, een brandweerbureau en een verzorgingstehuis met circa 50 aanleunwoningen.

Nieuwbouw

Bovendien doet zich de mogelijkheid van nieuwbouw voor voor de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GG en GD) op het terrein rond het Burgemeester De Monchyplein, te weten de strook langs de Burgemeester Patijnlaan.

Voor wat de kantorenconceptie betreft, gaat de architect uit van een opzet, waarbij een naar binnen gekeerd gebouwencomplex als vanzelf een nieuw plein doet ontstaan. Dat plein wordt begrensd door de bestaande vleugels van het stadhuis en de niei we kantoorbebouwing. Onder hi plein ontstaat ruimte voor ongevec 1150 parkeerplaatsen. Het aanvaai den van het raadsvoorstel houdt t( vens een concentratie van de thar nog over de stad verspreide kantooi ruimtes van het gemeentelijk app? raat in.

Tribun

In het kader van het terugploegej periment van het ministerie van WV ging de raad tevens akkoord met c voorgestelde bouw van een tribur met nevenruimten in het Zuiderparl stadion, waarvoor een krediet van 4 miljoen beschikbaar is gesteld. Hoi wel verschillende fracties hun bedei kingen hiertegen in verband met hi toenemend voetbalvandalisme kei baar maakten, stemde uiteindelijk a leen de heer L. van Poperir (SGP/GPV/RPF) tegen het voorste Het voorstel inzake de subsidiërir van de Stichting Werkgroep Vide (Meatball) kreeg eveneens steun vs de overgrote meerderheid van c raad. Met ingang van 1 januari 19f wordt nu aan deze stichting tot wi deropzegging subsidie verleend in h exploitatietekort, met een maximu: van 124.700 gulden. De VVD SGP/GPV/RPF stemden tegen h' voorstel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 30 January 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Raad akkoord met bouw stadskantoor

Bekijk de hele uitgave van Wednesday 30 January 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken