Bekijk het origineel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

"Bijbels voor Ghana" mogelijk dank zij veel vrijwilligerswerk

Commissie kan gebed en geld bij dit werk niet missen

7 minuten leestijd

DORDRECHT — De Commissie bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten verzond tot medio oktober circa 40.000 bijbelcursussen over Marcus en Handelingen en circa 4.500 Bijbels en vervolgcursussen naar Ghana. Vrijwilligers in Dordrecht geven hieraan wekelijks in de avonduren hun vrije tijd om alles verzendklaar te maken. Mensen, verspreid over het gehele land zijn betrokken bij het correctiewerk.

  Toen er afgelopen dinsdagavond een gesprek was met de commissie, was het in een van de zalen van de Dordtse Julianakerk weer een drukte van belang. Men is van mening dat dit werk toch nog te veel een Dordtse aangelegenheid is en weinig bekendheid geniet in het land. Tijdens de vorige maand gehouden activiteitenmarkt op een viertal zaterdagen in verschillende plaatsen, waar deze commissie ook acte de presence gaf, is dat weer duidelijk geworden. Het zegt veel jongeren niets.


Belangrijkste doel
  Deze Commissie bijbelverspreiding gaat uit van het Deputaatschap bijbelverspreiding van de Gereformeerde Gemeenten. Ze treedt naar buiten onder de naam „Blythswood Tract Society-Holland Branch" (Naar het gelijknamig genootschap in Schotland). Het belangrijkste werk van de commissie is het distribueren van cursussen. Bijbels en traktaatjes in Ghana (West-Afrika). Voor onder meer dit doel hielden de jongeren van de Gereformeerde Gemeenten in 1983 een actie onder het motto „Voor alle volken te verstaan". Het Deputaatschap bijbelverspreiding ontving toen van de ruim vijf ton die binnenkwam ƒ 131.500,- voor dit werk in Ghana.
  
De commissie in Dordrecht staat onder voorzitterschap van de heer S. Braaksma te Den Bommel; de heer A. L Jobse voert het secretariaat en de heer W. A. Makkenze beheert de penningen. Verder hebben, naast een groot aantal vrijwilligers die zich bij dit werk betrokken voelen, de heren J. van Blijderveen en A. A. van der Heiden zitting in de commissie. Met de heren Braaksma, Jobse en Van der Heiden spraken we deze week over dit belangrijke werk. Om blijvend te kunnen beschikken over de nodige financiën zal dit werk in de belangstelling moeten blijven staan. Zojuist is er een handige folder gereed gekomen, die als bijsluiter in plaatselijke kerkbodes kan dienen, bijvoorbeeld vlak voor er een collecte voor de bijbelverspreiding wordt gehouden.


Jongeren
  Men vindt het ook van groot belang, dat de jongeren blijvend gemotiveerd worden. De commissie is van plan om daartoe in de toekomst avonden te houden op de jeugdverenigingen waar bijvoorbeeld een lezing over dit werk of een diavertoning gehouden kan worden. Wellicht kan het ook zover komen dat er plaatselijk door hen een actie gehouden gaat worden voor een bepaald project, bijvoorbeeld 50 Bijbels voor Ghana. Jongeren zouden ook betrokken kunnen worden bij het correctiewerk. Er is genoeg te doen, dat merkt u wel, aldus secretaris Jobse.
  
De Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten besloot in 1971 om te komen tot het instellen van het Deputaatschap bijbelverspreiding. In 1976 ontstonden de contacten met het Schots traktaatgenootschap: The Blythswood Tract Society. De leden hiervan komen vooral uit de Free Presbyterian Church in Scotland. Dit genootschap verspreidt sinds 1966 Bijbels en bijbelse lectuur. Aanvankelijk werd door het Deputaatschap bijbelverspreiding dit werk financieel gesteund.
  
Men vond dit toch wel onbevredigend en na gesprekken werd een gedeelte van het werk van de BTS in 1982 geheel overgenomen door het Deputaatschap bijbelverspreiding. Toen werd deze commissie in het leven geroepen, die namens het Deputaatschap de bijbelverspreiding in Ghana ter hand genomen heeft.


Eigen materiaal
  In eerste instantie werd hiervoor het materiaal uit Schotland gebruikt met de toevoeging „Holland Branch" (afd. Holland). Nu men drie jaar draait beschikt men hier over eigen materiaal; vier traktaatjes — een boekje met de bijbelboeken Marcus en Handelingen en een boekje met vragen hierover en een serie van zes vervolgcursussen over het Oude Testament. Men denkt erover om te zijner tijd ook iets te gaan doen aan de Heidelberger Catechismus.
  
Ds. C. Harinck, predikant te Dordrecht toen de commissie in het leven geroepen werd, schreef twee traktaatjes over de onderwerpen „Hel en hemel" en „De enge poort". Van wijlen ds. J. van Haaren is er een, getiteld „Wat betekent de Bijbel voor ons?" en van J. C. Ryle „Wat is de mens?"
  
Door het verspreiden van deze traktaatjes, waarop het correspondentieadres in Nederland staat afgedrukt, krijgt men in Ghana steeds meer bekendheid. Toch komt er nog steeds veel post, ook nu dit werk al drie jaar via ons land loopt, via het oude adres in Schotland binnen. De mensen daar die zo'n traktaatje gelezen hebben vragen om een Bijbel. Onder hen zijn veel studenten en scholieren, maar ook wel soldaten en mensen die in de gevangenis zitten. De aanschaf van een Bijbel betekent voor de mensen daar een hele uitgaaf. De waarde van een Bijbel vertegenwoordigt daar een weekloon, zo vertelde de commissie.
  
Men begint niet gelijk met het sturen van een Bijbel. Eerst wordt het boekje verzonden met daarin de bijbelboeken Marcus en Handelingen. Het bijbehorende boekje met vragen heeft men hier in Nederland herzien. De boekjes uit Schotland, die eerst gebruikt werden bevatten 577 vragen. Men vond dit toch wel veel en in het boekje dat nu gemaakt werd is dit aantal teruggebracht tot 250 vragen.
  
Als men de cursus gemaakt heeft en die instuurt ter correctie, dan wordt zodra deze ontvangen is een Bijbel verzonden. Door het vrijwilligerswerk moet de correctie nog weleens op zich laten wachten. Men vindt het voor die mensen niet fijn dat ze zolang op hun Bijbel moeten wachten. Als de gecorrigeerde cursus teruggaat dan gaat het eerste deeltje van de vervolgcursus over het Oude Testament mee.
  
Vanaf het moment dat de commissie zelfstandig is gaan opereren zijn circa 40.000 cursussen over Marcus en Handelingen verzonden. 4.500 personen stuurden een ingevulde cursus terug (meer dan tien procent) en kregen toen een Bijbel en het eerste deel van de vervolgcursus. Van die vervolgcursus kwamen er ook al weer circa 1.000 terug. Van de vervolgcursus deeltjes 2 en 3 heeft men inmiddels 100 cursussen uitgewerkt terug ontvangen. Verder komen er zo'n 1.000 aanvragen per maand binnen voor een Bijbel als reacties op een traktaatje dat men onder ogen gekregen heeft.


Ware honger
  Of het de ware honger naar het Woord is, is voor ons moeilijk te peilen, aldus de commissie. Er is vraag naar en belangstelling voor de Bijbel, aldus Braaksma. Wie zou het hier in ons land doen om eerst zoveel vragen in te gaan vullen om aan een Bijbel te komen. Men constateert ook dat er serieuze reacties en vragen zijn.
  
De Dordtse commissie vindt het een voorrecht dat men met „Bijbels voor Ghana" mag bezig zijn. Toerusting in de ware leer is ook daar uitermate belangrijk. Ook daar is grote invloed van vreemde godsdiensten, sekten en stromingen. Jehova's Getuigen en Pinkstergroepen doen ook daar hun werk. Op vragen hierover en de vragen naar aanleiding van de cursussen gaat men zoveel als mogelijk is in. Voor al dit werk geldt „Werpt uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen."
  
Braaksma vertelt ten slotte dat naar Ghana de King James' Version, te vergelijken met onze Statenvertaling die betrokken wordt van de Trinitarian Bible Society, verzonden wordt. Er komen ook aanvragen uit andere Afrikaanse landen en bijvoorbeeld uit India en Italië. Een enkele keer wordt gevraagd om een Franse Bijbel. Onder meer uit het Volta-district in Ghana en uit het buurland Togo waar Frans gesproken wordt. De heer Jobse benadrukt dat er veel geld nodig blijft, want een Bijbel kost incl. de portokosten bijna ƒ 10,-. Maar, zo benadrukt de commissie, naast het geld kunnen we ook het gebed voor deze mensen en ons werk niet missen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 november 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 november 1985

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken