Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ANC blijft onvoorwaardelijke vrijlating van Mandela eisen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ANC blijft onvoorwaardelijke vrijlating van Mandela eisen

Guerrillabeweging negatief over Botha's aanbod

6 minuten leestijd

De Zuidafrikaanse guerrillabeweging ANC heeft afwijzend gereagecsrd op de suggestie van president P. Botiia dat Nelson Mandela wordt geruild voor de Russische dissidenten Andrei Sacharov en Anatoli Sitsjaranski en de Zuidafrikaanse leger-kapitein Wynand du Toit, die in Angola wordt vastgehouden.

Een zegsman van het ANC verklaarde gisteravond in de Zambiaanse hoofdstad Loesaka dat „de internationale gemeenschap" blijft eisen dat Mandela onvoorwaardelijk wordt vrijgelaten. „De Angolezen en de Russen hebben niets met deze puur Zuidafrikaanse aangelegenheid te maken", aldus de woordvoerder.

President Botha deed zijn aanbod in zijn toespraak bij de opening van de nieuwe zitting van Zuid-Afrika's driekamerparlement. Aan het einde van zijn redevoering, waarin hij zijn ver(jg^g uitbreiding van bijzondere agra•—• rische bedrijven, die zich rondom Lehet aartsbisdom Toledo een voor omzetbelasting afgewezen. aanslag Het omdat stadsbestuur had die opgelegd, in het aartsbisdom entreegeld wordt geheven voor de bezichtiging van in lystad bevinden. Het beleid is erop gericht, de zone rondom de kern zoveel mogelijk in te richten voor kleinschalige, maar vooral ook arbeidsintensieve instituten en proefstations. Op deze wijze fungeert Lelystad, na het bezit van de Booms-Katholieke Wageningen, als tweede centrum voor Kerk zijnde monumenten van bouw- agrarisch onderzoek. kunst. Naar de gemeente laat weten staat zij in haar recht, omdat in het SchoUngSprojeCt nieuwe concordaat tussen de Spaanse „ , , , .. , , staat en het Vaticaan alleen sprake is Op deze nieuwe bedrijven zal ook van belastingontheffing, als een een schohngsproject van start gaan, bouwwerk tot nut wordt gebruikt,

van „en het algemeen dat kan van voor toekomstige agrarische ondememers, die zich willen specialiseren in de biologisch-dynamische landbouw. kloosters, kerken en kathedralen niet worden gezegd". Voorts zijn er onderhandelingen in een vergevorderd stadium gaande over de opzet van een landelijk verdeelcentrum van de produkten van de Nederlandse Vereniging tot Bevordering van Biologisch-Dynamische Landbouwmethode. Deze artikelen worden via een eigen transportorganisatie aangeleverd aan onder meer reformwinkels en speciale delicatessenzaken..; :.•., - I

De gemeente Léystad heeft dèze^^'';•-•-; N bedrijven in erfpacht uitgegeven. De betrokken bedrijven zijn lid van de Nederlandse Vereni^ng tot Bevordering der Biologisch-Dynamische Landbouwmethode. hervormingsbeleid verder gestalte gaf, zei Botha dat hij Mandela, die 23 jaar geleden tot levenslang werd veroordeeld, graag om humanitaire redenen in vrijheid wilde stellen.

„Als ik Mandela op humanitaire gronden vrijlaat waarom kunnen Du Toit, Sacharov en Sitsjaranski dan ook niet om humanitaire redenen worden vrijgelaten? Een positief antwoord op deze vraag kan de basis vormen van onderhandelingen met de belanghebbende regeringen", aldus Botha.

Waarnemers zeggen dat het Pretoria vooral te doen is om de vrijlating van kapitein Du Toit, die vorig jaar bij een sabotage-actie in het uiterste noorden van Angola gevangen werd genomen.

Hervormingen

Botha maakte de vorming bekend van een Nationale Statutaire Kaad (NSR) bestaande uit vertegenwoordigers van de regering en van de nietonafhankelijke thuislanden, alsook van allerlei zwarte belangengroeperingen, onder voorzitterschap van Botha zelf. Deze raad kan te allen tijde bijeen worden geroepen om te praten over wetgeving „en andere zaken van algemeen belang".

In zijn toespraak gewaagde Botha van „het achterhaalde concept van de apartheid", de eerste keer dat een leider van de Nasionale Partij de apartheidspolitiek openlijk veroordeelde.

Zijn uitlating werd door de parlementsleden enerzijds met gejuich, anderzijds met boe-groep begroet. De hervormingen, die Botha in het vooruitzicht stelde, waren onder meer de volgende: • afschaffing van de „influx-control", dat wil zeggen de wetgeving die de trek van het platteland naar de steden aan banden legt. • instelling van een eenvormig Zuidafrikaans staatsburgerschap voor. iedereen en in het bijzonder voor' zwarten die door de onafhankelijkwording van hun thuisland de Zuidafrikaanse nationaliteit moesten prijsgeven. • gelijkschakeling van het onderwijsstelsel, waarbij wordt gestreefd naar gelijkstelling van examens en naar een eerlijke verdeling van alle beschikbare hulpbronnen voor het onderwijs over zwart en blank. • afschaffing van de gehate pasjes voor zwarten, waarvoor in de plaats een uniform identificeringssysteem komt voor blank en zwart. -_-i,, .vin,i

„Veiligheidsrd?^*

Botha zette een aantal beginselen uiteen die de basis vormen van zijn beleid. Alle Zuidafrikanen moeten de kans krijgen om via gekozen vertegenwoordigers deel te nemen aan het landsbestuur. Zuid-Afrika is een eenheidsstaat waarbij iedereen hetzelfde staatsburgerschap bezit. Iedereen is voor de wet gelijk.

De president stelde tevens voor dat Zuid-Afrika en zijn buurlanden een soort veiligheidsraad oprichten die zich met onderlinge en wederzijdse veiligheidsaangelegenheden dient bezig te houden.

Hij voegde hier het dreigement aan toe dat Zuid-Afrika geen andere keus heeft dan effectieve zelfverdedigingsmaatregelen te nemen als het aanbod om een veiligheidsraad te vormen genegeerd wordt.

Ten aanzien van Namibië herhaalde Botha dat zijn land de desbetreffende resoluties van de Verenigde Naties zal nakomen. Voorwaarde blijft het vertrek van het Cubaanse expeditieleger uit Angola.

Oprechte wens

Waarnemers zijn van mening dat Botha's toespraak vooral werd gekenmerkt door vezoening en door een oprechte wens om via evolutie de macht met zwart Zuid-Afrika te delen.

Maar het is de vraag of zijn desbetreffende voorstellen voor zwart Zuid-Afrika ver genoeg gaan. Dë vorming van een Nationale Statutaire Raad is gisteravond al door verschillende zwarte vertegenwoordigers van de hand gewezen, omdat men aldus een woordvoerder niet wil praten over hoe de macht wordt gedeeld maar over wanneer de blanken de macht uit handen zullen geven.

De reactie van de Anglicaanse bisschop van Johannesburg, Desmond Tutu, was opvallend mild. Tutu verklaarde dat het van Bothai enige moed heeft gevergd om tegen de wens van zijn, rechtse achterban, bepaalde hervormingen aan te kondigen.

„Kerkkider"

Hij zei dat hij geen zitting zal nemen in de NSR. „Ik ben een kerkleider 'en geen politieke figuur", aldus Tutu. Overigens had Tutu wel kritiek op Botha's voorstel ten aanzien van de vrijlating van Mandèla. „Botha doet net of hij bezorgd is over de mensen die om hun.geweten in de gevangenis zitten", aldus Tutu.

De leider van de oppositie in de blanke kamer, Frederik van Zyl Slabbert, verwelkomde de teneur van Botha's toespraak. Slabbert pleitte eChteEs voor onvoorwaardelijke vrijlating vart Nelson -Maridela. De, twee nietblanke leden' van Botha's kabinet; Hendrickse en Rajbansee, verklaarden dat Botha's toespraak gezien moet worden als een welkome intentieverklaring.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 February 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

ANC blijft onvoorwaardelijke vrijlating van Mandela eisen

Bekijk de hele uitgave van Saturday 1 February 1986

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken