Bekijk het origineel

Aanpak mestdumping volgend jaar zeker

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanpak mestdumping volgend jaar zeker

AID pakt 20 boeren na uitbreiding bedrijf

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister Braks van landbouw en zijn collega Winsemius van milieu houden vast aan de datum van 1 januari 1987 voor de invoering van hun plannen om de mestoverschotten aan te pakken. Zij hebben dit gisteren verklaard na afloop van overleg met het Landbouwschap dat een maand geleden stelde dat de invoering op die datum op praktische gronden niet aanvaardbaar is.

Volgens Braks heeft het overleg van gisteren niet geleid tot een toenadering van de verschillende standpunten. De beide bewindslieden hebben alleen toegezegd dat er een nadere studie komt naar het verbod op het uitrijden van mest in de winter. Volgens Winsemius moet daarover voor de zomer duidelijkheid zijn. Braks benadrukte dat het gaat om nuanceverschillen, zoals de vraag welke gronden in de winter meer mest kunnen dulden. Voorzitter drs. J. J. Schouten van het Landbouwschap zei „blij" te zijn met de nadere studie.

Differentiatie

Vooralsnog houden beide bewindslieden vast aan de invoering van de overschotheffing die boeren, die te veel meSt produceren, moeten betalen. Wel wordt, aldus Winsemius, een mogelijke differentiatie van de heffingen nader bekeken. Daarbij gaat het erom dat boeren verhoudingsgewijs meer heffing gaan betalen naarmate zij meer mest te veel produceren. Winsemius kondigde tevens aan dat er nadere eisen zullen worden gesteld aan de kwaliteit en kwantiteit van zuiveringsslib en compost.

De overheid is niet van plan extra geld beschikbaar te stellen voor de investeringen die de landbouw moet plegen als gevolg van de mestnormen en uitrijverbod, bijvoorbeeld voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit van mest. De landbouw moet het doen met de bestaande investerings- eri milieuregelingen. Volgens berekeningen is met de aanleg van extra opslagcapaciteit een bedrag gemoeid van ongeveer 900 miljoen gulden.

Rentede(iosito|s

Voor de rentedeposito's werden , vanmorgen om 9.30 uur de volgende tarieven gehanteerd: 1 maand 5 2/10 % 2 maanden 5 2/10 % 3 maanden 5 2/10 % 6 maanden 5 2/10% 12 maanden 5 2/10 %

Bovenstaande percentages zijn gemiddelde tarieven voor beleggingen vanaf 25.000 gulden. Bron RPS.

Braks heeft verder meegedeeld dat de Algemene Inspectiedienst van zijn ministerie tot nu toe tegen ongeveer twintig boeren proces-verbaal heeft opgemaakt wegens overtreding van de in november 1984 ingevoerde Interimwet. Het betreft boeren die illegaal hun varkens- of pluimveehouderij hebben uitgebreid of zijn begonnen. Twee van hen zijn inmiddels veroordeeld; van de een is het gehele bedrijf stilgelegd, van de ander dat deel dat na invoering van de wet in gebruik is genomen. De AID heeft op 250 bedrijven een nader onderzoek ingesteld, zodat het aantal processenverbaal uiteindelijk nog hoger kan uitvallen.

In het noordoosten van het land is alleen vaart mogelijk van Lemmer naar Delfzijl en Leeuwarden — met sterk gebouwde schepen en veel motorvermogen —' in konvooi, met behulp van ijsbrekers. Het Twenthekanaal is moeilijk bevaarbaar. De zijtak naar Almelo is bedekt met zwaar, vast ijs. Op de vaarweg van Zwolle naar Meppel is alleen vaart mogelijk in konvooi, met begeleiding van een ijsbreker.

De meeste vaanvegen in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Limburg zijn bedekt met zwaar, vast ijs. De vaart is hier over het algemeen onmogelijk. Nog ijsvrij zijn het Lateraalkanaal, het Julianakanaal en hetovergrote deel van de grote rivieren. De Zaan is alleen bevaarbaar in konvooi met hulp van een ijsbreker. Het Amsterdam/Rijnkanaal is plaatselijk moeilijk bevaarbaar, er komt veel licht en middelzwaar drijfijs voor.

Het Lekkanaal en het Maas/Waalkanaal zijn zeer moeilijk bevaarbaar en voor kleine schepen gestremd. Op de Lek komt middelzwaar, verspreid drijfijs voor. Het HoUandsch Diep is gedeeltelijk bedekt met zwaar, opeengepakt drijfijs. Op de Zeeuwse wateren komt in het algemeen licht tot middelzwaar drijfijs voor. De Schelde/Hijn-verbinding is vrij goed tot„ moeilijk bevaarbaar.

Op de Waddenzee komen velden zwaar drijfijs voor. Van de Kempische kanalen is het gedeelte Schoten-Dessel onbevaarbaar. Moeilijk bevaarbaar zijn het gedeelte Dessel-Kwaadmechelen, het kanaal naar Beverlo en van het Albertkanaal het gedeelte Antwerpen-Lummen. De overige gedeelten zijn hier goed bevaarbaar,. De Moezel is van Koblenz tot Enkirch vanwege zware ijsgang gestremd. Op de Lahn zijn de boven en beneden kanalen met zwaar ijs bezet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

Aanpak mestdumping volgend jaar zeker

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 maart 1986

Reformatorisch Dagblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken