Bekijk het origineel

Staphorst gaat voort net aanleg betonwegen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Staphorst gaat voort net aanleg betonwegen

Vervanging klinkers Rechterensweg

5 minuten leestijd

STAPHORST — In Staphorst wordt momenteel gewerkt aan de reconstructie van de Rechterensweg tussen Kerkenland en Dekkersland. De reconstructie voorziet in de vervanging van de klinkerbestrating door een 20 centimeter dikke laag beton met een breedte van 4 meter en aan weerszijden een strook graskeien van 40 centimeter. Hiermee krijgt een uniek project, dat ook volop in de belangstelling staat bij andere plattelandsgemeenten in ons land, z'n vervolg.

In 1974 werd in Staphorst — bij wijze van proef — een begin gemaakt met het aanbrengen van een betonverharding op een gedeelte van de Klaas Kloosterweg. Deze landelijke primeur (het aanleggen van een betonweg in een veengebied) bekendheid onder het motto: „de stap van Staphorst".
De gemeente Staphorst beheert een uitgestrekt wegennet, met een totale lengte van zo'n 400 kilometer. Dit wegennet is aangelegd of verbeterd in het kader van landontginning en ruilverkaveling. De belangrijkste wegen, zogenaamde quartaire wegen, zijn in de loop der jaren gereconstrueerd dankzij een uitkering krachtens de wet uitkering wegen en met toepassing van aanvullende werkgelegenheidssubsidies. Van de overige wegen kwam het onderhoud geheel ten laste van de gemeente. Van het totale wegennet ligt ongeer 100 kilometer in een veengebied met veendiktes, variërend van één tot ruim vier meter — met een gering draagvermogen. Deze wegen waren voor 1940 niet verhard, maar verstevigd met een laag zand. Na de jaren veertig, toen in de landbouwmechanisatie en motorisering hun intrede deden, is men overgegaan tot het aanbrengen van een bestrating. Aanvankeiijk gebeurde dit met gebakken straatklinkers. 


Herstrating


In de jaren zestig ging men geleidelijk over op betonstenen. „Deze verhardingen vragen echter veel plaatselijke reparatie en leiden uiteindelijk tot herstrating, omdat ze vrij snel verzakken en zijdelings worden weggedrukt. Ze vertonen dan ook veel spoorvorming", is de ervaring van de heer B. K. Haven, directeur van de dienst gemeentewerken. Herstraten en het opnieuw profileren van het zandbed is een tijdelijke oplossing en wordt steeds duurder. Het huidige prijsniveau voor herstraten ligt toch al gauw op veertien gulden per vierkante meter. En dan te bedenken dat er wegen waren die na twee tot drie jaar weer geheel of gedeeltelijk herstraat moesten worden. Ja, en dan vraag je je weleens af: Waar zijn we nou toch eigenlijk mee bezig?" aldus de heer Haven.


Het geld voor onderhoudswerkzaamheden aan wegen in het veengebied verdween als het ware in een bodemloze put. „Het aanbrengen van een asfaltlaag is, gezien onze bevindingen in Staphorst, ook van beperkte duur, zodat na enige tijd opnieuw kostbare onderhoudswerkzaamheden nodig blijken te zijn", vervolgt de heer Haven. Vandaar dat we zijn gaan denken aan de toepassing van beton voor de wegenbouw". 


Er werd een werkgroep samengesteld met als opdracht, te onderzoeken of en in hoeverre de toepassing van beton voor de reconstructie van plattelandswegen in Staphorst perspectief zou kunnen bieden. Deze werkgroep — onder voorzitterschap van de heer Haven — bestond uit vertegenwoordigers van de Cultuurtechnische Dienst, De Nederlandse Cementindustrie, de dienst Gemeentewerken en een wegenbouwbedrijf.


Proef


Omdat er met deze wijze van reconstrueren nog vrijwel geen ervaring was opgedaan, moest eerst een proef worden genomen. Daartoe werd pas overgegaan nadat oriënterende bezoeken in binnen- en buitenland, alsmede gerichte onderzoekingen resultaten hadden opgeleverd op grond meter dikte bevindt.


Na veel onderzoekingen, grondboringen en verkeersmetingen werd — na grondig overleg — een uitvoeringsadvies opgesteld, dat als volgt luidde: achttien centimeter beton aanbrengen op de bestaande bestrating, nadat deze is voorzien van een uitvullaag als werkvloer van 150 kilo asfalt per vierkante meter. De aanlegkosten bleken voor beton relatief gunstig, zodat mede gelet op de te verwachten onderhoudskosten — economisch en technisch gezien de keuze niet moeilijk was. Toen de Cultuurtechnische Dienst een subsidietoezegging deed van 50 procent en de Nederlandse Cementindustrie liet weten garant te zullen staan (ook aangaande de financiën) voor het slagen van het experiment, gaf de raad van de gemeente Staphorst eenparig zijn goedkeuring aan het plan.


De met het in 1974 gemaakte proefproject opgedane ervaringen hebben in Staphorst aanleiding gegeven tot reconstructie van diverse weggedeelten met een totale lengte van ruim vijftien kilometer. Ook elders in den lande vindt „de stap van Staphorst" — zoals het Klaas-Kloosterwegexperiment al gauw werd genoemd — navolging.


Eerstefase


De eerste fase van het reconstructieplan voor de Rechterensweg is thans in uitvoering. De kosten daarvan bedragen ruim 1,4 miljoen gulden. De provincie heeft echter een subsidie toegezegd van 50 procent. En als de reeds gedane toezeggingen gestand gedaan worden zal fase twee (van Dekkersland tot de Conradsweg) in 1987 ten uitvoer worden gebracht en fase drie (van de Conradsweg tot de Stadsweg) in 1988. De totale lengte van dit in drie fasen uit te voeren project zijn geraamd op 3,5 miljoen gulden.


„De stap van Staphorst blijkt in de praktijk geen misstap te zijn geweest", is de conclusie van de heer Haven. „Want", verduidelijkt hij, „we hebben aan de betonwegen nog geen cent voor onderhoud uitgegeven. Er zal dus op de ingeslagen weg doorgegaan moeten worden, omdat er een oplossing is gevonden voor een gigantisch probleem, namelijk het reconstrueren van plattelandswegen met als voornaamste doel: beperking van de onderhoudskosten tot een minimum.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 22 oktober 1986

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

Staphorst gaat voort net aanleg betonwegen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 22 oktober 1986

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken