Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

WD kan Braks niet hard laten vallen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

WD kan Braks niet hard laten vallen

Critici van kabinet-Lubbers kregen deze week nieuw krachtvoer

4 minuten leestijd

DEN HAAG - De critici die in de herfst van vorig jaar alom verkondigden dat liet kabinet-Lubbers maar traag op gang kwam en die een voortij'dige val voorspelden, hebben deze week na enkele maanden van een voor hen pij'nlijke stilte, weer nieuw krachtvoer gekregen. Ook nu zal het hen echter vergaan zoals de vorige keren.

Vorig jaar was er geharrewar over minister Ruding en het Internationale Monetaire Fonds, over minister De Korte en de jaarrekening van zijn ministerie, over (de inmiddels afgetreden) staatssecretaris Brokx en het gesjoemel met de woningbouwsubsdies, over minister Van Eekelen en de Walrus-affaire en over minister Van den Broek en de Erasmusprijswinnaar Havel. Maar dit alles leidde niet tot de val het kabinet-Lubbers-II.

Nu is minister Braks van landbouw en visserij het slachtoffer. Deze week werd namelijk het onderzoeksrapport van de subcommissie visquotering gepresenteerd, waarop de oppositie „onthutst" heeft gereageerd. Ook de VVD liet weten dat er nogal wat harde conclusies te trekken zijn inzake het falende beleid Van Braks. Ook over de ten onrechte verstrekte gelden in de bosbouw (ook daar draagt Braks de verantwoording voor) is het laatste woord nog niet gezegd.

Hoofd eisen

Maar de bewindsman hoeft niet bevreesd te zijn dat de Kamer na een debat over de visfraude zijn politieke hoofd zal eisen. Het CDA heeft de eigen bewindsman nu al vrijgepleit (overigens zonder met een woord te reppen over het verwijtbaar medeweten, het niet adequate beleid en het nietloyaal uitvoeren van EG-regels, waarover de commissie herhaaldelijk spreekt. Dat geschiedde ook ten tijde dat Braks de scepter zwaaide op Landbouw en Visserij).

De WD benadert het probleem wat evenwichter dan de coalitiepartner CDA. Terecht erkennen de liberalen dat over het gevoerde beleid van Braks harde conclusies zijn te trekken. De VVD kan het echter niet maken om Braks te laten vallen. De belangrijkste reden daarvoor is de opstelling van het CDA tijdens de debatten over de positie van WD-minister Van Aardenne na diens misstappen in de RSV-affaire.

De parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek naar het RSV-debacle deed, kwam in 1985 tot de slotsom dat Van Aardenne bewust de Tweede Kamer had misleid inzake diens afspraken over steunverlening aan de RSV en dat de bewindsman eigenmachtig handelde door RSV een blanco cheque te verstrekken. Het beleid was „ronduit misleidend en daarom onaanvaardbaar", zo concludeerde de commissie onder leiding van de huidige minister Van Dijk, dje toen nog kamerlid was.

Deze conclusies zijn wel dubbel zo scherp als die van de commissie visfraude en bovendien toegespitst op één persoon. In die moeilijke debatten over Van Aardenne heeft het CDA uiteindelijk de WD gesteund en de minister kon, zij het beschadigd, zijn beleid voortzetten. De term "aangeschoten wild" (een gevleugelde uitdrukking in politiek-Den Haag, afkomstig van oud-SGP-fractievoorzitter Van Rossum) was zeer zeker op zijn plaats.

Dat de WD nu minister Braks de hand boven het hoofd moet houden, is niet alleen een kwestie van dienst en wederdienst, maar komt ook voort uit het feit dat de liberalen ten tijde van Van Aardenne toonden dat een bewindsman niet zomaar de laan uitgestuurd mag worden. Als de VVD enige consistentie in haar beleid wil houden, kan ze dat in dit geval -waarin de beschuldigingen minder hard zijn en niet gericht op één persoon- in de praktijk brengen.

Politieke toekomst

Hoe de PvdA zal reageren is nog niet met een schaartje te knippen. In het persbericht van de socialisten dat deze week verscheen, werden alle belastende punten die het CDA 'vergeten' was te noemen in hun reactie op een rijtje gezet en minister Braks kreeg (gedeeltelijk) de zwarte piet toegeschoven. En hoewel de PvdA'er Tazelaar (lid van de subcommissie) deze week verklaarde dat Braks niet hoefde te verdwijnen, heeft zijn fractie nog geen standpunt ingenomen over de politieke, toekomst van de bewindsman.

Wellicht voert men dezelfde tactiek als in no- ' vember vorig jaar tijdens het debat over de Wal- ' rusaffaire. Eerst eiste de PvdA het aftreden van minister Van Eekelen, maar tóen hij zich politiek verantwoordelijk verklaarde voor de gemaakte fouten, werd een motie van wantrouwen ingetrokken. PvdA-woordvoerder Van den Bergh kreeg la-ter wel het verwijt van zijn fractie dat hij dit te vlot had gedaan.

Intussen staat wel vast dat Braks door al het gehakketak over zijn persoon, niet geheel onbeschadigd uit de discussie te voorschijn zal komen. De gevolgen daarvan zal hij waarschijnlijk niet zozeer in eigen land ondervinden, alswel in do debatten over de EG-visserij en -in mindere matoin de EG-landboüwraad. Daar moeten nog heel wat harde noten worden gekraakt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Reformatorisch Dagblad

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 juni 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

WD kan Braks niet hard laten vallen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 6 juni 1987

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken