Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Snoeck-consulenten azen op verantwoord en kostenbesparend energiebeheer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Snoeck-consulenten azen op verantwoord en kostenbesparend energiebeheer

Goede voorlichting in noordelijke provincies draagt steentje bij aan bewustwording scholen en gemeenten

6 minuten leestijd

ASSEN — „In toenemende mate wordt u geconfronteerd met de noodzaak tot bezuinigen. Hierdoor wordt het moeilijker de u opgedragen taken binnen het beschikbare budget te realiseren. Dit geldt ook voor de energiesector. Het is daarom voor u van belang zo nauwkeurig mogelijk inzicht te verkrijgen in de factoren die het energieverbruik bepalen". Een citaat uit een brief van het Snoeck aan alle gemeenten en scholen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een negental gemeenten in Overijssel, het zogenaamde ISP-gebied. Het Snoeck (Stafbureau Noordelijke EnergieConsulenten Kwartaire Sector) is een proefproject van het ministerie van economische zaken en de Bestuurscommissie Noorden des Lands, gericht op de energiebesparing en het energiebeheer in de regio. We spraken met ing. G. J. den Boon over de energiebesparingsactiviteiten van het Snoeck. De coördinator van het project zetelt in een klein kantoortje in het centrum van Assen.

De instelling van de Snoeck-organisatie kent een kleine voorgeschiedenis. Het ontstaan is eigenlijk een uitvloeisel van een NEOM-onderzoek (NEOM staat voor Nederlandse Energie Ontwikkelings Maatschappij) van juni 1985. Uit diverse onderzoeken in het verleden was gebleken dat er nog tal van mogelijkheden tot energiebesparing aanwezig waren. Dat kwam ook naar voren uit het onderzoek van de NEOM. Uit dit onderzoek bleek dat er in de quartaire sector (onder andere bij gemeenten en scholen) nog een grote ruimte was om te besparen op de energiekosten.
Den Boon: „Er werd veel te weinig bespaard. Òf omdat de kennis ontbrak, òf omdat de betrokkenen geen (financiële) verantwoordelijkheid hadden voor energie. Door dit alles leefde de energie(besparing) nauwelijks, terwijl er nog tal van mogelijkheden waren".
Het NEOM-onderzoek ' was vrij onrustbarend en men besloot om er wat aan te gaan doen. Via de bestaande voorlichting van SVEN (Stichting Voorlichting Energiebesparing Nederland) werd de doelgroep in de quartaire sector onvoldoende bereikt. „Door het onpersoonlijke karakter van de voorlichting liep dit niet zo goed. Met name het ontbreken van direct contact met de betrokkenen was een struikelblok. Het idee ontstond om door middel van speciaal aangestelde consulenten de doelgroep te benaderen. In het noorden bestond een speciaal provinciaal samenwerkingsverband, de Bestuurscommissie Noorden des Lands. Men besloot om in het noorden de proef te starten, omdat men de ontwikkeling van dit gebied verder wil(de) ondersteunen. Zo ontstond het Snoeck", aldus Den Boon.

Naamsbekendheid
Het Snoeck is een proefproject voor twee jaar. Na deze twee jaar wordt de hele zaak kritisch bekeken en zal worden besloten of het project wel of niet in de rest van Nederland ingesteld zal worden. Hoewel het Snoeck wel geruggesteund wordt door een begeleidingscommissie, is het toch een zelfstandig stafbureau. Van daaruit coördineert Den Boon het werk van de vier consulenten, die elk in een van de vier provincies zijn gestationeerd.

Wat is er op dit moment al concreet gedaan door het Snoeck?
Den Boon: „Tot nu toe is er nog weinig naar buiten toe gedaan. De voorbereidende fase hebben we echter achter de rug. Dat betekent dat we op het organisatorische niveau onder andere een werkplan hebben opgesteld, waarin onze uitgangspunten en doelstellingen staan. Verder moe(s)ten we natuurlijk naamsbekendheid verkrijgen bij onze doelgroep, de gemeenten en scholen. We hebben daarom een mailing (reclame die per post verzonden wordt, HvG) de deur uit gedaan, waarin het Snoeck de verantwoordelijke mensen oproept gebruik te maken van het gratis dienstenpakket van het Snoeck. Op die mailing hebben we gelukkig al diverse positieve reacties gehad".
Als beleidsuitgangspunten heeft het Snoeck opgenomen dat het zal streven naar een „planmatige en gestructureerde manier van energiebeheer" voor zijn doelgroep. Na afloop van het project moet men dan zelfstandig energiebeheer kunnen uitvoeren. Een beheer dat verantwoord en kostenbesparend is. Energiebeheer dus in de ruimste zin.

Factoren
„Energiebeheer is afhankelijk van een drietal factoren: organisatie, techniek en gedrag. De organisatie is erg belangrijk, omdat men -om een zo goed mogelijk energiebeheer te kunnen uitoefenen- eerst alle gegevens in huis moet hebben. Hoe groot is het verbruik? Hoe is de indeling van het lesrooster, enzovoort? Na deze organisatie kunnen we gaan kijken naar maatregelen om energie te besparen op technisch niveau. Wat is er bij voorbeeld te isoleren? Ten slotte is ook het gedrag van groot belang. De schoolleiders en gemeentebesturen moeten energiebewust worden. In een school moeten leiding, leraren en leerlingen gemotiveerd worden om zuinig met energie om te gaan", verduidelijkt Den Boon.
Momenteel is de situatie in Nederland zo, dat er nauwelijks een energieregistratie aanwezig is. „Toch worden de scholen -nu al in het basisonderwijs en straks ook in het voortgezet onderwijs- via het nieuwe bekostigingssysteem direct verantwoordelijk voor het energiebeheer. De noodzaak voor met name de scholen om een zo verantwoord mogelijk energiebeheer te krijgen, is daarom zeker aanwezig", aldus Den Boon. Dit najaar worden er regionale lezingen georganiseerd en er is een cursus gestart voor het bedienen van verwarmingsinstallaties.

Stappenplan
Volgens Den Boon is een goede voorlichting dringend noodzakelijk. „Voorlichting bestaat reeds in diverse soorten en maten. Zo is er voor scholen een speciaal stappenplan om de energiekosten aan te pakken. Daarbij staat de doelgroep voorop: wat wil men en wat kan in dit type gebouw? Elk gebouw, elke school, elk gemeentebestuur is weer anders en iedereen gaat ook verschillend met energie om".
„Zo'n stappenplan is erg nuttig. Het plan geeft het energiebeheer van stap tot stap weer. Van het verzamelen van gegevens via een energiebalans tot de feitelijke maatregelen. Het zijn weer maatregelen op het niveau van organisatie, techniek en gedrag. Uiteindeijk moet men zelf het energiebeheer in het eigen gebouw kunnen regelen. Hoofddoel van het stappenplan is de bewustwording van het energiebeheer. Het gaat tenslotte om kostbare energie", vindt Den Boon.
In tegenstelling tot scholen, registreerden enkele gemeenten al hun energieverbruik. „Daar zijn contacten mee gelegd. Diverse mogelijkheden en problemen zijn daarbij boven water gekomen. Het blijkt bij voorbeeld dat kleine gemeenten vaak te weinig mankracht hebben om iets aan energiebesparing te doen. Ons doel is evenwel om toch de gemeenten zover te krijgen dat ze de bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Dan is er een draagvlak en dan gebeurt er pas iets", zo stelt Den Boon.
Den Boon kreeg eveneens positieve reacties van diverse scholen Heel wat scholen vroegen reeds om een bezoek van een van de vier energieconsulenten. „Dat is een heel gezonde ontwikkeling. Het laat zien dat energiebeheer toch leeft. Wij kunnen na zo'n verzoek concreter werken. Onze consulenten brengen deze scholen na de vakanties een bezoek, om samen bij voorbeeld een stappenplan door te nemen. Op de voorlichtingsbijeenkomst in september, die speciaal voor scholen wordt gehouden, hopen we nog meer contacten te leggen", aldus Den Boon.

De persoonlijke benadering blijft bij het Snoeck voorop staan. In de toekomst (de overige tijd van de proefperiode) hoopt men zoveel voorlichting te hebben gegeven, dat op diverse scholen en bij diverse gemeenten een verantwoord energiebeleid wordt gevoerd. Via direct overleg en goede voorlichting hoopt het Snoeck zoveel mogelijk te doen op het gebied van energiebeheer. Na de proefperiode wordt het project geëvalueerd en zal worden bekeken of het ook in de rest van Nederland toepasbaar is. „Energiebeheer blijft, hoe je het ook bekijkt, een erg belangrijke zaak", concludeert Den Boon.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1987

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

Snoeck-consulenten azen op verantwoord en kostenbesparend energiebeheer

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1987

Reformatorisch Dagblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken