Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Belgische bevolking vreest prive-bewakingsdiensten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Belgische bevolking vreest prive-bewakingsdiensten

Particuliere agenten gaan zich te buiten aan intimidatie

7 minuten leestijd

Dagelijks stappen 7000 prlvé-politiemannen in hun lichtblauwe uniform, gespen hun opvallende wapens om de lendenen en maken zich met hun professionele helmen, zware donkere brillen en dito snorren tot stoere agenten uit een of andere goedkope Amerikaanse televisiefeuilleton. Hun optreden doet hoe langer hoe meer vermoeden dat ze 's morgens allemaal eerst nog even een ommetje maken langs het plaatselijke fitness-center.

Het lijkt op een grapje, maar wie eens werd geconfronteerd met een van deze boys, weet dat het verschil tussen de privé- bewakingsagenten en de oficiële politie nauwelijks meer merkbaar is en dat zij zich hoe langer hoe meer te buiten gaan aan onwettelijke intimidatie zoals het vragen naar identiteitspapieren en fouilleren.

Onlangs kon men in een reportage van de RTBF-nieuwsdienst duidelijk zien dat verschillende van deze diensten de wet overtreden door zo'n uitdagend optreden. Prompt daarop werden in de Kamer van Volksvertegenwoordigers hierover enkele stekelige vragen gesteld.

Verschillende vragen
Kamerlid Joan Pepermans (Vlaamse 'groene' partij Agalev) wilde van minister van justitie Gol weten tot hoever de uiterlijke gelijkenis van de beide politiediensten eigenlijk wel kon gaan. „Kan de burger reageren tegen misbruiken van privé-politie en worden hierover al processen-verbaal opgesteld? Hoe reageren politie en rijkswacht zelf? Welke maatregelen zijn er genomen om de burger extra te beschermen tegen dergelijke praktijken?", zo vroeg het kamerlid zich af.

De minister heeft op de vragen nog niet geantwoord, maar intussen is op zijn initiatief in de kamercommissie al een wetsvoorstel goedgekeurd dat de privé-bewakingsbedrijven officieel wil erkennen, zodat zij een zekere juridische bevoegdheid krijgen. Wordt het wetsvoorstel ook door het parlement aanvaard, dan kunnen hun rapportages bewijskracht krijgen voor de rechtbanken en kan de overheid zelfs een beroep doen op hun diensten.

Privatisering
Dat wordt de eerste stap in de privatisering van de politiediensten, zeggen de critici. „Voor de privé-bewakingsdiensten is die privatisering allang begonnen", zegt Frans Keppens, commissaris van de gemeentelijke politie van Asse in de omgeving van Brussel.
Commissaris Keppens kan het weten, want hij is voorzitter van de Federatie van Politiecommissarissen van België. „De beveiligingsindustrie heeft handig ingespeeld op het verschijnsel van de zware criminaliteit en de bloedige overvallen van de zogenaamde Bende van Nijvel en de brutale bomaanslagen van de terroristische CCC. Daarenboven heeft de overheid de budgetten voor de werking en de uitrusting van politiediensten zwaar toegetakeld als gevolg van de economische crisis".

„Nu zien we die agenten van privébewakingsdiensten meer en meer opduiken in ons straatbeeld. Zij verrichten tegen betaling geldtransporten voor banken, zij bewaken luchthavengebouwen en ambassades, zij zorgen voor lijfwachten als belangrijke zakenlui of publieke personen ergens verschijnen. Maar zij verzamelen ook allerlei vertrouwelijke inlichtingen over personen en firma's. Die informatie wordt in computers gestopt, uitgewisseld met andere databanken en wellicht ook doorverkocht aan mensen die minder eervolle bedoelingen hebben".

Agressief optreden
Dat deze bewakingsfirma's zich hoe langer hoe meer gedragen als een echte politiedienst, mag blijken uit een lezersbrief, die onlangs verscheen in een Vlaamse krant: „De bewakingsdiensten rekenen zich duidelijk tot de instellingen van openbaar nut, want men kan regelmatig hun pantserwagens eenrichtingsstraten zien binnenrijden langs de verkeerde kant". (De Morgen, 29 augustus).

Met het oog op hun specifieke bewakings- of transportopdracht zou je veronderstellen dat de gewone man in de straat geen hinder kan ondervinden van hun optreden. Commissaris Keppens wijst erop dat dit echter wel het geval is. „Jij spreekt ze niet aan. Nee, ze stappen op jou toe. Die agenten treden echt agressief op tegen de burgers en wij zien regelmatig dat zij mensen intimideren door hun manier van fouilleren. Zij controleren kledij en bagage en gaan je identiteit na".

„De gewone burger, die niet onmiddellijk het onderscheid ziet tussen deze privé-mensen en de officiële politie, laat alles over zich heen gaan en zal niet protesteren. Maar volgens de Belgische strafwet betekent dat een inmenging in privé-aangelegenheden. Dit soort politie heeft niet het recht om personen te identificeren of te controleren".

Illegale firma's
Tien jaar geleden waren er amper 2000 van zulke agenten en in 1968 bestonden er maar twee bewakingsfirma's in België. Maar nu lopen er niet minder dan 7000 'agenten' rond. Zij zijn in dienst van 35 verschillende firma's, die allemaal hun eigen code en methode van werken hebben. Lang niet alle bedrijven zijn als privé-bewakingsdienst erkend.

Drieëntwintig organisaties adverteren als bewakingsfirma, maar opereren in feite volkomen illegaal. Dat komt omdat zij voor de wet als privé-militie gelden.

Daardoor vallen ze onder de wet van 1934, die alle niet-officiële militievorming verbiedt.
Niet-politieke organisaties kunnen van de ministerraad bij Koninklijk Besluit vragen of er een uitzondering op de wet kan worden gemaakt. Zij worden dan als privé-bewakingsdienst erkend, waardoor ze bij voorbeeld wapens mogen dragen op de openbare weg. Wie niet beschikt over zo'n ministeriële vergunning mag uiteraard zijn diensten als veiligheids- of bewakingsagent niet aanbieden.

Oncontroleerbaar
Op dit ogenblik is het een grote chaos, want privé-veiligheidsdiensten zijn een economische noodzaak geworden. Zij zijn uit onze samenleving niet meer weg te denken, met alle wildgroei die dat met zich meebrengt.

Het wetsontwerp van minister van justitie Gol over de veiligheid van de burgers wil daar klaarheid in scheppen. Volgens hem moeten alle privé-veiligheidsdiensten onderworpen worden aan strenge reglementen. Hun rapporten zullen dan wel bewijskracht bezitten voor de rechtbank en de overheid zal op hun diensten een beroep kunnen doen.

Voor Frans Keppens en zijn Federatie is dit onaanvaardbaar: „De overheid zal nooit efficiënt de handelingen van die particuliere bewakingsdiensten kunnen controleren. Zo doet zich nu al het fenomeen voor van het inkopen van politieagenten. In de top van de bewakingsfirma's zijn opvallend veel gepensioneerde commissarissen en rijkswachtofficieren te vinden. Mensen van de politie en rijkswacht wil men graag hebben".

Veel lagere functies worden opgevuld met mensen die nooit voor het politieexamen geslaagd zijn en, omdat ze toch graag agent wilden worden, dan maar overstapten naar de privé-politie. De oudgedienden houden natuurlijk contact met hun vroegere collega's en bij het inwinnen van informatie wordt daar graag en regelmatig misbruik van gemaakt.

Informatiestroom
De politieman zal de gevraagde informatie waarschijnlijk niet weigeren aan zijn vroegere collega of overste. Tegelijk zal hij die ex-collega graag gebruiken als informant, zodat er in beide richtingen een informatiestroom ontstaat die volslagen onwettig is. „Maar hoe gaat dat tussen die 'old boys'?", vraagt commissaris Keppens zich af. „Omwil van de goede relaties blijven die contacten bestaan. Dat is gevaarlijk en daarom moet elke samenwerking tussen beide politiediensten verboden en bestraft worden".

De officiële politie kan haar omvangrijke taak van vandaag niet meer aan, dat wordt wel duidelijk door het succes van de bewakingsdiensten. Deze laatste vullen graag het gat in de markt, omdat er een aardige stuiver te verdienen valt door de angst voor terreur en banditisme.
De bewakings- en veiligheidsfirma's verdedigen zich, door te stellen dat hun dienstverlening veel eerlijker naar de burger toe is, omdat de speciale bewakingsopdrachten en geldtransporten voortaan niet meer bekostigd behoeven te worden uit het schaarse belastinggeld.

Amerikaanse situaties
„Maar veiligheid is een openbare taak", zegt de commissaris, „en als die wordt geprivatiseerd, dan is er geen controle meer mogelijk. Daarom is de Federatie van Commissarissen voorstander van een uitbouw van de betaalde diensten van de politie. Dure geldtransporten en intensieve bewaking van personen en gebouwen kunnen ook door ons gebeuren. Maar het zou ons mogelijk gemaakt moeten worden dat wij voor die dienstverlening worden betaald".

„Privediensten de opdracht geven om bewakingsopdrachten te laten uitvoeren, is onaanvaardbaar, want dan komen we in Amerikaanse situaties terecht", zo gaat Keppens verder. „Alleen degenen die de politiebewaking nog kunnen betalen, zullen zeker zijn van de bescherming van hun goederen en van hun persoon. Maar zij die geen geld hebben, zullen dan van elke elementaire veiligheid verstoken blijven. Dan keren we terug naar de jungle-maatschappij met haar recht van de sterkste".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

Belgische bevolking vreest prive-bewakingsdiensten

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 12 september 1987

Reformatorisch Dagblad | 20 Pagina's

PDF Bekijken