Bekijk het origineel

L

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

L"Beter Wonen" in Gorcum gaat flats Van Stratenweg aanpakken

Onderzoek naar oorzaken van groeiende leegstand in complex

4 minuten leestijd

GORINCHEM - Woningbouwvereniging Beter Wonen te Gorinchem wil op korte termijn wat aan de situatie van de flats aan de Dr. Van Stratenweg doen. De woningbouwvereniging heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaken van leegstand in de flats. Met de bewoners en de gemeente wil men nu bekijken welke van de voorgestelde maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Het complex van 418 flatwoningen aan de Dr. Van Stratenweg is opgeleverd in 1976. Eigenlijk zijn er al vanaf dat moment problemen geweest met de verhuur van de woningen. Omdat de bewoners van deze flats nogal snel verhuizen en het aantal leegstaande woningen de laatste jaren is gegroeid tot ongeveer 150 flats, wat per jaar een derving van 1,3 miljoen gulden betekent, heeft Beter Wonen een onderzoek laten instellen.

Doel van het onderzoek was na te gaan welke maatregelefl nodig zijn om het wonen in deze flats prettiger te maken en daardoor de leegstand terug te dringen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Nationale Woningraad (NWR) in Almere. Het rapport van de woningraad vermeldt dat een samenhangend geheel van problemen de oorzaak is van de huidige leegstand.

Er is dan ook een samenhangend pakket maatregelen nodig om die problemen te bestrijden. De maatregelen moeten tot gevolg hebben dat de tevredenheid onder bewoners groeit, zodat ze langer in het complex blijven wonen. ! Een belangrijke conclusie van een enquête onder de bewoners is de hoge waardering voor de woningen zelf. Vooral bij oudere bewoners blijkt die waardering aanwezig, maar ze zijn minder te spreken over de hoge woonlasten, ontevreden over onderhoud en netheid van het gebouw en de omgeving en hebben klachten over medebewoners.

Leefstijlen

Voor een deel hebben de problemen volgens de onderzoekers te maken met het bij elkaar wonen van huishoudens met verschillende leefstijlen. Aanbevolen wordt daarom die leefstijlen wat te concentreren. Veel bewoners geven te kennen op korte termijn te willen verhuizen. Van hen wil 32 procent binnen een jaar verhuizen en 33 procent binnen twee jaar, als er niets aan het probleem wordt gedaan.

De tevredenheid over de woningen op zich sterkt de onderzoekers in de opvatting dat maatregelen rond de woning waarschijnlijk een positief effect zullen hebben op de waardering van de totale woonsituatie. De openbare ruimten en de omgeving van de flats zijn voor veel bewoners een doom in het oog. Een eerste aandachtspunt is daarom intensivering van het onderhoud.

De gemeente zou het gebied rond de flats beter kunnen schoonhouden. De woningbouwvereniging kan dan haar aandacht richten op het schoonmaken en onderhouden van entrees en galerijen, aldus het rapport.

Bij het probleem van de hoge woonlasten verdienen in de eerste plaats de stookkosten de aandacht. Ook hiernaar loopt inmiddels een diepgaand onderzoek. Individuele warmtemeters en isolatiemaatregelen kunnen hier tot besparing leiden. Maatregelen als huurverlaging of huürbevriezing zouden eerst nader moeten worden onderzocht.

De flats blijken tot de duurste in Gorinchem te behoren. In 1986 moest maar liefst 75 procent van de bewoners een beroep doen op de individuele huursubsidie.

Ouderen tevreden

Oudere bewoners blijken nogal tevreden te zijn over de flats en er ook vrij lang te blijven wonen. Daarom wordt voorgesteld twee aansluitende blokken van het complex speciaal voor de wat oudere huishoudens (50 plus) te bestemmen. Daar kunnen dan ook specifieke voorzieningen voor ouderen worden getroffen, zoals een alarmeringssysteem, maaltijdverzorging vanuit het dienstencentrum, boodschappenservice en - een huismeester.

Speciaal voor die oudere bewoners zou ook de functie van de huismeester meer het karakter moeten krijgen van portier-conciërge. Die zou dan meer voor de bewoners beschikbaar moeten zijn door bij voorbeeld diensten Ie verrichten en spreekuur te houden. Voor alle bewoners zouden in het complex meer activiteiten moeten plaatshebben.

Een bewonersvereniging of -commissie kan daarbij een rol spelen. Zo'n vereniging kan ook als overlegpartner van de woningbouwvereniging optreden bij het voorbereiden en het uitvoeren van maatregelen aan het complex.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

L

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 december 1987

Reformatorisch Dagblad | 18 Pagina's

PDF Bekijken