Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Lubbers steunt duo Deetman en Ginjaar

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Lubbers steunt duo Deetman en Ginjaar

„Goed dat zij niet bogen voor Kamer"

13 minuten leestijd

DEN HAAG — Minister-presitient Lubbers vindt het juist ddt de bewindslieden van onderwijs afgelopen donderdag voet bij stuk hebben gehouden en de Tweede Kamer niet hebben toegegeven door de personeelsstop in het speciaal onderwijs ongedaan te maken. Volgens Lubbers hadden Deetman en Ginjaar-Maas hierover overleg met hem gevoerd.

De premier zei dit gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Staatssecretaris Ginjaar-Maas vond deze personeelsstop echt verdedigbaar, zo zei Lubbers. De groei van het speciaal onderwijs kan niet ongeremd doorgaan. Daarom weigerde zij een unaniem aanvaarde motie uit te voeren. Dit leverde haar donderdag een motie van afkeuring op.

Die motie werd verworpen met alleen de stemmen van PvdA, D66 en PPR voor, omdat de CDA-fractie het niet aandurfde mevrouw GinjaarMaas, en met haar minister Deetman, die zijn lot aan dat van zijn staatssecretaris had verbonden, naar huis te sturen. Volgens Lubbers moest er op het gebied van de volumebeheersing een doelstelling komen.

De premier meende overigens ook dat het feit dat de Kamer in de achterliggende weken op onderwijsgebied nogal wat heeft bijgesteld in de plannen van minister Deetman, heefl bijgedragen tot het onwrikbare standpunt van de bewindslieden. Lubbers doelde hierbij op de collegegelden en de aanvullende beurs in de studiefinanciering.

Bij de personeelsstop in het speciaal onderwijs was het een duidelijk "nee" tegen de Kamer. Overigens erkende de minister-president dat voorzichtigheid is geboden in het negeren van de wensen van een meerderheid in de Kamer.

 Zie ook pagina 5: "CDA heeft geen onderwijsdeskundigen"

vervolg van pag 5:

Geld is thans begin en einde van "visie" fractie op beleid

CDA mist echte onderwijsdeskundigen
Door P. van de Breevaart

DEN HAAG — Voor wie het nog niet wist: Het botert niet tussen de CDA-fractie in de Tweede Kamer en de bewindslieden van onderwijs in het algemeen en minister Deetman in het bijzonder. Dat bleek deze week nog eens zonneklaar in het korte maar heftige debat over de personeelsstop in het speciaal onderwijs. Ogenschijnlijk is het een reeks van kleine en grotere aanvaringen. Maar die aanvaringen zijn slechts gevolgen van dieperliggende oorzaken.

Eigenlijk ging het van de week om een bagatel. Als er geen personeelsstop zou komen, zou dit op de onderwijsbegroting dit jaar 12 miljoen en volgende jaren 30 miljoen gulden kosten. Op een totaalbedrag van zo'n 30 miljard gulden is het niet meer dan één promille. Het is ondenkbaar dat van zo'n luttele overschrijding ook maar één ambtenaar, laat staan een bewindspersoon, echt wakker ligt.

Toch gooiden afgelopen donderdag niet alleen staatssecretaris Ginjaar-Maas, maar ook minister Deetman hun ganse gewicht in de schaal om een kamermeerderheid ervan te weerhouden die personeelsstop op te heffen. Als de Kamer een door PvdA en D66 ingediende motie van afkeuring zou aanvaarden, zou de coalitie naarstig op zoek moeten naar twee andere bewindslieden voor Onderwijs.

Geen confrontatie

Natuurlijk durfde het CDA het niet aan de confrontatie vol te houden. Immers, wie in ons land -buiten de ouders van kinderen die naar een school voor speciaal onderwijs zouden moeten, maar daar niet geplaatst kunnen worden- zou het begrijpen dat er een crisis kan ontstaan om 30 miljoen gulden? Niemand toch! Dus moest de CDAfractie bakzeil halen en dat deed woordvoerder Hermes op een weinig elegante manier.

Tijdens het korte debatje heeft minister Deetman nog gepoogd de hem verwante fractie een handreiking te doen om op een minder houterige manier door de knieën te gaan. Hij bracht argumenten naar voren waarom de personeelsstop beslist op 1 augustus en niet halverwege een schooljaar moest ingaan. Bovendien riep de bewindsman in herinnering dat de maatregel voortvloeide uit de tussen hem en een kamermeerderheid gemaakte afspraak om een plafond in de kosten van het speciaal onderwijs in te bouwen.

Maar het CDA weigerde de handreiking. Hermes gromde over „ongenoegen en onvrede" in zijn fractie over de houding van de bewindslieden. Het is toch frappant: een- en andermaal is minister Deetman ook door het CDA bestraffend toegesproken over meeruitgaven op verschillende onderdelen van zijn begroting. Nu zorgt hij er een keer voor dat er geen overschrijding komt, en dat levert hem en zijn staatssecretaris het ongenoegen van de CDA-fractie op. Wat wil dat CDA nu eigenlijk?

Kernvraag

Dat is in feite de kernvraag. Het gaat niet zozeer over de (on)bekwaamheid van de bewindslieden in het algemeen en van minister Deetman in het bijzonder. In feite is het verziekte klimaat tussen de CDA-fractie en deze bewindslieden een gevolg van het feit dat het binnen de fractie ontbreekt aan echte onderwijsspecialisten, die met de noodzakelijke, op enige visie gebaseerde deskundigheid met de bewindslieden kunnen discussiëren over onderwijsbeleid.

Het is van Hermes bekend dat het hem maar niet lukt boven de details uit te komen. Van Leijenhorst heeft bijzondere belangstelling voor ontwikkelingssamenwerking. De overige leden van de onderwijscommissie in de CDA-fractie hebben misschien erg veel verstand van een -soms zeer klein- onderdeel van het totale onderwijsveld, maar bijna niemand van hen is nog toegekomen aan zoiets als een visie. Misschien dat Van der Camp zich ooit zal ontwikkelen tot een echte deskundige, als de fractie hem daartoe al de kans geeft.

Natuurlijk ontkomt een grote fractie als die van het CDA niet aan verregaande specialisatie. Want anders komen bepaalde fractieleden nooit aan het woord. Dat nu is het ergste wat een kamerlid kan overkomen. Maar wat heeft een fractie aan specialisten als hun detaillistische kennis niet wortelt in een echte visie op het totale beleid? Hèt grote manco is dat het de CDA-fractie ontbreekt aan generalisten op onderwijsgebied.

Op zich zou dit manco nog te verbergen zijn, als de coalitiepartner geen VVD maar PvdA zou heten. Immers, na zes jaren CDA/WD-coalitie is duidelijk dat echt onderwijs- en scholingsbeleid geen hoofddoelstelling van het kabinet (meer) is. Het is trouwens niet van de laatste zes jaren dat met name de VVD het onderwijsgebied niet rekent tot de prioriteiten in overheidsbeleid. .

Dat was soms ten nutte van het onderwijsveld, zodat dit veld niet al te zeer vervloog in wolken van idealisme, zonder voeling te houden met het realisme van alledag. Maar in een tijd van bezuiniging en verandering is zo'n coalitie niet best voor" het onderwijs. Vanuit een weliswaar ons niet zo sympathieke doelstelling, namelijk verandering van de maatschappij via een gesocialiseerd onderwijsstelsel, heeft de PvdA wèl intense belangstelling voor en ook een visie op dat gebied. Dat was niet alleen in het verleden zo, denk alleen maar aan oud-minister Van Kemenade, maar dat is nog zo.

 Voor de VVD'er Franssen staat zelfs de levensbeschouwelijke spreiding in het onderwijs ter discussie. Deze zakelijkheid sluit keurig aan bij de verkillende zakelijkheid die onze samenleving steeds meer kenmerkt. Voor de uiterst deskundig en zelfverzekerd opererende Franssen is geen CDA-kamerlid te vinden die met hem op hetzelfde hoge niveau de degens kan kruisen en aldus nog iets van visie laat zien.

 Integendeel, Franssens invloed op de CDAfractie is zelfs groter dan hij wellicht vermoedt. De CDA'ers imiteren hem in hun beoordeHng. In zijn kielzog worden alle voorstellen schijnbaar alleen maar beoordeeld op de financiële paragraaf. Het geld markeert het begin en het einde van hun beoordeling. Het is volstrekt begrijpelijk dat minister Deetman met zo'n fractie niet uit de voeten kan.

 Het gebrek aan visie binnen de CDA-fractie werkt verlammend op het beleid. Het is een illusie te menen dat deze stagnatie in de besluitvorming goed is voor het onderwijsveld. Op zo'n manier, blijft erg veel aan wet- en regelgeving als dreiging' boven de 'markt' hangen waarvan moet worden afgewacht wanneer de beslissingen worden genomen en hoe die er zullen uitzien. Zoiets verhoogt de onzekerheid in het veld en werkt bepaald demotiverend. Het wordt tijd dat de CDA-fractie weer eens echt gaat nadenken over onderwijsbeleid.

' In verband met het zomerreces verschijnt de rubriek Haagse Notities pas weer op 3 september.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 juli 1988

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

Lubbers steunt duo Deetman en Ginjaar

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 2 juli 1988

Reformatorisch Dagblad | 22 Pagina's

PDF Bekijken