Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

ONTSLAGRECHT

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

ONTSLAGRECHT

Commentaar

3 minuten leestijd

Het ontslagrecht is de laatste jaren regelmatig ter discussie gesteld. Z o langzamerhand ontstond namelijk het gevoel dat er op dit terrein veel te veel regels zijn. Vanuit die achtergrond heeft het kabinet aan de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over een herziening van de wetgeving. Gisteren publiceerde de SER zijn standpunt in deze zaak.

Enerzijds behoort het ontslagrecht een goede bescherming te bieden aan werknemers. Gelukkig is het in ons land niet zo, dat een werkgever van de ene op de andere dag iemand op straat kan zetten. Er dient op dit punt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden gehandeld. Er zijn tenslotte mensen in het geding en verlies van werk en inkomen komt hard aan.

Anderzijds moeten we ervoor waken dat er met een ontslag dusdanig ingewikkelde en tijdrovende procedures zijn gemoeid, dat elke flexibiliteit aan de ondernemer wordt ontnomen. Dat is niet alleen ongewenst uit economisch oogpunt, maar het zou hem ook terughoudend maken om personeel (in vaste dienst) aan te trekken. In die zin zijn werknemers evenmin gebaat bij een zeer gecompliceerde gang van zaken rond een ontslag.

Deregulering staat hoog in het vaandel van het huidige kabinet. Ook elders in de wereld zien we een tendens naar minder regelgeving. De achterliggende gedachte daarbij is, dat een teveel aan voorschriften en bepalingen een verstarrende en verlammende uitwerking heeft op de economische activiteiten en dus op de economische groei.Het is goed, dat ook het ontslagrecht binnen het kader van de deregulering eens onderworpen wordt aan een versimpeling. Los van andere effecten, bevordert dat in ieder geval de helderheid. Op dit moment zullen weinigen weten hoe onze wetgeving op dit gebied in elkaar zit.

Een van de voorgestelde wijzigingen betreft de opzeggingstermijn. Momenteel worden daarbij diverse criteria gehanteerd, namelijk de loonbetalingstermijn, de leeftijd van de werknemer en de duur van de dienstbetrekking. De SER wil nu alleen laatstgenoemd criterium handhaven en verder de maximale opzeggingstermijn terugbrengen van zes tot vier maanden. De Raad doet ook suggesties met betrekking tot zaken als de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de proeftijd, de reden van opzegging, de „kennelijk onredelijke" opzegging en loonvorderingen. Ongewijzigd blijft de regel dat eerst toestemming nodig is van de directeur van het arbeidsbureau alvorens rechtsgeldig kan worden opgezegd.

Als het kabinet de voorstellen overneemt, betekent dat niet dat we een echt simpel ontslagrecht krijgen. Het blijft ingewikkeld, maar er /vordt in ieder geval een stap in de gewenste richtinggezet. Voorts is er van wezenlijke verslechteringen in de rechten van de werknemer naar onze mening geen sprake. Bovendien achten we nog een andere reden aanwezig voor het kabinet om de SER te volgen.

Het gaat om een nogal gevoelige materie. De SER had er dan ook ruim anderhalfjaar voor nodig om advies uit te brengen. De aanvraag van de ministers van sociale zaken en werkgelegenheid en justitie werd al in februari 1987 Ingediend. Het heeft dus lang geduurd, maar nu ligt er, en dat is opmerkelijk, een unaniem standpunt.

Dit laatste komt niet zo vaak voor. Meestal verschillen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers met elkaar van mening en ontvangt het kabinet verdeelde adviezen. Om die reden zijn er in de Tweede Kamer zelfs al wel eens stemmen opgegaan om de SER maar op te doeken.

Nu er een eenstemmig voorstel van de sociale partners op tafel ligt, kan het kabinet daar moeilijk om heen. Het ontslagrecht is bij uitstek een zaak van werkgevers en werknemers. Zij hebben een compromis bereikt en dat zal nu zijn weerslag moeten krijgen in de wet.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 september 1988

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

ONTSLAGRECHT

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 10 september 1988

Reformatorisch Dagblad | 24 Pagina's

PDF Bekijken