Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Den Haag bereikt akkoord over stadhuis

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Den Haag bereikt akkoord over stadhuis

Wethouder Van Otterloo tegen voorstel

4 minuten leestijd

DEN HAAG — Het Haagse college van B en W en het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) hebben een akkoord bereikt over het nieuwe stadhuiscomplex. Behoudens flat door de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ligt het In de bedoeling dat na definitieve besluitvorming binnen het ABP het fonds zal optreden als financier en opdrachtgever voor het complex.

B en W zijn tot de conclusie gekomen dat de door Richard Meier en Partners ontworpen stadhuis/bibliotheekcombinatie in het Spuikwartier kan worden gebouwd zonder dat daarvoor extra geld aan de gemeentelijke financiën behoeft te worden onttrokken. Het is volgens het college mogelijk een stadhuis en bibliotheek te bouwen op basis van een jaarlast van circa 21 miljoen gulden. De financiële ruimte voor de jaarlijkse huisvestingslasten heeft de gemeenteraad eerder, in mei 1987, vastgesteld op 22,5 miljoen gulden.

Het basisplan voldoet nagenoeg aan het programma van eisen zoals de gemeenteraad dat in november 1987 heeft vastgesteld. Het plan kost in totaal 332,9 miljoen gulden. De raad heeft in mei vorig jaar bepaald dat de totale bouwkosten niet meer dan 320 miljoen gulden mogen bedragen. Daarom heeft het college een min-variant ontwikkeld, waarbij het bouwplan geheel wordt uitgevoerd, maar een deel van het stadhuis aan derden wordt verhuurd. Er is ook een plus-plan, dat in totaal 17,8 miljoen gulden extra kost. De totale bouwsom blijft ook in dit geval beneden de grens van 22,5 miljoen gulden.

Reacties

Het college van B en W heeft gekozen voor het basisplan, omdat het vrijwel overeenkomt met het programma van eisen en het de randvoorwaarde van 22,5 miljoen gulden bepalend acht voor het bouwen van het stadhuis zonder extra uitgaven. Het college laat de mogelijkheid van de min-variant open. De definitieve keuze hangt af van een toetsing van het voorstel door externe deskundigen. De fractievoorzitters van alle Haagse gemeenteraadspartijen hebben inmiddels laten weten een contra-expertise te zullen verlangen voor wat betreft de financieringsconstructie. Na deze expertise zal het voorstel in de diverse raadscommissies en aansluitend in de gemeenteraad worden behandeld. De Haagse wethouder van financiën en volkshuisvesting, ir. G. F. van Otterloo, kan zich in het uit te brengen voorstel niet vinden. Hij is van oordeel dat het raadsbesluit van 11 mei 1987 niet ongewijzigd uitvoerbaar is.

Van Otterloo meent dat de raad bij het doorgaan van de bouw moet uitspreken welk van de vier uitgangspunten van het oorspronkelijke raadsvoorstel dient te worden gewijzigd: het taakstellend budget van 320 miljoen gulden, het programma van eisen, het schetsplan of de budgettaire neutraliteit. Van Otterloo zelf geeft prioriteit aan het programma van eisen.

Onthield tot nu alleen de VVDfractie haar steun aan de bouw van het stadhuis, de laatste weken lijkt ook het CDA er steeds minder enthousiast voor te worden. Het is dan ook niet denkbeeldig dat naast Van Otterioo en de VVD het CDA haar steun aan het voorstel weigert te geven. In dat geval zal door de Haagse SGP/GPV/RPF-fractie, evenals enkele jaren terug bij de voorgestelde bouw van de Hofvijvergarage, een sleutelpositie worden ingenomen.

Noord-Holland wil steenkool uit 2-Afrika weren
HAARLEIM - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn bereid alles te doen om het gebruik van steenkool uit ZuidAfrika GS tegen te woord gaan. Dat hebben geantA. op vragen van statenlid van Genderen van de Groenen.

Van Genderen stelde de vragen naar aanleiding van een rapport van de werkgroep Kairos. Volgens deze werkgroep wordt jaarlijks vijf tot zes miljoen ton steenkool uit Zuid-Afrika ingevoerd. Dat is ruim een kwart van alle in Nederland geïmporteerde steenkool.

Het provinciaal bestuur vindt de invoer van Zuidafrikaanse kolen ongewenst, omdat daarmee het „apartheidsregiem" direct wordt gesteund. GS tonen zich bereid om deze kwestie aan de orde te stellen bij het energiebedrijf UNA, dat elektriciteit levert aan Utrecht, Noord-Holland en Amsterdam.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 19 december 1988

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Den Haag bereikt akkoord over stadhuis

Bekijk de hele uitgave van maandag 19 december 1988

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken