Bekijk het origineel

Westfriese Hora in het teken van miKeubesef bloembollenkwekers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Westfriese Hora in het teken van miKeubesef bloembollenkwekers

5 minuten leestijd

't VELD - „De 56e Westfriese Flora wordt een heel spectaculair gebeuren", juichte ontwerper J. Weisz vorige week donderdag tijdens de persconferentie ter gelegenheid van de bolbloemententoonsteiling die van 16 tot 26 februari in het Noordhollandse Bovenkarspel wordt gehouden. Het thema is: "Spelen met licht en water". Het doelt op de belangrijke produktie- èn milieufactoren. Minister Nijpels van volksgezondheid, ruimtelijke ordening en milieubeheer zal op 15 februari de expositie openen. „Wij willen onderstrepen dat ons milieu, ook ons als bollenvak na aan het hart is gelegen. De discussie daarover moeten we aangaan", zei H. W. M. van Dam, voorzitter van de Stichting Westfriese Flora, ter toelichting.

De bijeenkomst was belegd in een ruimte van Stichting Van den Hoek's Broeiproevenbedrijf in het Westfriese 't Veld. Daar wordt het overgrote deel van de vele tienduizenden bolbloemen „in bloei getrokken". Om zo vroeg in het jaar de lente in Bovenkarspel te kunnen laten beginnen, moeten de bollen een ingewikkelde behandeling ondergaan in koelcellen en verwarmde kassen. Technisch directeur J. van den Hoek vertelde tijdens een rondleiding dat men bezig is de specifieke kennis in een databank op te slaan.

 „Het bedrijf is nu nog te veel persoonsgebonden. Mocht er eens iets gebeuren..." De broeierij verwerkt overigens voor tal van andere bloemenshows de inzendingen van bolbloementelers. Daaronder enkele plaatselijke in Noord-Holland, de Keukenhof en ook buitenlandse. Maar de Westfriese Flora vormt het hoogtepunt van Van den Hoeks broeiseizoen.

J. Veldhuyzen van Zanten, voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (telers) toonde zich bezorgd over de toekomst van de bloembollensector. Dit vanwege komende milieumaatregelen van overheidswege. Hij noemde met name het in maart te verschijnen Nationaal Milieubeleidsplan en het in het vooruitzicht gestelde taakstellend meerjarenplan voor gewasbescherming. „Nu gaan gewasbeschermingsmiddelen, grond- en bolontsmettingsmiddelen op de zwarte lijst.

Nu verbiedt men in onze westelijke provincies bloembollen te telen op gronden die in wezen uitstekend geschikt zijn voor deze produktie. Nu zegt men: de Markerwaard -waar prima gronden beschikbaar zouden kunnen komen- blijft onder water, want de natuur moet daar worden beschermd, want wee ons als die bloembollenproducenten hun gang gaan. Ze smijten met chemische middelen. Het bloembollenvak wenst een groter areaal geschikte cultuurgrond, juist om met minder middelen te kunnen werken". Hij verweet het provinciebestuur van Noord-Holland te weinig rekening te houden met de bedrijfstak. Van de volgens hem benodigde uitbreiding met 3000 hectare komt de provincie met het aanwijzen van projectgebieden bij lange na niet tegemoet.

Biotechnologie

Veldhuyzen van Zanten voegde eraan toe dat de bloembollenproducenten er alle begrip voor hebben dat de gezondheid van de mens voorgaat boven welke produktieverhogende middelen dan ook. „Waar wij grote moeite mee hebben is het moeten meedenken aan het totstandbrengen van onze eigen ondergang. Want het simpelweg verbieden van middelen die de menselijke gezondheid niet beïnvloeden -en dat dreigt onze milieuminister te doen— is wel een zeer eenvoudige oplossing voor hem. Evenwel kan dat tot gevolg hebben dat een zeer groot deel van een eeuwenoude en een springlevende bloembollenindustrie met een produktiewaarde die het miljard ruim overstijgt, om zeep wordt gebracht".

Hij vroeg de overheid om tijd om verder te kunnen werken aan biotechnologische oplossingen. Er kunnen in planten resistenties tegen ziekteverwekkers worden ingebouwd.

 Daardoor zou uiteindelijk het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen uitgebannen kunnen worden. Veldhuyzen van Zanten merkte op dat er nu al op grote schaal weefselkweek wordt beoefend. „Dit is ook een vorm van biotechnologie. Daarmee kan men ziektevrij uitgangsmateriaal produceren, een hoge uniformiteit, grotere produktiviteit en dus verminderde milieubelasting verkrijgen". Hij vertelde dat tussen nu en het voorjaar een samenwerkingsverband tot stand zal komen tussen het bloembollenbedrijfsleven en universiteiten, instituten en laboratoria van de overheid.

Voor het veredelings-en bolziektenonderzoek is in de komende vijf a zes jaar twaalf miljoen gulden uitgetrokken. Veldhuyzen van Zanten vroeg de overheden morele en financiële inspanningen om samen oplossingen te creëren. Minister Nijpels kan tijdens de opening van de Westfriese Flora „goede voorlichting" over de bloembollensector verwachten.

Bloemenland

Mevrouw drs. M. E. van Bodengraven, directeur van de Provinciale VW Noord-Holland, gaf aan dat de Westfriese Flora niet alleen als vaktentoonstelling belangrijk is, maar juist als toeristische attractie. De provincie Noord-Holland geldt als dagtochtenbestemming bij uitstek, zo is uit onderzoek naar voren gekomen. Mevrouw Van Bodengraven deelde mee dat de (na een lange periode van verdeeldheid tot stand gekomen) Provinciale VW in februari een promotiecontract zal sluiten met het Nederlands Bureau voor Toerisme. Met de Streek WV's worden gezamenlijk activiteiten en presentaties opgezet. Een regiodocumentatiesysteem is in voorbereiding. Noord-Holland presenteert zich als "Bloemenland", ook in het buitenland. Er is een lijst samengesteld met 27 evenementen op bloemengebied.

Mevrouw Van Bodengraven wees op het feit dat het van groot belang is voor het toeristisch-recreatieve produkt Noord-Holland dat het evenwicht tussen bollenteelt en weidelandschap bewaard blijft. „Ook zonder bloeiende velden moet Noord-Holland aantrekkelijk zijn voor bewoners en bezoekers".

De Westfriese Flora, het visitekaartje van de Westfriese bloembollentelers, is met een oppervlakte van 4000 m^ de grootste bolbloemententoonstelling ter wereld. Voorzitter Van Dam zei dat het internationale belang van de expositie steeds groter wordt. „Op de eerste dag van de tentoonstelUng bij voorbeeld komen, om half negen al, veertig Japanse bloemenafnemers op groothandelsniveau naar Bovenkarspel. En dat is maar één voorbeeld".

Er zijn niet alleen arrangementen van inzendingen van tal van soorten tulpen, hyacinten, narcissen, krokussen, lelies en andere bolgewassen te bewonderen. Er zijn ook boomkwekerijgewassen (onder meer rhododendron en prunus in soorten) en vaste planten.

De Westfriese Flora omvat naast een bloementuin, een consumentenbeurs, een veiling van bloemen en planten, een kindertuin met boerderijdieren en een mechanisatiebeurs.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 23 januari 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Westfriese Hora in het teken van miKeubesef bloembollenkwekers

Bekijk de hele uitgave van maandag 23 januari 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken