Bekijk het origineel

Herhaald pleidooi

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Herhaald pleidooi

Commentaar

4 minuten leestijd

Na de oproep van EH-directeur drs. Van Velzen om tot een federatieve samenwerking van de drie kleine protestantse partijen te komen, heeft nu ook het Eerste-Kamerlid prof. Schuurman (via Koers) een duit in het zakje gedaan. Hij pleit voor een officieel gesprek tussen de drie partijen als een eerste stap.

Het zal niet toevallig zijn dat beide pleidooien afkomstig zijn uit de hoek van de RPF. Deze partij is heeft vanaf haar begin gestreefd naar een bundeling. Dat haar optreden in de praktijk betekende dat er een nieuwe christelijke partij bijkwam, een partij waarin het niet altijd even broederlijk toeging, heeft kennelijk voor de RPF'ers aan dat ideaal weinig afbreuk gedaan.

Nu is het onmiskenbaar dat de SGP dichter staat bij de RPF en het GPV dan bij het CDA. De politieke constellatie in ons land brengt ook met zich mee dat alle drie de kleine protestantse partijen zich verzetten tegen veel van hetgeen van de regeringstafel komt, met name in de immateriële sfeer. Voor buitenstaanders is het verschil tussen de drie partijen net zo onduidelijk als voor ons de verhoudingen tussen de verschillende fundamentalistische stromingen in de islam.

Het ligt dan ook voor de hand dat er tussen SGP, GPV en RPF bepaalde vormen van samenwerking plaatsvinden. Bij voorbeeld wanneer bij verkiezingen (denk aan de Europese verkiezingen) alleen een gezamenlijke lijst kans maakt op een zetel. Het GPV heeft daar jarenlang erg moeilijk over gedaan, maar is nu op dit punt veel toeschietelijker geworden. De SGP had veelmeer een traditie om zo nodig op een gezamenlijke lijst met AR en CHU uit te komen.

Maar de vraag is dan of er niet een veel verder gaande samenwerking moet komen: een federatieve samenwerking, wellicht uitmondend in een fusie. Op die manier is destijds het CDA ontstaan. Ook dat was een moeizaam gebeuren, waar het ging om partijen die zich alle drie wel christelijk noemden maar toch uit een heel andere traditie stamden.

Van SGP, RPF en GPV moet eveneens gezegd worden dat zij wortelen in een verschillend geestelijk klimaat. Er zijn nu eenmaal grote verschillen tussen oud-gereformeerden en vrijgemaakten en tussen 'zware' hervormden en 'vrolijke' evangelischen. Verschillen in leer maar ook in levensstijl. In de achterban van het GPV en bij vele RPF'ers kan er nu eenmaal meer mee door dan veelal bij de SGP'ers het geval is.

Weliswaar kan prof. Schuurman stellen dat het gaat om allemaal bijbelgetrouwe christenen, maar het feit dat in de kring van deze drie partijen (net als in bepaalde segmenten van het CDA) het gezag van de Bijbel erkend wordt, betekent helaas nog niet dat men het ook wezenlijk eens is over de boodschap van de Bijbel. Of om het anders te zeggen: formele bijbelgetrouwheid is nog geen inhoudelijke bijbelgetrouwheid.

Bij een (federatief) samengaan van SGP, RPF en GPV moet dan ook gevreesd worden voor een zekere vervlakking, om niet te zeggen deconfessionalisering. In zo'n breed verband is het immers niet verstandig om veel te spreken over de diepere drijfveren en fundamentele principes van de christelijke politiek. De kans is dan immers groot dat allerlei verschillen boven water komen. Diezelfde tendens hebben we in het CDA ook gezien.

En zijn er tegenover dit principiële verlies grote voordelen van een fusie te verwachten? Op contributieverlaging hoeven de leden niet te rekenen. Een toevloed van nieuwe kiezers is evenmin te verwachten, bf men zou zich moeten richten op strenge rooms-katholieken. Maar dat leidt alleen nog maar tot een verdere vervaging van de principiële grondslag. En ais machtsfactor in de Haagse politiek stelt een fractie van vijf of zes man nauwelijks meer voor dan een fractie van drie.

Samenwerking tussen de drie partijen op een aantal concrete punten is best zinvol en wordt gelukkig ook in praktijk gebracht. Maar voor een geleidelijk samengaan in een partij, die tevens een confessionele partij wil zijn, ontbreekt helaas een geestelijke basis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 maart 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

Herhaald pleidooi

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 maart 1989

Reformatorisch Dagblad | 28 Pagina's

PDF Bekijken