Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Regiosnippers

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Regiosnippers

4 minuten leestijd

AAGTEKERKE - Het kerkgebouw van de hervormde kerk te Aagtekerke dient gerestaureerd te worden. Het werk betreft het afkappen van de binnenmuren en het herstellen van scheurvorming, het vernieuwen en conserveren van het gewelf, het plaatsen van nieuwe ramen en het herstel van loszittende plafondplaten. De kerkvoogdij, wil zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden een begin maken.

 AXEL — Om een verkeersongevallenregistratie op poten te zetten die tot doel heeft het treffen van voorzieningen om de verkeersveiligheid te bevorderen wil het college van B en W de rijkspolitiegroep Midden Zeeuws-Vlaanderen een subsidie van bijna 10.000 gulden verlenen. Het geld is bekend voor een computer. Hier kan dan het programma opdraaien dat de Rijkspolitiegroep heeft ontworpen omdat de gegevens van de landelijke verkeersongevallenregistratie niet voldoen. Het geld moet komen uit het fonds actie -25 procent verkeersslachtoffers.

DEN HAAG - De Haagse VVD-fractie betreurt het dat het Haagse college van B en W tot nog toe niet in staat is gebleken voorstellen te ontwikkelen om het aantal inbraken terug te dringen. In 1985 en in 1988 zijn door deze fractie moties ingediend met het verzoek aan het college om richtlijnen op te stellen voor de woningbouw op het punt van kwalitatief goed hang- en sluitwerk volgens de normen van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Uitvoering van deze door de raad aangenomen moties is tot dusverre achterwege gebleven. Mevrouw A. A. A. C. Blokpoel-Lotsy en de heer S. F. Fekkes van de VVD-fractie wijzen erop dat het Haarlemse college wèl met voorstellen is gekomen. Haarlem wil in afwachting van besluitvorming over het Rijksbouwbesluit nu reeds de daarin voorkomende bepalingen over inbraakwerendheid opnemen in de gemeentelijke bouwverordening.  Daarmee zou Haarlem de eerste gemeente in Nederland zijn die de nieuwe N.E.N.-normen gaat toepassen. Tevens probeert men in Haarlem bij nieuwbouwplannen in goed overleg met de betrokkenen tot inbraakvoorzieningen te komen. De Haagse raadsleden hebben het nieuw aangetreden Haagse college verzocht op korte termijn .alsnog met voorstellen tot het terugdringen van inbraken te komen.

GOUDA - Om de plannen voor de renovatie van 100 woningen aan de Dunantsingel in 1990 door te laten gaan is onvoldoende subsidie beschikbaar. Uitvoering van de verbeterplannen moet dan ook met een jaar worden verschoven naar 1991. De gemeente komt, als in 1990 zou worden begonnen uit op een tekort van 1,2 miljoen gulden. Een jaar later zou dat toch, nog 500.000 gulden zijn. Dat tekort wordt weer opgevangen door de 85 woningen aan de Vossiusstraat niet in twee fasen uit te voeren maar in een keer in 1992 aan te pakken en de verbetering van de 155 woningen aan de Mercatorsingel naar 1992 te verschuiven.

MIDDELBURG - De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) krijgt van de provincie 19.237 gulden meer subsidie over dit jaar. Zij hadden GS verzocht een hogere subsidie toe te kennen om de stijging van de personeelskosten te kunnen dekken. De ZMF sloot volgens haar jaarverslag het jaar 1988 met een negatief saldo af. In het jaarverslag wordt onder meer de vraag opgeworpen of de ZMF nog steeds bestaansrecht heeft nu de bevolking doordrongen is dat het milieu ontzien moet worden. De ZMF heeft toch onder meer tot doel gehad de vervuiling van het milieu onder de aandacht van de bevolking te brengen. Als antwoord wordt op deze vraag gegeven ..het omgekeerde is eerder het geval, de daden moeten nog op het nieuwe, milieuvriendelijk denken volgen".

SAS VAN GENT - De colleges van B en W van Axel en Sas van Gent willen overgaan tot verdeling van de premiegelden die zij van het ministerie van verkeer en waterstaat hebben ontvangen in het kader van de actie -25 procent verkeersslachtoffers. 
De gemeenten ontvingen sinds het begin van de actie ruim 104.000 gulden. De verdeling van de gelden zal naar inwonertal plaatsvinden. Gezien de hoogte van het bedrag is het college van Axel niet van plan om het geld allemaal te besteden aan de actie. Wel blijft een bedrag van ruim 22.000 gulden, welk bedrag gelijk is aan de destijds ontvangen startpremie, beschikbaar voor de activiteiten van de werkgroep -25 procent.

VLAARDINGEN - Omdat de in Vlaardingen vijf raadszetels tellende Socialistische Partij (SP) vindt dat zij landelijk te weinig gelegenheid geboden krijgt om aan bekendheid te winnen, ziet zij zich genoodzaakt om ook op de niet hiervoor aangewezen plaatsen verkiezingsaffiches te plakken. Wel aanvoelende dat een zich zo noemende milieupartij dit toch eigenlijk niet kan maken, "heeft de SP in een schriftelijke verklaring eind vorige week laten weten na de verkiezingen al het "wilde" plakwerk zelf te zullen verwijderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 augustus 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

Regiosnippers

Bekijk de hele uitgave van maandag 28 augustus 1989

Reformatorisch Dagblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken