Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voortgaand herstelbeleid maar met nieuwe accenten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voortgaand herstelbeleid maar met nieuwe accenten

6 minuten leestijd

DEN HAAG - In het ontwerp-regeerakkoord tussen CDA en PvdA wordt een nieuwe trend gezet. Het economisch herstelbeleid is zover gevorderd dat het verantwoord Is om na zeven jaar CDA/VVD-beleid te gaan Investeren In de kwaliteit van de samenleving, zo vinden CDA en PvdA. Met andere woorden: Het gaat In de komende kabinetsperiode niet alleen om zuinigheid, maar ook om degelijkheid.

De zuinigheid uit zich hierin dat het nieuwe kabinet de collectieve-lastendruk niet ] laat stijgen en het financieringstekort verder laat dalen, namelijk tot 3,25 procent in 1994. Even is er nog discussie geweest of het moest dalen tot 3 procent, maar gezien de tegenvallende vooruitzichten voor de economische groei, is 3,25 procent voor.de onderhandelaars van CDA en PvdA acceptabel. Het levert in ieder geval een miljard gulden op voor nieuw beleid.

De totale ruimte voor nieuw beleid in de komende kabinetsperiode is 5,4 miljard gulden. Dat is ongeveer het gemiddelde van hetgeen CDA en PvdA in hun programma's wensten: dat was respectievelijk 2,5 en ruim zeven miljard gulden.

Dat geld moet besteed worden aan de kwaliteit van de samenleving. Die kwaliteit valt te verdelen in een sociale kant en een materiële zijde. De sociale kant van de nieuwe trend —Lubbers spreekt in zijn brief aan de Kamer over "sociale vernieuwing"— houdt in dat het komende kabinet de zwakke plekken in onderwijs en gezondheidszorg moet wegwerken en dat de sociaal zwakkeren meer aandacht krijgen.

Dat betekent extra inspanning om de werkloosheid terug te dringen, zowel onder ouderen (langdurige werklozen) als onder jongeren (schoolverlaters). De grote lijnen voor deze plannen zijn in de afgelopen weken al bekend geworden.

Lastenverzwaring

Daarnaast zal het nieuwe kabinet geld investeren in wat wordt genoemd de materiële infrastructuur. Daarmee wordt het milieu bedoeld, de vitaliteit van de bedrijven en goede vervoersmogelijkheden. Hét gaat, zo schrijft Lubbers, hierbij „niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats om hoeveel welvaart, maar ook en vooral om hoe wij met de welvaart omgaan".

Voor de burgers is voor volgend jaar een lastenverzwaring voorzien ten opzichte van hetgeen in de Miljoenennota 1990 is aangekondigd. De belasting en premiedruk zal met 0,5 procent toenemen. Dat zal gebeuren door verhoging van de sociale premies. Ondanks de verhoging wordt nog steeds voldaan aan de norm dat de feitelijke lastendruk in de periode 1990-1994 niet stijgt.

De verlaging van de belasting volgens de plannen van Oort gaat gewoon door. De PvdA bepleitte in eerste instantie om de helft van de voorgenomen 4,7 miljard belastingverlichting te schrappen. Dat haalde het niet; maar door de verhoging van de sociale premies wordt er via de achterdeur anderhalf miljard extra binnengehaald.

Kinderbijslag

De burgers die een meer dan gemiddeld beroep moeten doen op de volksgezondheid worden geholpen door de afschaffing van de medicijnenknaak en het specialistengeeltje. Die worden ondergebracht in de nominale premie. Het gaat hier om een gunstig koopkrachteffect van maximaal 170 gulden per alleenstaande en 110 gulden per gezin. Mede omdat dit verschil erg groot is wordt de kinderbijslag voor het eerste kind met 85 gulden verhoogd.

Een duidelijke lastenverzwaring is de verhoging van het huurwaardeforfait met 1,8 tot 2,3 procent. Dat betekent voor de eigen huisbezitter een extra last van enkele honderden guldens per jaar. Daar tegenover staat dat de overdrachtsbelasting met 1 procent verlaagd.

Ook de bijstelling van het reiskostenforfait (de kwestie waarom het tweede kabinet Lubbers viel) kan een lastenverzwaring voor de burger betekenen van enkele honderden guldens per jaar. Het hierdoor vrijkomende geld (250 miljoen gulden) wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Volgens Lubbers zijn deze lastenverzwaringen verantwoord vanwege de gunstige koopkracht-effecten voortvloeiend uit de belastingverlaging volgens de plannen van Oort.

Bedrijfsleven

In het concept-regeerakkoord worden ook harde noten gekraakt voor de werkgevers. In vergelijking met hetgeen in de afgelopen jaren door de CDA/VVD-kabinetten aan beleid is waargemaakt, krijgt het bedrijfsleven nu te maken met extra, lasten. Daartegenover staat dat de bedrijven er qua vermogenspositie veel beter voor staan dan enkele jaren geleden. De schaduwzijde van de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven is dat de concurrentiepositie met het oog op het Europa van 1992 niet wordt verbeterd.

Anderzijds mogen de uitkeringsgerechtigden, de minimumloners en de wao'ers nu meedelen in de welvaart. De koppeling tussen lonen en uitkeringen is overigens nogal aan wat voorwaarden verbonden. Zo komt er geen automatische koppeling meer als het aantal uitkeringsgerechtigden plotseling groeit en het is ongetwijfeld een idee geweest van supercompromissenmaker Lubbers om het al dan niet doorgaan van de koppeling te verbinden aan de bereidheid van de vakbonden hun looneisen te matigen.

Werkloosheid

In het concept-regeerakkoord dat gisteren en vandaag door de fracties van CDA en PvdA is beoordeeld, wordt zeer ruime aandacht besteed aan de bestrijding van de werkloosheid. Als de fracties van CDA en PvdA het voorliggend voorstel accepteren, zullen er elk jaar 100.000 mensen extra aan het werk moeten. 
In het concept-regeerakkoord dat gisteren en vandaag door de fracties van CDA en PvdA is beoordeeld, wordt zeer ruime aandacht besteed aan de bestrijding van de werkloosheid. Als de fracties van CDA en PvdA het voorliggend voorstel accepteren, dan zal het nieuwe kabinet echt werk moeten maken van de werkloosheidsbestrijding. Elk jaar zullen er 100.000 mensen extra aan het werk moeten. In het concept-regeerakkoord wordt maar liefst drie van de 21 hoofdstukken daaraan.

Als basis voor het milieubeleid, wordt gekozen voor het plan dat het demissionaire kabinet Lubbers in mei presenteerde. Afgesproken is dat het nieuwe kabinet in het vroege voorjaar van 1990 het milieubeleid verder vorm zal geven.
Het stuk dat de fracties nu bespreken is eigenlijk geen ontwerp-regeerakkoord in de formele zin. Het zou er de basis van kunnen zijn. Soms is het een stuk waarin de informateur hardop denkt en dan weer is het puntig, waarin de gemaakte afspraken op een rij worden gezet. 
Welk van de twee partijen uiteindelijk het meest in moeten leveren, is moeilijk met een schaartje te knippen. Zo zit het niet in elkaar. Beide fracties hebben moeten inleveren. In grote lijnen kan gezegd worden dat het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet, maar dat er een aantal nieuwe accenten wordt gelegd.

Hoe lang de beoogde coalitie het uit zal houden, is verborgen onder de sluier van de toekomst. Informateur Lubbers zegt in zijn begeleidende brief aan de fracties dat hij uit de gemaakte afspraken de zekerheid put dat er op alle terreinen vruchtbaar samengewerkt kan worden en dat de coalitie in wording het vermogen heeft problemen gezamenlijk op te lossen. 
Met andere woorden: Lubbers heeft er zin in, hij ziet het zitten. Zo krijgt mevrouw Beckers van Groen Links gelijk, die op de avond na de verkiezingen zei: „Dat CDA/PvdA-kabinet komt er. Lubbers heeft na zeven jaar VVD gewoon een nieuwe uitdaging nodig".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 oktober 1989

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

Voortgaand herstelbeleid maar met nieuwe accenten

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 oktober 1989

Reformatorisch Dagblad | 30 Pagina's

PDF Bekijken